Podsumowanie pierwszej zbiórki pieniężnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Podsumowanie pierwszej zbiórki pieniężnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Tomasz Ganicz
Od 19 grudnia 2005 r. do 15 stycznia 2006 r. trwała pierwsza zbiórka
funduszy na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia
Polska, połączona ze zbiórką na rzecz Fundacji Wikimedia.

W ramach tej zbiórki dokonano 55 wpłat na nasze konta, co łącznie dało:
* 489  zł na rzecz Wikimedia Polska
* 305 zł na rzecz Fundacji Wikimedia
* 688,29 zł na cele ogólne
Razem: 1 482,29  zł

Część pieniędzy przeznaczonych na rzecz Fundacji Wikimedia będzie za jej
zgodą czasowo zamrożona na naszym koncie, ze względu na to, że
przesłanie za granicę takiej sumy jest nieopłacalne. Być może pieniądze
te zostaną przeznaczone na cele, które Fundacja będzie chciała poprzez
nasze Stowarzyszenie zrealizować na terenie Polski. Pozostała suma
pozostaje w dyspozycji Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Serdecznie dziękujemy naszym wszystkim darczyńcom, niezależnie od tego
jak duże sumy wpłacili. To co dla nas najważniejsze, to sama chęć
wspierania naszych działań. Wasza hojność pozwoliła nam zgromadzić
fundusze wystarczające na realizację naszych planów w pierwszym półroczu
2006. Głównym przesłaniem tych planów jest wspieranie na różne sposoby
rozwoju polskojęzycznych, kaszubskich i innych regionalnie związanych z
Polską projektów Fundacji Wikimedia. O wydatkowaniu powierzonych nam
pieniędzy informujemy i  będziemy informować na bieżąco na stronie:

http://pl.wikimedia.org/wiki/Zawsze_aktualny_bilans

Jakkolwiek, aktualna zbiórka funduszy dobiegła już końca, nic nie stoi
na przeszkodzie aby nadal dokonywać wpłat na nasze konta:

Nr Kont:
Do wpłat w PLN: 62 1140 1108 0000 5016 7600 1001
Do wpłat w EUR: 35 1140 1108 0000 5016 7600 1002
Do wpłat w USD: 08 1140 1108 0000 5016 7600 1003
Przy wpłatach z zagranicy należy dodać kod IBAN: PL
SWIFT: BREX PL PW
Adres banku: BRE Bank, Oddział Korporacyjny Łódź, ul. Piotrkowska
148/150, 90-063 Łódź


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska,

Tomek "Polimerek" Ganicz,
Skarbnik Wikimedia Polska.


--
Tomasz "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Polimerek
http://www.ceti.pl/kganicz/poli
http://www.ptchem.lodz.pl/pl/TomaszGanicz.html
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l