Polska Liga Koszykówki

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Polska Liga Koszykówki

Wojciech Pędzich
Od Polskiej Ligi Koszykówki otrzymaliśmy - jak na razie - ponad 160
wysokiej jakości zdjęć wykonanych przez ich fotografów, z zezwoleniem na
zastosowanie licencji CC-by-sa-3.0. Część załadowałem wczoraj, dziś mam
nadzieję skończyć; wszystkie lądują w kategorii

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Polska_Liga_Koszyk%C3%B3wki

Zainteresowanych basketem zachęcam do kategoryzowania i wykorzystywania
tych zdjęć w hasłach.

Szczególne podziękowania: [[User:99kerob]].

Wojtek

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l