Oświadczenie Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Oświadczenie Wikimedia Polska

Łukasz Garczewski
Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w sprawie wydania
czasopisma "ENTER SPECIAL 08/2005 Wiedza z Sieci"

Chcemy poinformować czytelników i współtwórców polskiej edycji
Wikipedii, wolnej encyklopedii oraz wszystkich zainteresowanych, że
Stowarzyszenie Wikimedia Polska oraz Fundacja Wikimedia (Wikimedia
Foundation Inc.) nie były w żaden sposób zaangażowane w wydanie kopii
Wikipedii na płycie DVD dołączonej do magazynu "ENTER SPECIAL 08/2005
Wiedza z Sieci".

Przed wydaniem wspomnianego magazynu redakcja czasopisma ENTER SPECIAL
ani przedstawiciele wydawnictwa "Lupus" nie prowadzili żadnych
konsultacji z przedstawicielami społeczności polskiej Wikipedii,
Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, ani z Fundacją Wikimedia.

Na płycie została zamieszczona kopia bazy danych polskiej Wikipedii z
listopada 2005 roku. Kopia ta nie uwzględnia ani etapu redakcyjnego
poszczególnych haseł, ani obecności tekstów objętych prawem autorskim i
przeznaczonych do wykasowania. Kopia ta nie zawiera historii edycji,
przez co utrudnia odbiorcy ocenę realnej wartości treści oraz złożoności
prawa autorskiego każdego hasła zgodnie z licencją GNU Free
Documentation License, obowiązującą w ramach projektu Wikipedia.

Dokładne informacje o możliwości przedruku haseł z Wikipedii znajdują
się w artykule "Wikipedia:Mirrory i forki polskiej Wikipedii"
(<http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Mirrory_i_forki_polskiej_Wikipedii>).O ile udostępnienie swojego tekstu na licencji GNU FDL oznacza
pozwolenie na dowolne jego rozpowszechnianie, to w żadnym wypadku nie
oznacza zrzeczenia się praw autorskich. Publikacja materiałów objętych
GNU FDL bez podania ich autorów stanowi zatem naruszenie praw autorskich.

Skontaktowaliśmy się z redakcją magazynu ENTER SPECIAL, która przesłała
nasze uwagi (dnia 3 stycznia 2006 roku) do Vogel Burda Communications -
firmy odpowiedzialnej za przygotowanie publikacji Wikipedii we
wspomnianym wydaniu czasopisma. Jak dotąd żaden przedstawiciel Vogel
Burda Communications nie skontaktował się z nami celem wyjaśnienia
zaistniałej sytuacji.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska,
Łukasz Garczewski
Prezes Stowarzyszenia Wikimedia Polska
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l