Przypomnienie o stypendiach na Wikimanię

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przypomnienie o stypendiach na Wikimanię

Powerek38
Hej!

Chciałbym tylko przypomnieć, że jeszcze tylko jutro do końca dnia (do
23:59:59) można składać wnioski o stypendium naszego Stowarzyszenia na
udział w Wikimanii 2014. W imieniu Komisji Stypendialnej bardzo
serdecznie zapraszam do składania aplikacji, na razie liczba wniosków
nie jest jeszcze porażająca, więc szanse powodzenia dla dobrych
kandydatów są spore.

Szczegóły: https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2014/regulamin

Pozdrawiam!

Powerek38

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l