Praca! Wikipedysta-rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Praca! Wikipedysta-rezydent w Muzeum Narodowym w Warszawie

Marta Malina Moraczewska-2
Drogie Redaktorki, Drodzy Redaktorzy!

Stowarzyszenie Wikimedia Polska poszukuje kandydatów na płatne stanowisko
Wikipedysty-rezydenta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zadaniem rezydenta
będzie pośredniczenie pomiędzy Stowarzyszeniem Wikimedia Polska,
wolontariuszami-wikipedystami i Muzeum Narodowym w Warszawie oraz
nadzorowanie projektu tworzenia artykułów o wybitnych twórcach i dziełach
sztuki w polskiej Wikipedii.

Projekt trwać będzie od 26 października 2015 do 31 stycznia 2016 i tyleż
trwać będzie okres zatrudnienia na powyższym stanowisku :-)

Oferta pracy:
https://pl.wikimedia.org/wiki/Oferty_pracy/Rezydent_w_Muzeum_Narodowym_w_Warszawie

Zgłoszenia - do 9 października - przyjmuje Wojtek Pędzich pod adresem

* [hidden email] <[hidden email]>*Więcej - na
blogu Stowarzyszenia:
http://blog.wikimedia.pl/2015/09/oferta-pracy-dla-wikipedysty-rezydenta-w-muzeum-narodowym-w-warszawie/

Jeszcze więcej szczegółów i koncepcja projektu - na wiki projektów GLAM:
https://pl.wikimedia.org/wiki/GLAM/Projekty/WiR_w_Muzeum_Narodowym_w_Warszawie

O rezydentach w anglojęzycznej Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedian_in_residence (trzeba będzie
utworzyć ten artykuł po polsku...)

Serdecznie zapraszam do zgłoszeń i bardzo chętnie odpowiem na wszelkie
pytania :-)

Pozdrowienia!

Marta
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l