Przewodnik po wolnych licencjach

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przewodnik po wolnych licencjach

Natalia Szafran-Kozakowska-2
Wikimeda DE we współpracy z UNESCO i hbz (Hochschulbibliothekszentrum des
Landes Nordrhein-Westfalen) przygotowało przewodnik po zawiłościach wolnych
licencji. Omawia on nie tylko korzyści z ich stosowania i ogólne zasady ich
użycia, ale też odpowiada na trudne pytania i wyjaśnia bardziej złożone
kwestie.
Polecam uwadze, bo jest nie tylko bardzo edukacyjny, ale też świetnie
zaprojektowany i przyjemnie się go przegląda.
- wersja PDF na Commons
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Open_Content_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences_web.pdf>
- wersja tekstowa na meta
<https://meta.wikimedia.org/wiki/Open_Content_-_A_Practical_Guide_to_Using_Creative_Commons_Licences/The_basics_of_Open_Content_licencing#2.3_The_benefits_of_Open_Content_licencing>
Całość sama jest objęta wolną licencją, więc jeśli ktoś chciałby ją
przetłumaczyć lub wykorzystać dla własnych potrzeb - zachęcam! :)
Przypominam też, że nasze Stowarzyszenie również wydało jakiś czas temu
bardzo ciekawą broszurę o wolnych licencjach, która świetnie sprawdza się
przy wprowadzaniu do tej tematyki.
Można się z nią oczywiście zapoznać na Commons
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomia_wolnych_licencji._Tomasz_Ganicz,_Agnieszka_Kwiecie%C5%84.pdf>
można też uzyskać wersję papierową w naszym biurze w Łodzi.
Miłego czytania :)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anatomia_wolnych_licencji._Tomasz_Ganicz,_Agnieszka_Kwiecie%C5%84.pdf>

Natalia Szafran-Kozakowska
Kierownik Biura Prasowego
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
tel. 790 290 275
http://opp.wikimedia.pl
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l