Porr på WP

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Porr på WP

Habj-2
Jag har skapat sidan [[Wikipedia:Pornografi]]
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pornografi

Tanken är att man ska kunna summera de diskussioner som hittills förts där,
så att sådant som vi kan anse som klarlagt står någonstans i klartext. Om
det ska bli något av det hela, krävs det dock att några gör jobbet att
försöka utforma sidan. Jag tror inte att de som bidragit till mest text i
diskussionerna tänker göra det.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Porr på WP

Jon Harald Søby-2
Får jeg minne om
[http://en.wikipedia.org/wiki/WP:NOT#Wikipedia_is_not_censored
Wikipedia is not censored for minors].

On 3/27/06, Habj <[hidden email]> wrote:

> Jag har skapat sidan [[Wikipedia:Pornografi]]
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pornografi
>
> Tanken är att man ska kunna summera de diskussioner som hittills förts där,
> så att sådant som vi kan anse som klarlagt står någonstans i klartext. Om
> det ska bli något av det hela, krävs det dock att några gör jobbet att
> försöka utforma sidan. Jag tror inte att de som bidragit till mest text i
> diskussionerna tänker göra det.
>
> /habj
>


--
Best regards,
Jon Harald Søby

Website - http://www.alqualonde.com/
Wikipedia - http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Jhs
MSN messenger - [hidden email]


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Porr på WP

Habj-2
On 3/27/06, Jon Harald Søby <[hidden email]> wrote:
>
> Får jeg minne om
> [http://en.wikipedia.org/wiki/WP:NOT#Wikipedia_is_not_censored
> Wikipedia is not censored for minors].


Gör det gärna på den sidan...

/habj