Översättning av viktig enkätundersökning

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översättning av viktig enkätundersökning

John Andersson-2
Hej, 

Wikimedia Foundation håller på med en stor enkätundersökning om hur väl deras insatser stödjer Wikimedianer och hur de bör jobba i framtiden. Svaren kommer att ha stor påverkan på deras arbete. 

De vill gärna ha enkäten på svenska men behöver hjälp med översättningen från engelska. Kan du tänka dig att hjälpa till? 

Skicka mig ett mail så skickar jag länken där översättningen sker (för att undvika bias har de valt att inte ha det öppet på en wiki, plus så var det tydligen struligt att få över det till enkätverktyget). Mail: john.anderssonatwikimedia.se

Deadline är i mitten av nästa vecka. 

Vänligen,

John
- - - -
John Andersson
Chief Operating Officer
Wikimedia Sverige

Phone: +46(0)73-3965189
Email: [hidden email]
Skype: johnandersson86
Visiting address: Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm

Be sure to follow us on Twitter at @WikimediaSE
Would you like to support free knowledge and Wikipedia? Please consider if you, or your organization, would like to become a member of Wikimedia Sverige!


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättning av viktig enkätundersökning

Tommy Kronkvist
Hej John.

Jag hjälper gärna till med både den här och övriga översättningar, om det behövs. Och annat med, för den delen... :-) 

Vänligen,
Tommy Kronkvist


_________________________________________________
Wikispecies: Tommy Kronkvist (bureaucrat)
Twitter: Wikispecies (administrator)
Twitter: Tommy Kronkvist (private)14 dec. 2016 kl. 11:29 skrev John Andersson <[hidden email]>:

Hej, 

Wikimedia Foundation håller på med en stor enkätundersökning om hur väl deras insatser stödjer Wikimedianer och hur de bör jobba i framtiden. Svaren kommer att ha stor påverkan på deras arbete. 

De vill gärna ha enkäten på svenska men behöver hjälp med översättningen från engelska. Kan du tänka dig att hjälpa till? 

Skicka mig ett mail så skickar jag länken där översättningen sker (för att undvika bias har de valt att inte ha det öppet på en wiki, plus så var det tydligen struligt att få över det till enkätverktyget). Mail: john.anderssonatwikimedia.se

Deadline är i mitten av nästa vecka. 

Vänligen,

John
- - - -
John Andersson
Chief Operating Officer
Wikimedia Sverige

Phone: +46(0)73-3965189
Email: [hidden email]
Skype: johnandersson86
Visiting address: Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm

Be sure to follow us on Twitter at @WikimediaSE
Would you like to support free knowledge and Wikipedia? Please consider if you, or your organization, would like to become a member of Wikimedia Sverige!

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättning av viktig enkätundersökning

John Andersson-2
Hej Tommy,

Vad kul att höra! Det ska jag komma ihåg 😊 

Texten för enkätundersökningen hittar du här: 

Har du några funderingar så sätter jag dig i direktkontakt med de två på Wikimedia Foundation son arbetar med enkäten.

Vänligen,

John 


Den 14 dec. 2016 19:43 skrev "Tommy Kronkvist" <[hidden email]>:
Hej John.

Jag hjälper gärna till med både den här och övriga översättningar, om det behövs. Och annat med, för den delen... :-) 

Vänligen,
Tommy Kronkvist


_________________________________________________
Wikispecies: Tommy Kronkvist (bureaucrat)
Twitter: Wikispecies (administrator)
Twitter: Tommy Kronkvist (private)14 dec. 2016 kl. 11:29 skrev John Andersson <[hidden email]>:

Hej, 

Wikimedia Foundation håller på med en stor enkätundersökning om hur väl deras insatser stödjer Wikimedianer och hur de bör jobba i framtiden. Svaren kommer att ha stor påverkan på deras arbete. 

De vill gärna ha enkäten på svenska men behöver hjälp med översättningen från engelska. Kan du tänka dig att hjälpa till? 

Skicka mig ett mail så skickar jag länken där översättningen sker (för att undvika bias har de valt att inte ha det öppet på en wiki, plus så var det tydligen struligt att få över det till enkätverktyget). Mail: john.anderssonatwikimedia.se

Deadline är i mitten av nästa vecka. 

Vänligen,

John
- - - -
John Andersson
Chief Operating Officer
Wikimedia Sverige

Phone: <a href="tel:073-396%2051%2089" value="+46733965189" target="_blank">+46(0)73-3965189
Email: [hidden email]
Skype: johnandersson86
Visiting address: Hantverkargatan 21 2tr, 112 21 Stockholm

Be sure to follow us on Twitter at @WikimediaSE
Would you like to support free knowledge and Wikipedia? Please consider if you, or your organization, would like to become a member of Wikimedia Sverige!

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l