Propozycja edycji w [[Msza]]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Propozycja edycji w [[Msza]]

Bartłomiej B.
W artykule [[msza]] warto imo dodać informacje na podstawie poniższego
linka [1] do sekcji "Powinność uczestnictwa" [2] o metodach wymuszania na
ludziach mieszkających w Polsce uczestniczenia w katolickich
nabożeństwach w dawnych czasach.

b.

Przypisy:
[1] http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/24/co-grozilo-w-dawnej-polsce-za-nie-pojscie-do-kosciola/
[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza#Powinno.C5.9B.C4.87_uczestnictwa

--
[[user:BartłomiejB]], zablokowany na 3 lata w pl.wiki, m.in. za próbę
uprzejmego przekonania administracji o słuszności zmiany z "Bradley"
na "Chelsea" w [[Bradley Manning]]

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l