Płace członków jury Wiki Lubi Zabytki

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Płace członków jury Wiki Lubi Zabytki

Tomasz W. Kozlowski
Jeżeli ktoś nie miał przyjemności zapoznać się jeszcze z planowanym
budżetem konkursu Wiki Lubi Zabytki na 2013 rok, to polecam lekturę
<https://pl.wikimedia.org/wiki/Wiki_Lubi_Zabytki/Bud%C5%BCet>.

Tym wszystkim wikipedystom-wolontariuszom, którzy bezpłatnie poświęcają
swój prywatny czas na wzięcie udziału w tej szlachetnej inicjatywie
szczególnie polecam pozycję "Umowy dla członków Jury – 2500 PLN" za rok
2012 i tę samą pozycję za rok 2013: "7 * 500 * 1,2 = 4200".

           Tomasz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Płace członków jury Wiki Lubi Zabytki

Natalia Szafran-Kozakowska-3
Ja generalnie polecam czytać uchwały zarządu, zapoznawanie się z agendami
spotkań i (jeśli są interesujące) bywanie na tych spotkaniach. Działania
zarządu są jawne nie tylko dlatego, że muszą być, ale też dlatego, że
chętnie powitamy jak najszerszy udział społeczności w działaniach
Stowarzyszenia, również w roli opiniodawczej. Więc tak - z sugestią
zachęcającą do czytania 100% zgody.

Natomiast co do reszty - wiem Tomku, że prywatnie jesteś pogniewany ze
społecznością polskiej Wikipedii, pewnie nigdy nie dowiemy się o co i
dlaczego (a szkoda, bo w ramach lokalnej społeczności byliśmy dobrymi
kolegami, o ile pamiętam) i rozumiem, że to ci trochę zaciemnia osąd, ale
aura sensacji wokół decyzji jawnej, publicznie dostępnej, ba takiej, która
była podejmowana na otwartym spotkaniu na IRC, na którym każdy mógł się
wypowiedzieć, to chyba trochę jednak przesada.
Ale ok, ustosunkuję się - jury składa się, jak dobrze wiesz, nie tylko z
przedstawicieli Wikimediów, ale też z przedstawicieli środowiska ochrony
zabytków i środowiska fotograficznego. Cała komisja wykonuje ogrom
wymagającej pracy i trudno oczekiwać, że wykona ją dla nas z czystej
sympatii, chociaż oczywiście byłoby to bardzo miłe. Podobnie jak sekretarka
nie pracuje na rzecz Stowarzyszenia za darmo (tak, jej również płacimy
pensję). A skoro już dzielimy się sensacyjnymi odkryciami, to zachęcam
wszystkich, żeby również zerknęli na pozycję z nagrodami dla uczestników -
ta także się powiększyła i to znacznie. Znaczy uczestnicy dostaną lepsze
nagrody - skandal! ;)

Poważnie, Odder, nie obrażaj się już, bo to już trwa trochę za długo i te
różne zaczepki od Commons po Stowarzyszenie są męczące i pewnie dla
postronnych niezrozumiałe, chodź na jakąś kawę albo pojaw się na zlocie i
wyjaśnij o co poszło, może zrobi się lepiej i wszyscy będziemy szczęśliwsi
:)
(Przepraszam, że ta ostatnia część publicznie, ale na prywatne próby
kontaktu Odder nie odpowiada)


Magalia
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Płace członków jury Wiki Lubi Zabytki

Tomasz Ganicz
In reply to this post by Tomasz W. Kozlowski
W dniu 24 lipca 2013 15:13 użytkownik Tomasz W. Kozlowski
<[hidden email]> napisał:
> Jeżeli ktoś nie miał przyjemności zapoznać się jeszcze z planowanym budżetem
> konkursu Wiki Lubi Zabytki na 2013 rok, to polecam lekturę
> <https://pl.wikimedia.org/wiki/Wiki_Lubi_Zabytki/Bud%C5%BCet>.
>
> Tym wszystkim wikipedystom-wolontariuszom, którzy bezpłatnie poświęcają swój
> prywatny czas na wzięcie udziału w tej szlachetnej inicjatywie szczególnie
> polecam pozycję "Umowy dla członków Jury - 2500 PLN" za rok 2012 i tę samą
> pozycję za rok 2013: "7 * 500 * 1,2 = 4200".
>

