Nya hebefilidiskussioner

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nya hebefilidiskussioner

StefanB
Så är hebefilidiskussionerna igång igen och liksom förra gången så har
de redan visat tendenser på att de kommer att spridas ut runt om på
Wikipedia.

Jag föreslår att vi snabbt bromsar upp diskussioner som förs utanför
[[Diskussion:Hebefili]]. Jag har själv snabbarkiverat två påbörjade
diskussioner på [[WP:BOÅ]]. Om de inte begär en konkret åtgärd, så
arkiverar vi.

Diskussioner som påbörjas på Bybrunnen bör omedelbart flyttas till
[[Diskussion:Hebefili]].

--
~~~~ http://sv.wikipedia.org/wiki/User:StefanB