Presentationer om Wikipedia önskas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Presentationer om Wikipedia önskas

Jan Ainali
Hej!I höst på FSCONS har Wikimedia ett eget spår. Därför söker vi personer
som vill presentera/föreläsa om/hålla workshop i ämnen relaterade till
Wikipedia eller andra Wikimediaprojekt. Wikimedia Sverige kommer att
betala resa och boende till de som får sina presentationer antagna. Läs
mer och ansök här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:FSCONS_2012

--
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>