Osobiście nie widzę w tym nic oburzającego. Jury zeszłoroczne składało
się w mniej więcej 1/3 z przedstawicieli instytucji-partnerów, 1/3
zawodowych fotografów i 1/3 przedstawicieli społeczności wikimedyjnej.
Już w 2011 r. był problem z pozyskaniem zawodowych fotografów, którzy
pierwsze co robili - to pytali się ile za to dostaną. W 2012 nasza
koordynatorka zameldowała nam o podobnym problemie i wtedy - jako
dysponent "generalny" środków na WLZ zdecydowałem, żeby jury dostało
gratyfikację. Zwykła przyzwoitość nakazywała nie traktować w takiej
sytuacji członków jury pochodzących z naszej społeczności gorzej od
osób z zewnątrz - zwłaszcza, że najgorszą robotę w jury wykonują w
praktyce "nasi" ludzie, którzy wykonują benedyktyńską pracę wstępnej
selekcji tysięcy zdjęć. Warto też zwrócić uwagę, że gratyfikacja dla
członków jury jest opcjonalna - to znaczy poszła do nich informacja,
że mogą takową dostać, ale mogli się jej też zrzec.  Natomiast - tak
jak powtarzam - robota w jury to nie jest jedno posiedzenie - tylko
selekcja tysięcy zdjęć. Gratyfikacja za pracę w jury to było 500 PLN
brutto. Jakkolwiek eksperci z zewnątrz w praktyce byli dużo mniej
zaangażowani w pracę jury - to jednak ich analiza w drugim etapie
pracy była bezcenna. Np. to Pan Zygmuntowicz zwrócił uwagę na zdjęcie,
które jako jedyne polskie w 2012 r. dostało wyróżnienie
międzynarodowe.

Jeszcze - bo może nie wszyscy wiedzą - w tym roku jest dwóch
koordynatorów WLZ - oboje są opłacani, przy czym jednym z nich jest
Yarl - jak najbardziej "nasz" człowiek, który odpowiada za sprawy
"wewnątrz wiki" i techniczne.

Natomiast jury na tą chwilę jeszcze nie jest skompletowane.


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: �Lubi Zabytki

Tomasz W. Kozlowski
In reply to this post by Natalia Szafran-Kozakowska-3
(Ponieważ mój klient poczty chyba psuje kodowanie wiadomości, odpowiadam
poniżej bez cytatów.)

Odnosząc się do podniesionego argumentu warto wspomnieć, iż nieprawdą
jest, że członkowie jury wykonują tak ogromną pracę, że nie mogliby się
jej podjąć w ramach wolontariatu.

W 2011 roku, kiedy organizowałem spotkanie jury w Warszawie, ogromną
większość pracy wykonali zwykli wikipedyści (na przykład Karol007 czy
PMG), którzy z ówczesnych prawie 17 tysięcy zdjęć wyselekcjonowali
kilkaset spełniających minimalne kryteria przyzwoitości, które następnie
przekazane zostały do członków jury, a ci z tej grupy wybrali po 50
najlepszych fotografii, nad którymi debatowano na spotkaniu komisji --
wysiłek wymagany od członków komisji był więc ograniczony do minimum.

/Wszyscy/ członkowie ówczesnego jury wzięli w nim udział za darmo,
otrzymując w zamian za swój wysiłek pamiątkowy dyplom, trochę gadżetów
związanych z Wikipedią i Wiki Lubi Zabytki (np. koszulkę) i ewentualnie
zwrot kosztów dojazdu do Warszawy; na spotkaniu WMPL zapewniło też
drobne przekąski i napoje.

