Open Access, fria licenser och kärnfullhet

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Open Access, fria licenser och kärnfullhet

Jan Ainali
Hej!

I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till fria licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort liten slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.

Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare? Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite t-shirts-slogan.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Open Access, fria licenser och kärnfullhet

David Öhlin-2
Det blir längre, men retoriskt snyggt (?), att lägga till "Fri tanke". Då kanske man vill ta bort likhetstecknet och sätta komma mellan de tre i stället. I mitt huvud implicerar man då ett orsakssamband, lika väl som man säger att alla tre hör ihop.

Fri kunskap, fri vetenskap, fri tanke.

Hälsningar,
David


Den 11 september 2013 15:34 skrev Jan Ainali <[hidden email]>:
Hej!

I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till fria licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort liten slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.

Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare? Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite t-shirts-slogan.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Open Access, fria licenser och kärnfullhet

Sophie Österberg
Fri tanke, det var fint. 

/ sophie


Den 12 september 2013 08:34 skrev David Öhlin <[hidden email]>:
Det blir längre, men retoriskt snyggt (?), att lägga till "Fri tanke". Då kanske man vill ta bort likhetstecknet och sätta komma mellan de tre i stället. I mitt huvud implicerar man då ett orsakssamband, lika väl som man säger att alla tre hör ihop.

Fri kunskap, fri vetenskap, fri tanke.

Hälsningar,
David


Den 11 september 2013 15:34 skrev Jan Ainali <[hidden email]>:
Hej!

I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till fria licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort liten slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.

Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare? Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite t-shirts-slogan.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
--
Be Bold!
Sophie Österberg 
0736-982101
[hidden email]Every single contribution to Wikipedia is a gift of free knowledge to humanity.


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Open Access, fria licenser och ?==?iso-8859-1?Q?kärnfullhet

Jan Ainali
In reply to this post by David Öhlin-2
Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att det är Open access som kan vara till nytta för annat:

Fri vetenskap, fri kunskap, fri tanke.
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

On 12 sep 2013 17:34 "David Öhlin" [hidden email] wrote:

Det blir längre, men retoriskt snyggt (?), att lägga till "Fri tanke".
Då kanske man vill ta bort likhetstecknet och sätta komma mellan de tre
i stället. I mitt huvud implicerar man då ett orsakssamband, lika väl
som man säger att alla tre hör ihop.

Fri kunskap, fri vetenskap, fri tanke.
Hälsningar,

David
Den 11 september 2013 15:34 skrev Jan Ainali <<[hidden email]>>:

> Hej!
>
>
>
> I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till
> fria licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort
> liten slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.
>
>
>
>
> Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare?
> Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite
> t-shirts-slogan.
>
>
>
>
> [1]
> <https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013/%C3%85rsm%C3%B6tes
> beslutad_verksamhetsplan_2013#Frig.C3.B6ra_forskning>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
>
> http://se.wikimedia.org
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Open Access, fria licenser och ?==?iso-8859-1?Q?kärnfullhet

Lars Aronsson
On 09/12/2013 07:28 PM, Jan Ainali wrote:
> Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att det
> är Open access som kan vara till nytta för annat:
>
> Fri vetenskap, fri kunskap, fri tanke.

Vem är målgruppen? Vad har de för referensramar?
Det är ju inte i våra öron, utan i deras, som en slogan
ska låta bra. T.ex. lär devisen "Att tänka fritt är stort,
att tänka rätt är större" vara välkänd för forskare.
Så låt oss inte trampa ner i klaveret rätt-vs-fritt.--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Open Access, fria licenser och ?= =?iso-8859-1?Q?kärnfullhet

Jan Ainali
Målgruppen är de som redan gillar Open Access och skulle kunna bli våra allierade (om de inte redan är det). Alltså inte forskare i allmänhet i den första rundan.
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org
On 13 sep 2013 23:16 "Lars Aronsson" [hidden email] wrote:
On 09/12/2013 07:28 PM, Jan Ainali wrote:
Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att det
är Open access som kan vara till nytta för annat:

Fri vetenskap, fri kunskap, fri tanke.

Vem är målgruppen? Vad har de för referensramar?
Det är ju inte i våra öron, utan i deras, som en slogan
ska låta bra. T.ex. lär devisen "Att tänka fritt är stort,
att tänka rätt är större" vara välkänd för forskare.
Så låt oss inte trampa ner i klaveret rätt-vs-fritt._______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l