Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd)

Lars Aronsson

Följande är från listan Biblioteknorge: Det finns en ny fond för
norsk-polskt kultursamarbete (35 MNOK) med första söknad i början
av 2008,
http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/internasjonal-stotte/nytt-kulturfondet-for-polsk-norsk-samarbeid.html

Det låter som ett utmärkt tillfälle för Wikimedia Norge att knyta
kontakten med Wikimedia Polska (pl.wikimedia.org) och hitta på ett
projekt.  Det verkar som om det bör ha kulturanknytning, t.ex.
Wikipedia-artiklar om norska och polska författare och konstnärer
och översättning (via engelska?) till det andra språket (ja, eller
mellan samisk och kasjubisk).  Finns det underprosjekt som kan fås
att samarbeta?

"Søknader fra enkeltpersoner vil ikke bli tatt i betraktning.
Prosjektene kan vare i inntil 24 måneder. Prosjektstøtten utgjør
minimum 10.000 euro og maksimum 250.000 euro. Det kan gis støtte
til inntil 90 % av prosjektkostnadene."

Det betyder att 10% av 10.000 euro är det minsta man måste ha
själv.

"Det er polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører som
kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst
én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller
Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne
initieres av norske aktører."


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Nytt kulturfond for polsk-norsk samarbeid (fwd)

John at Darkstar
Umiddelbart virker det som et meget aktuelt prosjekt ifm det store
antallet polske gjestearbeidere i Norge på sommeren. Disse har allerede
gjort at polsk Wikipedia har en enorm mengde stoff om Norge. Kanskje kan
det være aktuelt å starte et prosjekt for å gjøre det mulig for disse å
komme seg rundt i Norge for å skrive om norske fenomen, og kanskje det
kan settes av midler til nettverksoppkobling og lignende.

John E

Lars Aronsson skrev:

> Följande är från listan Biblioteknorge: Det finns en ny fond för
> norsk-polskt kultursamarbete (35 MNOK) med första söknad i början
> av 2008,
> http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/internasjonal-stotte/nytt-kulturfondet-for-polsk-norsk-samarbeid.html
>
> Det låter som ett utmärkt tillfälle för Wikimedia Norge att knyta
> kontakten med Wikimedia Polska (pl.wikimedia.org) och hitta på ett
> projekt.  Det verkar som om det bör ha kulturanknytning, t.ex.
> Wikipedia-artiklar om norska och polska författare och konstnärer
> och översättning (via engelska?) till det andra språket (ja, eller
> mellan samisk och kasjubisk).  Finns det underprosjekt som kan fås
> att samarbeta?
>
> "Søknader fra enkeltpersoner vil ikke bli tatt i betraktning.
> Prosjektene kan vare i inntil 24 måneder. Prosjektstøtten utgjør
> minimum 10.000 euro og maksimum 250.000 euro. Det kan gis støtte
> til inntil 90 % av prosjektkostnadene."
>
> Det betyder att 10% av 10.000 euro är det minsta man måste ha
> själv.
>
> "Det er polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører som
> kan søke om midler fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst
> én partner fra et av giverlandene Norge, Island eller
> Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne
> initieres av norske aktører."
>
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l