Pristupnica i logo

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pristupnica i logo

Sasa Stefanovic
Evo završio sam novi logo Vikimedije Srbije. U prilogu se nalazi logo sa novim imenom, kao i izmenjena pristupnica (novi logo i ime).

Hvala Goranu Obradoviću na zahtevu, Milošu Rančiću za kontakt sa Nikolom Ljubičićem iz "štapa i kanapa" kome se takođe zahvaljujem za zvanični font logoa Vikimedije. Hvala i svima ostalima na strpljenju :)

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l

wiki.png (16K) Download Attachment
Wikimedia-Serbia2.png (43K) Download Attachment
Pristupnica.doc (66K) Download Attachment
Pristupnica.pdf (249K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pristupnica i logo

Milos Rancic-2
2010/7/17 Саша Стефановић <[hidden email]>:

> Evo završio sam novi logo Vikimedije Srbije. U prilogu se nalazi logo sa
> novim imenom, kao i izmenjena pristupnica (novi logo i ime).
> Hvala Goranu Obradoviću na zahtevu, Milošu Rančiću za kontakt sa Nikolom
> Ljubičićem iz "štapa i kanapa" kome se takođe zahvaljujem za zvanični font
> logoa Vikimedije. Hvala i svima ostalima na strpljenju :)
> _______________________________________________
> Wikimediasr-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
>
>

E, daj logo na engleskom! Taj logo bi trebalo da ide na sajt.

Takođe, trebalo bi napraviti i pristupnicu na engleskom, da ne bi bilo
kao sa Majkom, koji piše da je rođen u Prizrenu :)

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pristupnica i logo

Filip Maljković
In reply to this post by Sasa Stefanovic
On 07/17/2010 01:47 AM, Саша Стефановић wrote:
> Evo završio sam novi logo Vikimedije Srbije. U prilogu se nalazi logo
> sa novim imenom, kao i izmenjena pristupnica (novi logo i ime).
>
> Hvala Goranu Obradoviću na zahtevu, Milošu Rančiću za kontakt sa
> Nikolom Ljubičićem iz "štapa i kanapa" kome se takođe zahvaljujem za
> zvanični font logoa Vikimedije. Hvala i svima ostalima na strpljenju :)
>
Da li si siguran da treba da stoji sledece?

Обавезујем се да својим деловањем нећу нарушавати углед Викимедија Србије.

Lepo je sto se cuva originalni naziv, ali mislim da i deklinacija igra
neku ulogu. :)

F

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l