Pressinbjudan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pressinbjudan

lennart guldbrandsson-2

PRESSINBJUDAN TILL WIKIMEDIA SVERIGES ÅRSMÖTE
 
Nu får den ideella föreningen bakom Wikipedia en svensk lokalavdelning. Det första årsmötet äger rum den 20 oktober på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.Målet med föreningen är att främja fri information och att stötta Wikimedia Foundations olika projekt. Det sker genom att knyta samman många olika nätverk: internetbranschen, arkiv och bibliotek, utbildningsvärlden, aktiva Wikipedianer och andra intressenter. Årsmötet är en start på det arbetet och förväntas få många celebra besökare.
 
FÖR MER INFORMATION:http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikimedia_Sverige och
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Möteshandlingar_v1.2.pdf 
 
För ackrediteringar och frågor:
Presskontakt för svenskspråkiga Wikipedia: Lennart Guldbrandsson,
 [hidden email],
PROGRAM FÖR WIKIMEDIA FOUNDATION SVERIGES ÅRSMÖTE 20 oktober, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm 13.30–14.00     Registrering öppen, möjlighet ansöka om medlemskap 14.00–14.20     Presentation: Om Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige 14.20–16.00     Årsmöte16.00–              Fika (vi bjuder!) och mingel
 
 
Internetuppslagsverket Wikipedia öppnade på svenska för sex år sedan. Idag innehåller den över en kvarts miljon artiklar och blir mer och mer en del av vardagen för allt fler svenskar.
 
Delphine Ménard, koordinator för Wikimedia Foundations lokalavdelningar: – Svenskspråkiga Wikipedia är en av de tio mest aktiva och det är viktigt att den aktiva gemenskapen skaffar stöd i Sverige. Skapandet av lokala Wikimediaorganisationer är ett stort steg mot att höja den generella kvaliteten på Wikimediaprojekten och för att stötta utvecklingen och distributionen av fritt innehåll. – Fri information är inte bara grunden i ett demokratiskt samhälle, en stor folkrörelse och ett stort nöje. Det är en vision för framtiden, säger Lennart Guldbrandsson, presskontakt för svenskspråkiga Wikipedia.

 
_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/