Przenoszenie grafik do Commons

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przenoszenie grafik do Commons

Paweł Mroczkowski
Poprzednie pytanie pozostało nie zauważone, więc ponawiam:

Czy jest jakiś szybszy i prostszy sposób przenoszenia grafik z plwiki do Commons, niż kopiowanie ich na własny komputer i wysyłanie z powrotem?

===========================
Uprzejmości,
Paweł Mroczkowski -
pawel(dot)mroczkowski(at)neostrada(dot)pl
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Przenoszenie grafik do Commons

ajf-2
Cytowanie Paweł Mroczkowski <[hidden email]>:

> Poprzednie pytanie pozostało nie zauważone, więc ponawiam:
>
> Czy jest jakiś szybszy i prostszy sposób przenoszenia grafik z plwiki do
> Commons, niż kopiowanie ich na własny komputer i wysyłanie z powrotem?

Bot ?

podobno tawbot to potrafi - proponuje kontakt z tawem (najlepiej na IRCu)

Pozdrawiam
AJF/WarX

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l