Ode

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ode

Peter van Londen
Hoi Marjon,

Hoe is Ode? Beleef je er nog altijd plezier aan?
De nieuwe opmaak en koers bevalt me wat minder, maar het is voor mij nog
altijd lezenswaardig.

Groeten
Peter van Londen
_______________________________________________
foundation-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ode

Bryan Tong Minh
On 8/30/07, Peter van Londen <[hidden email]> wrote:

> Hoi Marjon,
>
> Hoe is Ode? Beleef je er nog altijd plezier aan?
> De nieuwe opmaak en koers bevalt me wat minder, maar het is voor mij nog
> altijd lezenswaardig.
>
> Groeten
> Peter van Londen
> _______________________________________________
> foundation-l mailing list
> [hidden email]
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l
>
Verkeerde adres? ;P

_______________________________________________
foundation-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ode

Marc Riddell

> On 8/30/07, Peter van Londen <[hidden email]> wrote:
>> Hoi Marjon,
>>
>> Hoe is Ode? Beleef je er nog altijd plezier aan?
>> De nieuwe opmaak en koers bevalt me wat minder, maar het is voor mij nog
>> altijd lezenswaardig.
>>
>> Groeten
>> Peter van Londen

on 8/30/07 5:55 AM, Bryan Tong Minh at [hidden email] wrote:
>>
> Verkeerde adres? ;P
>
[translate this page] :-)

Marc Riddell


_______________________________________________
foundation-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/foundation-l