Nowe reguły dotyczące haseł do kont użytkowników

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nowe reguły dotyczące haseł do kont użytkowników

Wojciech Pędzich-2
Jak donosi Meta [1], od 13 grudnia:

* nowe konta użytkowników mają być chronione hasłami o co najmniej 8 znakach
* hasła użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami (od admina w górę) mają
być chronione hasłami składającymi sie z co najmniej 10 znaków.

W obu przypadkach hasła mają być spoza 100 tysięcy najpopularniejszych
haseł [2] i być inne niż nazwa użytkownika.

W.

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Password_policy
[2] https://github.com/wikimedia/password-blacklist


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l