Jak widać, można więc stworzyć komisję bez potrzeby podpisywania z jej
członkami umów o dzieło i oferując im w ramach podziękowań mniej więcej
to samo, co za swoją aktywność dostają zwykli wikipedyści (mianowicie
gadżety i możliwość skorzystania z darmowych napojów na
lokalnych/krajowych zlotach).

Dlaczego więc w 2012 i 2013 roku członkowie jury mają otrzymywać za swój
wysiłek żywą gotówkę, w tym również wikipedyści? Czy tak na prawdę nie
powinniśmy honorować bardziej tych dziesiątek (setek?) aktywnych
użytkowników, którzy poświęcają swój czas na fotografowanie zabytków,
często poza swoim miejscem zamieszkania, a potem spędzają mnóstwo czasu
ładując je do Commons?

Co z tymi wikipedystami, którzy zaangażowani byli w organizację projektu
2012? Czy wysiłek Innalnej, Alenutki, Przykuty i wszystkich innych
wymienionych na <http://wikizabytki.pl/2012/10/podziekowania/> też w
takim razie nie powinien zasługiwać na jakąś gratyfikację, może nawet
pieniężną? Czym różni się to, co zrobili oni dla projektu od tego, co
zrobili członkowie Komisji i dlaczego tylko jedna grupa została
opłacona? Gdzie przebiega granica?

A na koniec, po tych wszystkich pytaniach, wspomnę tylko o tym, Natalio,
że nieprawdą jest, że nie reaguję na prywatne próby kontaktu: mój adres
e-mail jest publicznie dostępny (nawet dwa adresy, do wyboru), jestem
też ciągle dostępny na IRC-u i, o ile się mnie nie banuje z kanałów,
wrzuca na listę ignorowanych, można ze mną porozmawiać.

           Tomasz


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ?Lubi Zabytki

Dorożyński Janusz (4-webd)
W skrócie:

- jeśli nawet jest tu jakaś sprawa (a wg mnie nie ma - patrz niżej), to
dotyczy wydatkowania środków stowarzyszenia, ergo właściwym miejscem dla jej
roztrząsania jest lista dyskusyjna stowarzyszenia (otwarta i dostępna dla
wszystkich), zwłaszcza dla członków stowarzyszenia jak ty Tomaszu

- stowarzyszenie jest -  w odróżnieniu od niewątpliwie niezwykle atrakcyjnej
swoim ustrojem społeczności plwiki - organizacją demokratyczną, ze swoją
strukturą, władzami (jak choćby komisja rewizyjna), uprawnieniami i
odpowiedzialnościami, i (parafrazując Natalię :-) ) organizacją działającą -
jak na wszelkie stosowane w bliższym czy dalszym znanym mi Wszechświecie
standardy - z niezwykłą jawnością

- decyzje, w tym finansowe, ponosząc ich ryzyko (w tym, o czym być może nie
wszyscy wiedzą - dotyczące również majątku prywatnego członków zarządu)
podejmuje zarząd, i odpowiada za nie przed członkami na walnym

- ja osobiście tak w ogóle i w danej tzw. sprawie (uważam, że jest zgodna ze
statutem i służy przedsiewzięciu) też mam pełne zaufanie do zarządu (co
oczywiście tak w ogóle nie oznacza niemożności krytyki ze strony mojej czy
kogokolwiek innego).

