Protothon, Stockholm 6 december

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Protothon, Stockholm 6 december

Jan Ainali
Hej!

Det här verkar var åtminstone svagt angränsande till vårt intresseområde. Om någon vill gå så förser vi dig med en t-shirt och en bunt informationsmaterial du kan dela med dig av.

http://www.protothon.com/events/switched-on-nature/
-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och epost")

http://se.wikimedia.org

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Protothon, Stockholm 6 december

Lars Aronsson
On 10/28/2013 10:41 PM, Jan Ainali wrote:
> Det här verkar var åtminstone svagt angränsande till vårt
> intresseområde. Om någon vill gå så förser vi dig med en t-shirt och
> en bunt informationsmaterial du kan dela med dig av.
>
> http://www.protothon.com/events/switched-on-nature/

När man ska anmäla sig, måste man fylla i ett
svar på frågan: "Why do you want to be part of
Switched on Nature?" Men jag förstår inte vad
hela syftet är, så jag vet inte vad man bör skriva.
Har vi någon aning om detta område och vad
vi kan åstadkomma eller bidra med där?--
   Lars Aronsson ([hidden email])
   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l