Översätta använd?==?iso-8859-1?Q?arunderesökning

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översätta använd?==?iso-8859-1?Q?arunderesökning

Jan Ainali
Snart är det dags för en bidragsgivarundersökning på Wikipedia igen, men
den har inte översatts klart till svenska än. Hjälp gärna till så att vi
kan få en bättre bild över hur det ser ut för de som skriver på svenska.

<http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate&group=p
age-Research%3AWikipedia+Editor+Survey+August+2012%2FQuestions&task=view
&language=sv>

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>