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński, członek stowarzyszenia


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: �Lubi Zabytki

Awersowy
In reply to this post by Tomasz W. Kozlowski
W dniu 24 lipca 2013 16:33 użytkownik Tomasz W. Kozlowski
<[hidden email]> napisał:

> A na koniec, po tych wszystkich pytaniach, wspomnę tylko o tym, Natalio, że
> nieprawdą jest, że nie reaguję na prywatne próby kontaktu: mój adres e-mail
> jest publicznie dostępny (nawet dwa adresy, do wyboru), jestem też ciągle
> dostępny na IRC-u i, o ile się mnie nie banuje z kanałów, wrzuca na listę
> ignorowanych, można ze mną porozmawiać.
>

Cieszę się, że naprawiłeś już tę niedogodność i można się z Tobą
skontaktować. Niemalże dokładnie rok temu nie reagowałeś na próby
kontaktu ze strony wielu osób: organizatorów Wikimanii czy polskich
stypendystów Stowarzyszenia. Nie potrafię pojąć tej historii do
dzisiaj - jeśli bowiem miałeś jakieś prywatne powody uniemożliwiające
wyjazd, to wystarczyło napisać do kogokolwiek (mail, sms, wpis na
stronie dyskusji) "niestety nie mogę jechać z prywatnych powodów" i
tyle. Byłaby jakaś jasność. A tak Twoje zapadnięcie się pod ziemię na
jakieś dwa miesiące przed Wikimanią, przy jednoczesnym zgłoszeniu
kilku zaaprobowanych przez organizatorów wystąpień, stworzyło mnóstwo
problemów. Bo nie wiadomo było, czy skreślać Cię z listy uczestników i
na Twoje miejsce wziąć kogoś z listy rezerwowej stypendystów, czy
jednak miejsce trzymać? Czy Stow. ma opłacać Ci miejsce w hostelu, czy
nie? A bilety lotnicze? Z tygodnia na tydzień robiły się coraz
droższe. I tak dalej. Dość powiedzieć, że na samej Wikimanii Twoje
wykłady były normalnie wpisane w program, ludzie przychodzili do
konkretnej sali i czekali; po kwadransie przychodził ktoś z orgów
pytając "czy ktoś wie gdzie jest odder". Jako polska ekipa musieliśmy
tłumaczyć, że Ty w ogóle na Wikimanię nie przyjechałeś, prezentacji
tematu nie będzie itp. Raz zamiast Ciebie Poli wygłosił
zaimprowizowany wykład o wikigrantach.
A teraz rok później przychodzisz sobie na irca i listę dyskusyjną jak
gdyby nigdy nic i dziwisz się, że niektórzy są na Ciebie poirytowani.

PS. Saper też nie pojechał na Wikimanię, ale on przynajmniej
poinformował, że odwołuje wyjazd.

Pozdrawiam,
Awersowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Awersowy

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ?Lubi Zabytki

Powerek38
In reply to this post by Dorożyński Janusz (4-webd)
Hej!

Ze swojej strony całkowicie zgadzam się z Januszem i Polim, a także
niestety z Natalią i Markiem (a "niestety" wynika z tego, że z żalem
podpisuję się pod oceną działań Oddera z ostatniego czasu). Jeśli mogę
tylko dodać parę zdań co do samej kwestii opłacania ludzi w naszym
Stowarzyszeniu (skoro już rozmawiamy o tym na tej liście):

1. Konkurs WLZ jest jedną z naszych wizytówek jako organizacji pożytku
publicznego. Jest to jeden z najbardziej wyrazistych przykładów, gdy
odwdzięczamy się podatnikom za ich 1%, robiąc coś w sposób oczywisty
wpływającego na jakość i dostępność dokumentacji polskiego dziedzictwa
kulturowego. Mobilizujemy też dużo osób spoza naszego światka. W moim
odczuciu to, jak ten projekt działa i jest postrzegany, wpływa na liczbę
osób wpisujących nasz KRS w swoim PIT w kolejnych latach. Czemu więc
mamy nie zrobić tego porządnie i nie zatrudnić do jury uznanych
fachowców zamiast nikomu nie znanych szerzej edytorów?

