Nowa dyrektor WMF

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowa dyrektor WMF

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Drodzy i drogie.
Z radością informuję, że nową dyrektor zarządzającą Wikimedia Foundation
została mianowana Katherine Maher.
Ci, którzy mieli okazję poznać Katherine lub z nią współpracować wiedzą jak
dobry to wybór.
http://blog.wikimedia.pl/blog/2016/06/24/katherine-maher-nowa-dyrektor-zarzadzajaca-wikimedia-foundation/


Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l