Przygoda czeka na Wikipedystę!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przygoda czeka na Wikipedystę!

Marta Malina Moraczewska-2
Drodzy Wikipedyści,

Jak wielu z Was wie, w lipcu tego roku rozpoczął się półtoraroczny
międzynarodowy projekt "Etno Karpaty" (czy, po angielsku, "Carpathian
Ethnography Project") - wspólny projekt Stowarzyszenia Wikimedia Polska i
Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ramach tego projektu odbywają się
kilkudniowe, wspólne wyjazdy terenowe pracowników PME, wolontariuszy PME
oraz Wikimedian/Wikipedystów:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Carpathian_Ethnography_Project

Pierwszy z tych wyjazdów miał miejsce w sierpniu - zespół wykonał obszerną
dokumentację (zdjęcia, filmy, skany książek do wykorzystania jako źródła do
artykułów, wywiady) w Beskidzie Żywieckim i na Podhalu.

Na wrzesień zaplanowany jest drugi (i ostani w tym roku) wyjazd zespołu. Z
uwagi na przejściowe trudności, jakie napotkało Muzeum Etnograficzne w
kwestiach organizacyjnych z zagranicznymi muzeami, termin tego wyjazdu stał
przez pewien czas pod znakiem zapytania. Dosłownie przed 2 dniami okazało
się jednak, że starania PME przyniosły pozytywny rezultat, muzea lokalne
zgodziły się przyjąć Wikipedystów i kolejny wyjazd -- tym razem do Rumunii
-- odbędzie się w pierwotnie zakładanym terminie, 11 września 2016.

Z uwagi na to, że członkowie "zespołu głównego" wrócili niedawno z
poprzedniego wyjazdu lub inne poważne względy nie pozwalają im wziąć
udziału w wyjeździe, proponujemy jednemu/jednej z Was udział w tym
wyjeździe. Wyjazd jest całkowicie finansowany ze środków projektowych.
Zadaniem Wiki-wolontariusza jest fotografowanie obiektów, wydarzeń i
miejsc, oraz krótkie przedstawienie idei Wikipedii (ok. 40 minut) i
odpowiadanie na ewentualne pytania 'techniczne' na poziomie podstaw w
lokalnym muzeum.

Termin wyjazdu to 11-19 września. Wolontariusz zostanie wprowadzony w tryb
pracy w projekcie przed wyjazdem i w razie potrzeby przeszkolony z obsługi
przenośnego studia foto (najlepiej, aby zgłaszający się mieli odrobinę
doświadczenia z fotografowaniem).

W razie braku chętnych zespół jest przygotowany na wdrożenie opcji
"awaryjnych" -- wyjazd odbędzie się na pewno w zakładanym terminie -- mogę
jednak Was zapewnić osobiście, że warto pojechać! Pracy jest dużo, ale
zebrać można masę doświadczeń, zobaczyć miejsca i ludzi, do których inaczej
nie dotarlibyśmy, i pracować we wspaniałym towarzystwie.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt mailowy. Sprawa jest pilna,
więc im szybciej, tym lepiej -- mozna też dzwonić z pytaniami na mój nr:
790 290 924

Pozdrawiam!

Marta
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l