Raport Komisji Wikigrantów za 2016 rok

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Raport Komisji Wikigrantów za 2016 rok

Tomasz Skibiński
Cześć

Zapraszam Was do zapoznania się z Raportem Komisji Wikigrantów za 2016 rok
(i oczywiście do składania nowych wniosków)

https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/2016/raport

Miłej lektury :)
Tomasz Skibiński
Przewodniczący Komisji Wikigrantów
_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l