Nowe licencje CC

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowe licencje CC

Tomasz Ganicz
Hej,

Jakby ktoś nie zauważył CC wypuściło wczoraj oficjalnie wersje 4.0
swojej licencji. Więcej szczegółów na blogu CC Polska:

http://creativecommons.pl/2013/11/licencje-4-0-gotowe-do-uzycia/

Ciekawe, kto pierwszy zdąży załadować swoje fotki na nowej licencji -
pewnie wcześniej będzie trzeba zrobić pod to na Commons szablony.

Największą ciekawostką jest chyba to, że CC zrezygnowało z wersji
lokalizowanych licencji. Nie będzie więc np licencji CC-BY 4.0 PL -
będzie tylko polskie tłumaczenie CC-BY 4.0 licencji międzynarodowej.--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l