Nu är det dags att föreslå talare till FSCONS 2009

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nu är det dags att föreslå talare till FSCONS 2009

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Just nu håller vi på att planera nästa upplaga av FSCONS [Free society conference and nordic summit]. Själva FSCONS äger rum i Göteborg 13-15 november, precis innan Wikipedia Academy. Man får gärna vara med i planeringsarbetet. Hur man gör står på FSCONS-wikin:

http://wiki.fscons.org/page/Main_Page

Det som är mest aktuellt för tillfället är att fundera på vilka talare och workshops vi skulle vilja se på FSCONS. Här får ni gärna komma med förslag och tankar:

http://wiki.fscons.org/page/FSCONS_2009_Call_For_Participation

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson, ordförande för Wikimedia Sverige http://se.wikimedia.org/wiki/Huvudsida

Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/_________________________________________________________________
En åt gången eller alla samtidigt? Få senaste nytt om dina vänner på en och samma plats.
http://www.microsoft.com/sverige/windows/windowslive/products/social-network-connector.aspx