Przestrzenie nazw

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przestrzenie nazw

ajf-2
Niedawno odbywała sie tutaj długa dyskusja na temat tego, że należy usuwać
galerie zdjęć z artykułów...

Nie wnikam, czy tak być powinno, czy nie oraz dlaczego tak a nie inaczej...

Natomiast chodzi mi po głowie takie rozwiązanie:

Niedługo (a może nawet już) biurokraci będą mieli dodatkowy guziczek do
tworzenia przestrzeni nazw. Odnośnie tego, że WP: powinno być nową przestrzenią
nazw raczej nie trzeba dyskutować. Natomiast proponuję utworzenie przestrzeni
Galeria: i tworzenie zewnętrznych galerii artykułom.


Pozdrawiam
AJF/WarX
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Przestrzenie nazw

Przykuta

>
> Niedługo (a może nawet już) biurokraci będą mieli dodatkowy
guziczek do
> tworzenia przestrzeni nazw. Odnośnie tego, że WP: powinno być nową
przestrzenią
> nazw raczej nie trzeba dyskutować. Natomiast proponuję utworzenie
przestrzeni
> Galeria: i tworzenie zewnętrznych galerii artykułom.
>
A jaki kolor tła??

Ja lubie osobiście oglądać zdjęcia na ciemnym tle niż na jasnym.
Oczywiście też ramka powinna być nieco cieńsza - tak by format
zdjęcia w galerii był nieco większy.

Przykuta

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l