Projektor sökes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Projektor sökes

lennart guldbrandsson-2

Hej,

Till födelsedagen den 15 januari skulle vi behöva en filmprojektor. Är det någon som har en att låna ut under dagen? Någon arbetsplats där de kanske inte behöver den under helgen? Med tanke på att vi börjar närma oss och fortfarande inte har fått tag på någon projektor, så är vi beredda att dansa som ersättning.

Maila mig i så fall.

Med vänliga hälsningar,

Lennart

Lennart Guldbrandsson,
Fellow of the Wikimedia Foundation / Wikimedia Foudation-stipendiat
Chair of Wikimedia Sverige / ordförande för Wikimedia Sverige http://wikimedia.se
Tfn: 031 - 12 50 48
Mobil: 070 - 207 80 05
Epost: [hidden email]
Användarsida: http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare:Hannibal
Blogg: http://mrchapel.wordpress.com/