Przedłuśzenie terminu zakończenia 1 cyklu dyskusji o strategii ruchu Wikimedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przedłuśzenie terminu zakończenia 1 cyklu dyskusji o strategii ruchu Wikimedia

Tomasz Ganicz
Ze względu na tydzień przedwielkanocy dzień zakończenia 1 cyklu dysputy na
temat strategii ruchu Wikimedia na kolejne 15 lat, został przesunięty do *18
kwietnia (23:59 UTC)*.
Weź udział w dyskusji:

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dyskusja_Wikipedii:Strategia_Wikimedia_2017&action=edit&section=new

Oznacza to, że mamy kilka dodatkowych dni, aby podzielić się swoimi
pomysłami - dużymi i małymi - dotyczącymi przyszłość ruchu Wikimedia. Gdy
ten cykl dyskusji zakończy się w przyszłym tygodniu, zespół zajmujący się
procesem strategicznym zacznie gromadzić wspólne tematy ze wszystkich
dyskusji, które miały miejsce globalnie i ogłosi je na Meta-Wiki.

Następna faza dyskusji zacznie się *1 maja*. Będziemy pracowali razem aby
poddać priorytetyzacji stwierdzenia tematyczne zebrane w 1 cyklu. Więcej
informacji o tym cyklu będzie dostępne wkrótce na Meta-Wiki.

Tymczasem, Czekamy na to, jakie jeszcze pomysły pojawią się w ostatnich
dniach tego cyklu!

Jeśli interesuje Was o czym dyskutowano w innych językach, streszczenie
streszczeń, przetłumaczone na polski jest tutaj:
meta:Strategy/Wikimedia_movement/2017/Sources/Summary_14th_to_28th/pl
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Sources/Summary_14th_to_28th/pl>

--
Tomek "Polimerek" Ganicz
http://pl.wikimedia.org/wiki/User:Polimerek
http://www.ganicz.pl/poli/
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l