Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

Adrian Grycuk
Czołem,

w planie pracy Komisji Europejskiej na 2014 wśród 29 nowych inicjatyw (-> pkt. 24 str. 12 załącznika do dokumentu COM(2013) 739 final dostępnego pod linkiem), znalazł się punkt dotyczący przeglądu dorobku prawnego UE w obszarze praw autorskich.


24. Przegląd dorobku prawnego w dziedzinie praw autorskich

Ustawodawcza/nieustawodawcza

Celem jest przegląd przepisów określonych w ramach UE dotyczących praw autorskich, które są istotne z punktu widzenia dostępności materiałów ochronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi w internecie, w celu dostosowania tych ram do zamierzonego celu w dobie cyfrowej. Oznacza to między innymi nowoczesne ramy, które wspierają innowacyjne praktyki rynkowe, gwarantują rzeczywiste uznanie i wynagradzanie podmiotów praw autorskich, wspierają w sposób zrównoważony kreatywność, różnorodność kulturową i innowacje, zwiększają wybór i dostęp do legalnych ofert dla użytkowników końcowych, umożliwiają tworzenie nowych modeli biznesowych oraz skuteczniej przyczyniają się do zwalczania nielegalnych ofert i piractwa.

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2014_annex_pl.pdf


Warto śledzić, co z tego wyniknie. Jeżeli Komisja opublikuje w 2014 zieloną księgę dotycząca praw autorskich (co jest prawdopodobne), w  której znajdą się pytania o kwestie ważne dla wikipedystów, warto wziąć udział w konsultacjach.

Pozdrawiam serdecznie,
Adrian
(Boston9)

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

Tomasz Ganicz
W dniu 13 grudnia 2013 13:44 użytkownik Adrian Grycuk
<[hidden email]> napisał:

>
>
> Warto śledzić, co z tego wyniknie. Jeżeli Komisja opublikuje w 2014 zieloną księgę dotycząca praw autorskich (co jest prawdopodobne), w  której znajdą się pytania o kwestie ważne dla wikipedystów, warto wziąć udział w konsultacjach.
>

Patrzymy co tam knują w ramach Koalicji Otwartej Edukacji. Pewnie w
ramach KOED zostanie wypracowane wspólne stanowisko, a oprócz tego,
każda organizacja będzie dokładała też własną opinię.--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
http://www.cbmm.lodz.pl/work.php?id=29&title=tomasz-ganicz

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

Dorożyński Janusz (4-webd)
| -----Original Message-----
| From: [hidden email] [mailto:wikipl-l-
| [hidden email]] On Behalf Of Tomasz Ganicz
| Sent: Friday, December 13, 2013 2:18 PM
/
| W dniu 13 grudnia 2013 13:44 użytkownik Adrian Grycuk
| <[hidden email]> napisał:
/
| > Warto śledzić, co z tego wyniknie. Jeżeli Komisja opublikuje w 2014
zieloną
| księgę dotycząca praw autorskich (co jest prawdopodobne), w  której znajdą
| się pytania o kwestie ważne dla wikipedystów, warto wziąć udział w
| konsultacjach.
/
| Patrzymy co tam knują w ramach Koalicji Otwartej Edukacji. Pewnie w
| ramach KOED zostanie wypracowane wspólne stanowisko, a oprócz tego,
| każda organizacja będzie dokładała też własną opinię.

Właśnie, w ramach KOED-u. Ponadto i tak sprawa (wg mnie arcyważna) ma rację
bytu na liście/wiki stowarzyszenia (dlatego daję dw). Na tej (czyli plwiki)
nie, gdyż społeczność plwiki kilka razy dobitnie pokazała (ostatni raz
podczas strajku ruwiki w lipcu ub. roku), że jest wobec zmian w prawie ekhem
pokazowo neutralna. A mówiąc dobitniej, że jej to zwisa i powiewa - jeśli
nawet zmiany w prawie doprowadzą do zakazu plwiki (być może to abstrakcja)
albo przejęcia zarządzania przez państwo (vide Uzbekistan - też pewnie
abstrakcja), to nic się nie stanie, bo tym co się to nie spodoba pójdą gdzie
chcą :-)) .

        Z uszanowaniem, Janusz "Ency" Dorożyński, członek stowarzyszenia


_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [WikimediaPL-l] Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

Marcin Cieslak-3
On Fri, 13 Dec 2013, Dorożyński Janusz wrote:

> Właśnie, w ramach KOED-u. Ponadto i tak sprawa (wg mnie arcyważna) ma rację
> bytu na liście/wiki stowarzyszenia (dlatego daję dw). Na tej (czyli plwiki)
> nie, gdyż społeczność plwiki kilka razy dobitnie pokazała (ostatni raz
> podczas strajku ruwiki w lipcu ub. roku), że jest wobec zmian w prawie ekhem
> pokazowo neutralna. A mówiąc dobitniej, że jej to zwisa i powiewa - jeśli
> nawet zmiany w prawie doprowadzą do zakazu plwiki (być może to abstrakcja)
> albo przejęcia zarządzania przez państwo (vide Uzbekistan - też pewnie
> abstrakcja), to nic się nie stanie, bo tym co się to nie spodoba pójdą gdzie
> chcą :-)) .

Ja mam czasami wrażenie, że niektórzy wikipedyści (nie tylko u nas) są
zawziętymi obrońcami stanu zastanego. A idzie jednak o to, żeby ten
świat zmieniać :)

Nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, że Wikipedia będzie ostatnim miejscem
w sieci, gdzie będzie się (jeszcze) przestrzegać porządku berneńskiego
w dosłownym brzmieniu i bez ograniczeń.

//Saper

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Plan pracy KE na 2014: prawa autorskie

picus-viridis
In reply to this post by Tomasz Ganicz
> > Warto śledzić, co z tego wyniknie. Jeżeli Komisja opublikuje w 2014 zieloną księgę dotycząca praw autorskich (co jest prawdopodobne), w której znajdą się pytania o kwestie ważne dla wikipedystów, warto wziąć udział w konsultacjach.
> >
>
> Patrzymy co tam knują w ramach Koalicji Otwartej Edukacji. Pewnie w
> ramach KOED zostanie wypracowane wspólne stanowisko, a oprócz tego,
> każda organizacja będzie dokładała też własną opinię.
>

No właśnie, co tam knują w ramach Koalicji Otwartej Edukacji?

Przecinkowiec złośliwy

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l