Påtvingad förhandsgranskning

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Påtvingad förhandsgranskning

David Öhlin
På Bybrunnen diskuteras just nu [1] möjligheten att tvinga anonyma att
förhandsgranska minst en gång innan de sparar sina ändringar. Den
funktionen finns för närvarande på åtminstone franskspråkiga
Wikipedia. Tanken är att höja tröskeln för klotter utan att förstöra
för dem som bidrar seriöst (som troligen förhandsgranskar i vilket
fall som helst).

[1] http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#P.C3.A5tvingad_f.C3.B6rhandsgranskning

Förslaget på införandet av denna funktion verkar okontroversiellt;
dock har inga anonyma användare uttalat sig än.

Om inga hinder finns bör vi kontakta en utvecklare för att se hur det
skulle kunna införas. Det vore också bra om vi kunde lägga in en
informationsruta som förklarar vad som händer, så att spara-knappen
inte bara är mystiskt grå.

Caesar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Påtvingad förhandsgranskning

Joakim Larsson-2
När jag redigerade oninloggat tog det mig ett tag att fatta det, trots att
jag är van wikianvändare.

2006/12/10, David Öhlin <[hidden email]>:

>
> På Bybrunnen diskuteras just nu [1] möjligheten att tvinga anonyma att
> förhandsgranska minst en gång innan de sparar sina ändringar. Den
> funktionen finns för närvarande på åtminstone franskspråkiga
> Wikipedia. Tanken är att höja tröskeln för klotter utan att förstöra
> för dem som bidrar seriöst (som troligen förhandsgranskar i vilket
> fall som helst).
>
> [1]
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bybrunnen#P.C3.A5tvingad_f.C3.B6rhandsgranskning
>
> Förslaget på införandet av denna funktion verkar okontroversiellt;
> dock har inga anonyma användare uttalat sig än.
>
> Om inga hinder finns bör vi kontakta en utvecklare för att se hur det
> skulle kunna införas. Det vore också bra om vi kunde lägga in en
> informationsruta som förklarar vad som händer, så att spara-knappen
> inte bara är mystiskt grå.
>
> Caesar
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Påtvingad förhandsgranskning

David Öhlin
Grön skrev:
> När jag redigerade oninloggat tog det mig ett tag att fatta det, trots att
> jag är van wikianvändare.

Att fatta vad? Att det inte gick att spara, fast bara första gången?