Odp: Kategorie

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Odp: Kategorie

a_bach@poczta.onet.pl
>> From: "szwedzki"
>> Mo¿e pu¶ciæ bota który a) skasuje puste kategorie b) skasuje kategorie
>> z jednym artyku³em a w tym artykule zamieni skasowan± na kategoriê:?
>
>Za.
>
>Beno/GEMMA


Pustych kategorii praktycznie nie ma. Jest strona specjalna co je pokazuje,
a ja co jaki¶ czas tam zagl±dam (i nie tylko ja).

Kategoria:? nie jest tu potrzebna. Wystarczy daæ nadkategoriê, czyli
przenie¶æ art. o piêtro wy¿ej w hierarchi.

Z drugiej strony, jaki¶ czas temu by³a lista kat. z pojedyñczymi art.  z
dzia³u bioogii. I by³o wiele g³osów by nie kasowaæ takich art. z powodu
podzia³u biologicznego

A_Bach_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Kategorie

blueshade

On Sat, 21 Jan 2006, A_Bach wrote:
> Z drugiej strony, jakiś czas temu była lista kat. z pojedyńczymi art.  z
> działu bioogii. I było wiele głosów by nie kasować takich art. z powodu
> podziału biologicznego

ale biologia to specyficzny temat, gdzie taksonomie są bardzo istotne i
powszechnie uznane, więc robić takie rzeczy tam, to na pewno ''faux pas''
... w innych dyscyplinach - zwłaszcza nienaukowych - taksonomie są
tworzone raczej arbitralnie, więc nic się nie stanie, jeśli trochę się w
nich "zamiesza"...

pozdrawiam,
   blueshade.

--
"Butch chased after the mailman. Through the force of habit, he'd put his
return address on the package. A distinct no-no when mailing body parts to
a victim's family." -- choppingblock.org
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

Radomil
> ale biologia to specyficzny temat, gdzie taksonomie są bardzo
> istotne i powszechnie uznane, więc robić takie rzeczy tam, to na
> pewno ''faux pas'' .... w innych dyscyplinach - zwłaszcza
> nienaukowych - taksonomie są tworzone raczej arbitralnie, więc nic
> się nie stanie, jeśli trochę się w nich "zamiesza"...

Czterokończynowy podpis. Powiem więcej, wile osób pragnie aby w biologii
zejść o poziom niżej w kategorii aby rozbić takie kategorie jak "ptaki"
czy "ssaki". Pociągnie to za sobą powstanie kolejnych małych kategorii i nic
się na to nie poradzi. Świat istot żywych posiada takie drzewo kategorii już
od XVIII wieku i jest ono jedynie zaadaptowane na potrzeby wiki (aby nie
tworzyć np. [kategoria:małe brązowe ptaszki]

Każda próba "ulepszenia" tego systemu w imię jakiś bliżej nieokreślonych
celów redukcji liczby kategorii byłaby z naszej strony przejawem, delikatnie
mówiąc, ignorancji.

--------------------
Radomił Binek

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kategorie

Radomil
Zaś co do usuwania innych poprawnych kategorii, które mialy rozwinąć się a
jeszcze sienie rozwinęły... zacznijmy może od usuwania stubów? W końcu to ta
sama logika - też się "odtworzą" jak kogoś natchnie.


--------------------
Radomił Binek

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l