Pół miliona haseł w Wikisłowniku!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pół miliona haseł w Wikisłowniku!

Natalia Szafran-Kozakowska-3
Polski Wikisłownik osiągnął właśnie pół miliona haseł!
O projekcie możecie przeczytać na blogu Stowarzyszenia (
http://blog.wikimedia.pl/2014/11/pol-miliona-hasel-w-polskim-wikislowniku/),
a ja zachęcam do składania gratulacji społeczności w ich Kawiarence (
https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Bar_) - to naprawdę wielkie
osiągnięcie edytorów, jest co świętować.

PS Przepraszam za crosspostowanie, ale okazja jest wyjątkowa, jedna na pół
miliona ;)


Magalia
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l