Przypomnienie o stypendiach na Wikimanię

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przypomnienie o stypendiach na Wikimanię

Powerek38
Hej!

Przypominam, że jeszcze tylko do najbliższego piątku (9 marca) można
składać wnioski o stypendium Stowarzyszenia Wikimedia Polska na udział w
Wikimanii 2012, która odbędzie się w lipcu w Waszyngtonie. Mamy już
trochę wniosków, ale - zwłaszcza w puli dla wikipedystów z Polski -
kolejni dobrzy kandydaci mają jeszcze wciąż spore szanse.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj:
http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2012

Zapraszamy serdecznie!

Powerek38
(sekretarz Komisji Stypendialnej)_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l