2. Ja też należałem do niedawna do grona sceptyków wobec płacenia za
cokolwiek w Wikimediach, ale przekonała mnie dyskusja na konferencji w
Krakowie. Doszliśmy do tego etapu rozwoju, zwłaszcza w szeroko pojętym
obszarze GLAM i promocji, że nie jesteśmy w stanie osiągać zamierzonych
celów tylko z udziałem wolontariuszy. Nie mamy dość wolontariuszy o
wystarczającym poziomie wiedzy i umiejętności, żeby to obrobić.  A jeśli
nawet ich mamy, to są oni bardzo pochłonięci pracą zawodową, więc nie są
dostępni w normalnych godzinach pracy.

3. Jak bardzo trafnie zauważył w swoim krakowskim wystąpieniu Poli,
opierając się na własnym przykładzie, spora część aktywnych wikipedystów
to ludzie, którzy zarabiają na tyle dobrze, że mogą sobie pozwolić, by
traktować Wikimedia jako fajne hobby. Ja spędzam na pracy dla Wikimediów
co najmniej parę godzin w tygodniu, ale nie chcę za to żadnych
pieniędzy, bo robię to głównie dla siebie i własnej przyjemności, w
ramach higieny psychicznej po pracy zawodowej. Sądzę, że bardzo wielu
jest wśród tak zmotywowanych wolontariuszy.  Oczywiście, ze względów
technicznych mamy w tym roku dwóch wikipedystów na płatnych
stanowiskach, bo osoba z zewnątrz musiałaby bardzo długo zdobywać pewne
kompetencje, które dla kogoś z wewnątrz są oczywistością. Ale co do
zasady, to nie jest tak, że WMPL płaci za coś, żeby znajomi i
przyjaciele się nachapali. Robimy to dlatego, że dzięki temu pewne
rzeczy wykonywane są lepiej albo w ogóle są wykonywane.

Pozdrawiam!

Powerek38


W dniu 2013-07-24 17:27, Dorożyński Janusz pisze:

> W skrócie:
>
> - jeśli nawet jest tu jakaś sprawa (a wg mnie nie ma - patrz niżej), to
> dotyczy wydatkowania środków stowarzyszenia, ergo właściwym miejscem dla jej
> roztrząsania jest lista dyskusyjna stowarzyszenia (otwarta i dostępna dla
> wszystkich), zwłaszcza dla członków stowarzyszenia jak ty Tomaszu
>
> - stowarzyszenie jest -  w odróżnieniu od niewątpliwie niezwykle atrakcyjnej
> swoim ustrojem społeczności plwiki - organizacją demokratyczną, ze swoją
> strukturą, władzami (jak choćby komisja rewizyjna), uprawnieniami i
> odpowiedzialnościami, i (parafrazując Natalię :-) ) organizacją działającą -
> jak na wszelkie stosowane w bliższym czy dalszym znanym mi Wszechświecie
> standardy - z niezwykłą jawnością
>
> - decyzje, w tym finansowe, ponosząc ich ryzyko (w tym, o czym być może nie
> wszyscy wiedzą - dotyczące również majątku prywatnego członków zarządu)
> podejmuje zarząd, i odpowiada za nie przed członkami na walnym
>
> - ja osobiście tak w ogóle i w danej tzw. sprawie (uważam, że jest zgodna ze
> statutem i służy przedsiewzięciu) też mam pełne zaufanie do zarządu (co
> oczywiście tak w ogóle nie oznacza niemożności krytyki ze strony mojej czy
> kogokolwiek innego).
>
> Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński, członek stowarzyszenia
>
>
> _______________________________________________
> Lista dyskusyjna WikiPL-l
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
>


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: �Lubi Zabytki

Tomasz Ganicz
In reply to this post by Tomasz W. Kozlowski
W dniu 24 lipca 2013 16:33 użytkownik Tomasz W. Kozlowski
<[hidden email]> napisał:

