Ökad aktivitet på?==?iso-8859-1?Q? listan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ökad aktivitet på?==?iso-8859-1?Q? listan

Jan Ainali
Hej! 

Jag och styrelsen har funderat lite på att vi förmodligen inte använder denna e-postlista på bästa sätt. Nu funderar vi på att oftare tala om vad vi håller på med och vad som vi skulle behöva hjälp med på den här listan. Min förhoppning är att det kan väcka nya tankar hos oss och förbättra vad vi gör och hoppas också att ni tycker att det är roligt att vara delaktiga. Att följa senaste ändringarna på vår wiki gör ju i och för sig att det går att se vad som arbetas på, men det visar inte så enkelt vad som skulle kunna ske härnäst. Jag tänkte börja lite smått att portionera ut några saker och skulle uppskatta feedback på om ni tycker att det är relevant för listan. 
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l