Rapport om brev till skolklottrares kommuner

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Alexander "LX" Nordström
På måndagen för drygt två veckor sedan skickade jag de första breven
till skolklottrares kommuner på försök.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:LX/Brev_till_skolklottrares_kommuner

Mjölby fick en hälsning på grund av "bidragen" från 195.178.182.131, och
Lund fick en för otrevligheterna från 212.181.114.5.

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=195.178.182.131
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&target=212.181.114.5

Efter att inget hänt på två veckor skickade jag en påminnelse till de
bägge kommunerna igår, och fick först efter detta svar.

Ingegerd Svärdell på förskole- och skolförvaltningen i Mjölby hälsar att
hon nu vidarebefordrat meddelandet till grundskolornas rektorer. Cirka
tre timmar efter detta fick jag svar från Lena Rothman, rektor på
Klämman, och Margareta Melin Lorentzon från Bjälbotullskolan och
Lindbladsskolan i Skänninge.

Rothman skriver att hon anslagit meddelandet med uppmaningen att tala
med eleverna om etik och uppförande på Internet, och hon tillägger att
skolan har ganska stränga regler för datoranvändning och att hon därför
inte håller det för troligt att klottret och vandaliseringen härrör
från Klämman.

Melin Lorentzon skriver:
> När det kommer till vår kännedom att våra elever har brutit mot etiska
> normer och de regler som vi har för datoanvändning i skolan, förs
> diskussioner med eleven i fråga och kontakt tas med barnens föräldrar.
> I vissa fall kan också barnet stängas av från fortsatt användning. Vi
> för också många etiska diskussioner med barnen kring deras
> datoranvändande. Eftersom våra datoranvändande elever är mellan 5-13år
> så avpassas frågorna i relation till deras ålder.

Ulf Käck vid IT-avdelningen i Lunds kommun uppmanar oss att göra en
polisanmälan om någon av ändringarna gjorda från Lunds kommun nätverk
bryter mot svensk lag. Han fortsätter: "Om inte, så är ändring av
artiklar i öppna uppslagsverk, 'Wikis', om jag förstår yttrandefriheten
rätt fullt tillåtet, även om det naturligtvis kan vara väldigt
irriterande ur ett städperspektiv."

Slutligen "informerar" Käck mig om Projekt klottersanering och Begäran
om åtgärder, vilket jag tyckte var lite smålustigt...

Måndagen förra veckan kontaktade ytterligare några kommuner och skolor
på försök: Komvux i Kungälv (193.12.94.17), Uddevalla kommun
(195.198.127.35), Sandvikens montessoriskola (62.168.152.152),
Sollefteå kommun (194.103.3.2) och Lidingö stad (194.22.4.101). Av
dessa har jag bara hört av Per Björkman, dataansvarig på Sandvikens
montessoriskola, och han lyckades inte avgöra vem som låg bakom.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Ragnar Ståhle
När rektorer tillfrågas om mobbning förekommer, är det vanliga svaret:
"Javisst, men inte på min skola".

R-)

Alexander "LX" Nordström wrote:

>Rothman skriver att hon anslagit meddelandet med uppmaningen att tala
>med eleverna om etik och uppförande på Internet, och hon tillägger att
>skolan har ganska stränga regler för datoranvändning och att hon därför
>inte håller det för troligt att klottret och vandaliseringen härrör
>från Klämman.
>  
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Oskar Augustsson
De e-brev LX fått visar vad jag sagt hela tiden, nämligen att en
abuseanmälan är helt utan verkan. Endast polisen kan få den skyldige
spårad, men bara om den gjort ett grovt brott. "Nisse är BÖÖG" eller
"jthkfdhgrehjirhejy64w6" är inget grovt brott, och oftast är förövaren
knappast ens straffmyndig. Evighetsblockeringar av skoldatorer, från
oinloggade, är helt uppenbart den enda lösningen.

/Oskar Augustsson

Den 2006-10-24 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> När rektorer tillfrågas om mobbning förekommer, är det vanliga svaret:
> "Javisst, men inte på min skola".
>
> R-)
>
> Alexander "LX" Nordström wrote:
>
> >Rothman skriver att hon anslagit meddelandet med uppmaningen att tala
> >med eleverna om etik och uppförande på Internet, och hon tillägger att
> >skolan har ganska stränga regler för datoranvändning och att hon därför
> >inte håller det för troligt att klottret och vandaliseringen härrör
> >från Klämman.
> >
> >
>
>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Alexander "LX" Nordström
In reply to this post by Ragnar Ståhle
Wednesday, 25 October 2006 00:14, Ragnar Ståhle wrote:
> Alexander "LX" Nordström wrote:
> >Rothman skriver att hon anslagit meddelandet med uppmaningen att
> > tala med eleverna om etik och uppförande på Internet, och hon
> > tillägger att skolan har ganska stränga regler för datoranvändning
> > och att hon därför inte håller det för troligt att klottret och
> > vandaliseringen härrör från Klämman.
> När rektorer tillfrågas om mobbning förekommer, är det vanliga
> svaret: "Javisst, men inte på min skola".

Och det var ändå det mest proaktiva svar jag fått. Tråkigt att Lund
tycker att det är okej att bete sig som ett svin på Internet med hjälp
av kommunala medel så länge man inte bryter mot lagen och att de
tydligen inte ens vill tala med eleverna om saken.

