Projekt WikiSkaner - poszukiwane zdjęcia, negatywy, slajdy

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Projekt WikiSkaner - poszukiwane zdjęcia, negatywy, slajdy

Adam Kliczek
Moi drodzy,

Chciałem przypomnieć społeczności Wiki o projekcie WikiSkaner (
https://pl.wikimedia.org/wiki/WikiSkaner). Dysponujemy wysokiej klasy
sprzętem do digitalizacji zdjęć, negatywów i slajdów. Poszukuję osób lub
instytucji, które posiadają w swoich zbiorach encyklopedyczne fotografie na
nośnikach analogowych i chciałby je udostępnić do skanowania, w celu
zamieszczenia na Commons i zilustrowania haseł w Wikipedii.

--
Pozdrawiam,
*Adam Kliczek*
tel. (+48) 519-520-107
https://www.facebook.com/adam.kliczek.photography
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l