Open Access Week a Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Open Access Week a Wikipedia

Szymon Grabarczuk
To, że Wikimedia wdrażają/stymulują/są pokrewne Open Access, to żadne
odkrycie dla tych, którzy znają angielski[1][2][3][4]. Mam nadzieję, że w
Polsce też ktoś już to zauważył.

Od 19 do 25 października będzie Open Acces Week[5]. Na zjeździe KOED
omawialiśmy, które z naszych instytucji w jaki sposób mogą dołączyć do
rozkręcania OAW na całą Polskę. Znając specyfikę Wikimediów, nie składałem
obietnic bez pokrycia. Teraz pytam: robimy coś w ramach OAW na wiki? może
coś a la wikiprojekt Open Access z enwiki[6]? są chętni?

== Przypisy ==
{{Przypisy-lista|
[1]
http://www.technologyreview.com/view/539001/why-wikipedia-open-access-revolution/
[2] http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1624/1539
[3] https://blog.wikimedia.org/tag/open-access/
[4]
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3ASearch&profile=default&search=open+access+prefix%3AWikipedia%3AWikipedia+Signpost&fulltext=Search
[5] http://www.sparc.arl.org/initiatives/openaccessweek
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Open_Access
}}

--
*Szymon Grabarczuk*

Free Knowledge Advocacy Group EU
Head of Research & Development Group, Wikimedia Polska
pl.wikimedia.org/wiki/User:Tar_Lócesilion
<http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Tar_L%C3%B3cesilion>
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l