För kommuner som är så ovilliga att samarbeta tycker jag banne mig att
det är befogat med tillsvidareblockering tills dess att
attitydjustering inträder. Om någon sedan blir besviken på att de inte
kan redigera från kommunens datorer tycker jag faktiskt inte att det är
Wikipedia det är fel på, utan kommunen ifråga.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Joakim Larsson-2
In reply to this post by Oskar Augustsson
Den 2006-10-24 skrev Oskar Augustsson <oo-a3z1omiaArtWk0Htik3J/[hidden email]>:
>
> De e-brev LX fått visar vad jag sagt hela tiden, nämligen att en
> abuseanmälan är helt utan verkan. Endast polisen kan få den skyldige
> spårad, men bara om den gjort ett grovt brott. "Nisse är BÖÖG" eller
> "jthkfdhgrehjirhejy64w6" är inget grovt brott, och oftast är förövaren
> knappast ens straffmyndig. Evighetsblockeringar av skoldatorer, från
> oinloggade, är helt uppenbart den enda lösningen.
>
> /Oskar Augustsson


Om man hemskt gärna vill sänka en liten Wikipedia som den svenska in i döden
så.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Oskar Augustsson
Ja, om man vill sänka den i döden ska man låta skoleleverna härja fritt.

/O

2006/10/24, Joakim Larsson <[hidden email]>:

> Den 2006-10-24 skrev Oskar Augustsson <oo-a3z1omiaArtWk0Htik3J/[hidden email]>:
> >
> > De e-brev LX fått visar vad jag sagt hela tiden, nämligen att en
> > abuseanmälan är helt utan verkan. Endast polisen kan få den skyldige
> > spårad, men bara om den gjort ett grovt brott. "Nisse är BÖÖG" eller
> > "jthkfdhgrehjirhejy64w6" är inget grovt brott, och oftast är förövaren
> > knappast ens straffmyndig. Evighetsblockeringar av skoldatorer, från
> > oinloggade, är helt uppenbart den enda lösningen.
> >
> > /Oskar Augustsson
>
>
> Om man hemskt gärna vill sänka en liten Wikipedia som den svenska in i döden
> så.
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Joakim Larsson-2
Den 2006-10-24 skrev Oskar Augustsson <oo-a3z1omiaArtWk0Htik3J/[hidden email]>:
>
> Ja, om man vill sänka den i döden ska man låta skoleleverna härja fritt.
>
> /O


Du tolkar mig fel där.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Alexander "LX" Nordström
In reply to this post by Alexander "LX" Nordström
Tuesday, 24 October 2006 22:57, Alexander "LX" Nordström wrote:
> Måndagen förra veckan kontaktade ytterligare några kommuner och
> skolor på försök: Komvux i Kungälv (193.12.94.17), Uddevalla kommun
> (195.198.127.35), Sandvikens montessoriskola (62.168.152.152),
> Sollefteå kommun (194.103.3.2) och Lidingö stad (194.22.4.101). Av
> dessa har jag bara hört av Per Björkman, dataansvarig på Sandvikens
> montessoriskola, och han lyckades inte avgöra vem som låg bakom.

Det har nu gått tre veckor sedan jag kontaktade dessa första gången, och
eftersom ingen utom Sandviken svarat fick de andra en påminnelse idag.

Britt-Inger Berntsson, IT-chef i Uddevalla, gav det hittills mest
handlingskraftiga svaret. Man har spårat vandaliseringen och kallat in
elever och föräldrar för samtal. Man har dessutom bestämt sig för att
ta en mer aktiv roll i att se till att resurserna används ansvarsfullt.

Skönt att se att det finns kommuner som bryr sig, till skillnad från
vissa andra *host*Lund*host*.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rapport om brev till skolklottrares kommuner

Mats Halldin
Alexander "LX" Nordström wrote:

>Tuesday, 24 October 2006 22:57, Alexander "LX" Nordström wrote:
>  
>
>>Måndagen förra veckan kontaktade ytterligare några kommuner och
>>skolor på försök: Komvux i Kungälv (193.12.94.17), Uddevalla kommun
>>(195.198.127.35), Sandvikens montessoriskola (62.168.152.152),
>>Sollefteå kommun (194.103.3.2) och Lidingö stad (194.22.4.101). Av
>>dessa har jag bara hört av Per Björkman, dataansvarig på Sandvikens
>>montessoriskola, och han lyckades inte avgöra vem som låg bakom.
>>    
>>
>
>Det har nu gått tre veckor sedan jag kontaktade dessa första gången, och
>eftersom ingen utom Sandviken svarat fick de andra en påminnelse idag.
>
>Britt-Inger Berntsson, IT-chef i Uddevalla, gav det hittills mest
>handlingskraftiga svaret. Man har spårat vandaliseringen och kallat in
>elever och föräldrar för samtal. Man har dessutom bestämt sig för att
>ta en mer aktiv roll i att se till att resurserna används ansvarsfullt.
>
>Skönt att se att det finns kommuner som bryr sig, till skillnad från
>vissa andra *host*Lund*host*.
>
>  
>
Tack LX för ditt engagemang!
/ Mats