Nu testar jag

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nu testar jag

Ragnar Ståhle
Hur är det? Finns det några som läser epost från listan?

Och vilka funderar på att dyka upp på wikifikat i Stockholm på söndag?

RaSten

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nu testar jag

Mats Halldin
Ragnar Ståhle wrote:

>Hur är det? Finns det några som läser epost från listan?
>
>Och vilka funderar på att dyka upp på wikifikat i Stockholm på söndag?
>
>RaSten
>
>
>_______________________________________________
>WikiSV-l mailing list
>[hidden email]
>http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikisv-l
>
>  
>
Hej listan

När jag svarade på det här mailet valde jag "reply to all". "Alla"
verkar inkludera både avsändaren och listan (under förutsättning att ni
andra kan läsa detta förstås). När jag valde "reply to sender only"
fanns bara Rasten med som mottagare. Jag tror att "Reply to-adressen"
måste ändras till listan. Så är det upplagt på de andra mail-listorna
jag finns med på.

Jag kommer som sagt på wiki-fikan.

Synes
/Mats