RASK

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RASK

Lars Aronsson

Det brukar heta att "Wikipedia är ingen länkkatalog".  Nåväl, men
inom biblioteksvärlden finns många länkkataloger eller
"ämnesportaler" och en av dessa är "RASK", som sedan några år
drivs av Uppsala, Stockholms och Göteborgs universitet.  
Bokstäverna i namnet kommer av att man slog ihop "Rättskällan",
"Agora", "SamWebb" och "KvinnWebb".  Men nu ska RASK läggas ner
och då påpekas att man fortfarande kan ladda ner hela innehållet
som en XML-fil.  Läs mer på http://rask.ub.uu.se/about.cfm

Jag vet inte om Wikimedia har någon nytta av RASK-innehållet.  
Kanske kan deras kategoriträd vara en inspiration för Wikipedia?
Den som är nyfiken kan ju ta en titt, medan chansen finns.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: RASK

\Mike
Vore det tillåtet, för att inte tala om lämpligt,
att publicera den katalogen på wikibooks eller
wikisource?

\Mike

--- Lars Aronsson <[hidden email]> wrote:

>
> Det brukar heta att "Wikipedia är ingen
> länkkatalog".  Nåväl, men
> inom biblioteksvärlden finns många
> länkkataloger eller
> "ämnesportaler" och en av dessa är "RASK", som
> sedan några år
> drivs av Uppsala, Stockholms och Göteborgs
> universitet.  
> Bokstäverna i namnet kommer av att man slog
> ihop "Rättskällan",
> "Agora", "SamWebb" och "KvinnWebb".  Men nu ska
> RASK läggas ner
> och då påpekas att man fortfarande kan ladda
> ner hela innehållet
> som en XML-fil.  Läs mer på
> http://rask.ub.uu.se/about.cfm
>
> Jag vet inte om Wikimedia har någon nytta av
> RASK-innehållet.  
> Kanske kan deras kategoriträd vara en
> inspiration för Wikipedia?
> Den som är nyfiken kan ju ta en titt, medan
> chansen finns.
>
>
> --
>   Lars Aronsson ([hidden email])
>   Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
>               
___________________________________________________________
Inbox full of unwanted email? Get leading protection and 1GB storage with All New Yahoo! Mail. http://uk.docs.yahoo.com/nowyoucan.html

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: RASK

Joakim Larsson
In reply to this post by Lars Aronsson

4 jun 2007 kl. 20.52 skrev Lars Aronsson:

> Kanske kan deras kategoriträd vara en inspiration för Wikipedia?

Det  här kan ju vara mycket intressant, att använda sig av en väl  
utbyggd källa för att faktiskt skappa en struktur i kategoriträdet  
låter ju jättebra.

MVH
Grön