Nya mailservrar

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nya mailservrar

StefanB
För den som har filtrering av mail från maillistan bör ändra den
adressen till [hidden email]. Adressen ändrades från
[hidden email] under helgen som gick. Se

http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2007-January/028389.html.
--
~~~~ http://sv.wikipedia.org/wiki/User:StefanBReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nya mailservrar

StefanB
On 2007-01-11 20:30, StefanB wrote:
> För den som har filtrering av mail från maillistan bör ändra den
> adressen till [hidden email].
> Adressen ändrades från [hidden email]
> under helgen som gick. Se
>
> http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2007-January/028389.html.

Rätt url till informationen ska vara
http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2007-January/028389.html

--
~~~~ http://sv.wikipedia.org/wiki/User:StefanB