Podsumowanie i wyniki konkursu "Odkurz dokument!"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Podsumowanie i wyniki konkursu "Odkurz dokument!"

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy Wikipedyści i Wikipedystki :-)

Konkurs ‘Odkurz dokument!’ polegający na ilustrowaniu artykułów Wikipedii
materiałami udostępnionymi w Wikimedia Commons przez Archiwum Państwowe w
Poznaniu trwał od 15 października do 15 grudnia 2015 r. Przez 2 miesiące
uczestnikom konkursu udało się wykorzystać 170 archiwaliów z kolekcji APP w
133 artykułach w polskiej, rosyjskiej, angielskiej, białoruskiej i
francuskiej Wikipedii.

Uczestnicy ilustrowali hasła o polskich miejscowościach; biogramy postaci
historycznych; artykuły historyczne; hasła dotyczące zabytków i instytucji
w Poznaniu i regionie oraz artykuły o różnorodnych zagadnieniach
powiązanych tematycznie z dokumentami APP (np. Kult jednostki, Demografia,
Pokolenie, Służący).

I nagrodę otrzymuje użytkownik Lstas -- za największą liczbę edycji w
ramach konkursu, najwięcej zilustrowanych artykułów, poprawność opisów pod
ilustracjami, różnorodność artykułów (hasła o miejscowościach, zabytkach,
artykuły historyczne i wiele innych), nie tylko w polskiej Wikipedii ale
też w anglojęzycznej, rosyjskiej i białoruskiej. Uczestnik w sumie dodał do
artykułów i poprawnie opisał ponad 100 ilustracji pochodzących z Archiwum
Państwowego w Poznaniu.

II nagrodę otrzymuje użytkowniczka Soldier of Wasteland -- za zilustrowanie
licznych, różnorodnych artykułów w polskojęzycznej Wikipedii oraz
pomysłowość w doborze materiałów APP do haseł Wikipedii.

Komisja konkursowa przyznaje tylko jedną II nagrodę ze względu na brak
trzeciego uczestnika z liczbą edycji porównywalną do nagrodzonych.
Uczestnicy Paterm oraz Wanted, którzy zilustrowali po kilkanaście
artykułów, otrzymają drobne upominki od Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie -- dzięki ich pracy archiwalia
APP będą widoczne w Wikipedii i  dostępne dla szerszego grona użytkowników
Intermetu.

Hanna Staszewska (Kustoszka), Archiwum Państwowe w Poznaniu

Michał Serdyński (Crashzeroo), Archiwum Państwowe w Poznaniu

Tomasz Ganicz (Polimerek)

Marta Moraczewska (Marta Malina)
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l