Nowa edycja polskiego konkursu na rumuńskiej

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowa edycja polskiego konkursu na rumuńskiej

Kpjas
Cześć,

Nie tylko my organizujemy akcje tematyczne....

Instytut Polski w Bukareszcie oraz Wikipedia w języku rumuńskim, przy
wsparciu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, organizują drugą edycję konkursu
Polish ro.Wikipedia. Autor największej ilości artykułów związanych z
Polską, opublikowanych na rumuńskich stronach Wikipedii do 6 stycznia może
wygrać wycieczkę do Wrocławia.

http://www.culturapoloneza.ro/pl/events/item/polish-ro-wikipedia-trzecia-edycja-konkursu.html
https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Polish_ro.wikipedia

Pozdrowienia,
Krzysztof P. Jasiutowicz (Kpjas)
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l