> (Ponieważ mój klient poczty chyba psuje kodowanie wiadomości, odpowiadam
> poniżej bez cytatów.)
>
> Odnosząc się do podniesionego argumentu warto wspomnieć, iż nieprawdą jest,
> że członkowie jury wykonują tak ogromną pracę, że nie mogliby się jej podjąć
> w ramach wolontariatu.
>
> W 2011 roku, kiedy organizowałem spotkanie jury w Warszawie, ogromną
> większość pracy wykonali zwykli wikipedyści (na przykład Karol007 czy PMG),
> którzy z ówczesnych prawie 17 tysięcy zdjęć wyselekcjonowali kilkaset
> spełniających minimalne kryteria przyzwoitości, które następnie przekazane
> zostały do członków jury, a ci z tej grupy wybrali po 50 najlepszych
> fotografii, nad którymi debatowano na spotkaniu komisji -- wysiłek wymagany
> od członków komisji był więc ograniczony do minimum.
>


W 2011 tak się składa, że to ja szukałem ludzi do jury i w tym celu
wykonałem dziesiątki telefonów i maili do różnych potencjalnych osób,
które by mogły pełnić w niej rolę ekspertów. Odmówiło mi wówczas wielu
zawodowych fotografów, właśnie z powodu tej bezpłatności. Ostatecznie
było dwóch, ale tylko jeden jako tako aktywny i ten jeden nie był
jakoś bardzo wybitną postacią. Równie słabo było z przedstawicielami
instytyucji.  To była słabość tego jury i od razu zaznaczam, że to nie
była Twoja wina Tomaszu, tylko właśnie tego braku możliwości zapłatę
za tę pracę. W 2012 jak już pisałem na ten sam problem nadziała się
Hanka, dla której, jako wcześniejszej organizatorki paru innych
konkursów foto, było w ogóle zdumiewające, że my członkom jury nie
chcemy płacić, bo to jest ogólnie przyjęta praktyka.  Co do Przykuty -
to w momencie, kiedy Hanka zrezygnowała z połowy swojego uposażenia,
bo nie dała sobie rady z kwestiami wewnątrz wiki, on się zgodził wziąć
tę część na siebie i było logiczne mu wtedy tę połowę uposażenia
zaoferować, ale on odmówił i działał jako wolontariusz. Taki był jego
wybór.

Ogólnie WLZ z 2011 r. wspominam jako koszmar organizacyjny, wymagający
z mojej strony ratowania sytuacji, w momentach gdy Ty, Tomaszu
znikałeś na całe tygodnie i nie było z Tobą żadnego kontaktu.
Szczególnie trudne było Twoje zniknięcie w momencie rozruchu konkursu,
kiedy musiałem z pomocą paru osób nieźle się nagłówkować, żeby
doprowadzić do działania kreatora przesyłu.  To był jeden z powodów
dla którego chcieliśmy mieć w 2012 płatnego koordynatora.


--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ?Lubi Zabytki

Dorożyński Janusz (4-webd)
| -----Original Message-----
| From: [hidden email] [mailto:wikipl-l-
| [hidden email]] On Behalf Of Tomasz Ganicz
| Sent: Wednesday, July 24, 2013 9:38 PM

Nadal nie rozumiem, dlaczego ta sprawa ze względu na zarzuty jednego z
członków stowarzyszenia wobec zarządu stowarzyszenia toczy się na liście nie
stowarzyszenia, a na liście,  na której nie ma przewodniczącego komisji
rewizyjnej.

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ?Lubi Zabytki

Karol Głąb
W dniu 2013-07-24 22:56, Dorożyński Janusz (4w) pisze:

> Nadal nie rozumiem, dlaczego ta sprawa ze względu na zarzuty jednego z
> członków stowarzyszenia wobec zarządu stowarzyszenia toczy się na liście nie
> stowarzyszenia, a na liście,  na której nie ma przewodniczącego komisji
> rewizyjnej.

Sugeruję przenieść lub duplikować ten wątek. Nie wiem czy admini mają
jakiś przycisk do tego czy nie.

Z pozdrowieniami, Karol007

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l