Re: Anv ändardiskussioner som endast kan redigeras av inloggade

classic Classic list List threaded Threaded
50 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk

niklaskn-VsqqI1RANlHk1uMJSBkQmQ
 Det är väl fler än två administratörer som har "sprungit iväg"?
 
/nickel
 
 
-----Original Message-----
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Sent: Tue, 17 Oct 2006 10:00 PM
Subject: Re: [WikiSV-l] Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk


Jag vet inte. Jag reagerade spontant "nej men usch, så får man
verkligen inte göra". Sen när jag tänkt efter ordentligt... kanske det
är OK att göra så? Fördel: man slipper en del klotter från skolor etc.
Nackdel: det får inte att redigera från skolbibliotek etc. utan att
först logga in, och på det kan man mista en del bidragstagare. Frågan
är om det är värt det, för att slippa en del av skolklottret. Frågan
är hur många seriösa skribenter man mister för att de inte kan skriva
utan att logga in från en offentlig dator.
 
Att reaktionen mot det nya agerandet blir starkt förstår jag mycket
väl, det blir som en liten chock när man upptäcker att två
administratörer sprungit iväg och gjort detta så att säga på egen
hand. Å andra sidan... kanske det är så vi kommer att göra framöver.
Jag har förebrått det här agerandet en del, och det ska jag nog se
till att ta tillbaka (även på wikin, där jag framförde kritiken).
"Policy skapas inte genom en massa saker som står på sidan om hur man
skapar policy, policy skapas genom att administratörerna ändrar sitt
beteende - därefter förändras policy"...
 
Kan man inte se till så det meddelande som möter den som försöker
redigera från den "halvblockerade" IP-adressen förklarar att det går
att redigera om man skapar ett konto och loggar in? Därmed skulle en
del av problemet med systemet vara avklarat. Kanske det redan är så,
jag har ingen aning... och känner att jag nog borde sätta mig in i det
hela lite mer.
 
/habj
________________________________________________________________________
Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and industry-leading spam and email virus protection.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk

niklaskn-VsqqI1RANlHk1uMJSBkQmQ
In reply to this post by Habj-2
 Jag uppfattade detta som en policy som var allmänt accepterad, eftersom vi har gjort så i några veckor nu och mig veterligen ingen har klagat förrän RaSten började avblockera häromdagen. Att någon börjar göra på ett visst sätt och några andra tar efter och ingen anmärker på det är väl ett vanligt sätt att införa en ny policy?
 
/Nicke L
 
-----Original Message-----
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Sent: Tue, 17 Oct 2006 10:00 PM
Subject: Re: [WikiSV-l] Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk


Jag vet inte. Jag reagerade spontant "nej men usch, så får man
verkligen inte göra". Sen när jag tänkt efter ordentligt... kanske det
är OK att göra så? Fördel: man slipper en del klotter från skolor etc.
Nackdel: det får inte att redigera från skolbibliotek etc. utan att
först logga in, och på det kan man mista en del bidragstagare. Frågan
är om det är värt det, för att slippa en del av skolklottret. Frågan
är hur många seriösa skribenter man mister för att de inte kan skriva
utan att logga in från en offentlig dator.
 
Att reaktionen mot det nya agerandet blir starkt förstår jag mycket
väl, det blir som en liten chock när man upptäcker att två
administratörer sprungit iväg och gjort detta så att säga på egen
hand. Å andra sidan... kanske det är så vi kommer att göra framöver.
Jag har förebrått det här agerandet en del, och det ska jag nog se
till att ta tillbaka (även på wikin, där jag framförde kritiken).
"Policy skapas inte genom en massa saker som står på sidan om hur man
skapar policy, policy skapas genom att administratörerna ändrar sitt
beteende - därefter förändras policy"...
 
Kan man inte se till så det meddelande som möter den som försöker
redigera från den "halvblockerade" IP-adressen förklarar att det går
att redigera om man skapar ett konto och loggar in? Därmed skulle en
del av problemet med systemet vara avklarat. Kanske det redan är så,
jag har ingen aning... och känner att jag nog borde sätta mig in i det
hela lite mer.
 
/habj
________________________________________________________________________
Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and industry-leading spam and email virus protection.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk

Ragnar Ståhle
Att man inte är aktivt med i några veckor betyder ju knappast att man
inte skulle ha rätt att protestera.

I fallet 62.65.68.183 kan man se i historiken att jag protesterade bland
det första jag gjorde nör jag började redigera på WP.

[hidden email] wrote:

> Jag uppfattade detta som en policy som var allmänt accepterad, eftersom vi har gjort så i några veckor nu och mig veterligen ingen har klagat förrän RaSten började avblockera häromdagen. Att någon börjar göra på ett visst sätt och några andra tar efter och ingen anmärker på det är väl ett vanligt sätt att införa en ny policy?
>
>/Nicke L
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk

niklaskn-VsqqI1RANlHk1uMJSBkQmQ
 Jag har inte hävdat att du inte skulle ha rätt att protestera. Det är givetvis bra att du protesterar om du tycker att hanteringen är felaktig.
 
/Nicke L
 
 
-----Original Message-----
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Sent: Thu, 19 Oct 2006 9:45 AM
Subject: Re: [WikiSV-l] Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk


Att man inte är aktivt med i några veckor betyder ju knappast att man inte skulle ha rätt att protestera.
 
I fallet 62.65.68.183 kan man se i historiken att jag protesterade bland det första jag gjorde nör jag började redigera på WP.
 
[hidden email] wrote:
 
> Jag uppfattade detta som en policy som var allmänt accepterad, eftersom vi har gjort så i några veckor nu och mig veterligen ingen har klagat förrän RaSten började avblockera häromdagen. Att någon börjar göra på ett visst sätt och några andra tar efter och ingen anmärker på det är väl ett vanligt sätt att införa en ny policy?
> >/Nicke L
>
 
________________________________________________________________________
Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and industry-leading spam and email virus protection.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Oändlighetsblockeringar av offentliga nätverk

Habj-2
In reply to this post by niklaskn-VsqqI1RANlHk1uMJSBkQmQ
2006/10/18, [hidden email] <[hidden email]>:
>  Det är väl fler än två administratörer som har "sprungit iväg"?

Det kände jag inte till... man vet inte allt.

2006/10/19, [hidden email] <[hidden email]>:
>  Jag uppfattade detta som en policy som var allmänt accepterad, eftersom vi har gjort så i några veckor nu och mig veterligen ingen har klagat förrän RaSten började avblockera häromdagen. Att någon börjar göra på ett visst sätt och några andra tar efter och ingen anmärker på det är väl ett vanligt sätt att införa en ny policy?

Ja, det är ett vanligt sätt att införa nya "standarder" för hur man
agerar. Samtidigt är reaktioner mot detta och stöt-å-blöt ett sätt att
komma framåt och etablera handlingssättet - om det går åt det hållet,
då vilket jag tror. Sen får man alltid fundera på detaljerna... kanske
dags att skapa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%A5ngtidsblockering_av_offentliga_datorer
med utgångspunkt från vad som hittills sagts, på Bybrunnen och andra ställen.

/habj


/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Martin Olsson-3
Hej,

Jag har precis börjat ett nytt jobb så jag har tyvärr fullt upp, men jag
har nu läst ikapp och tänkte flika in några punkter:

Utmärkt att vi får till en debatt eftersom det uppenbart finns
invändningar. Jag är tydligt FÖR långtidsblockeringarna, med följande
motivering(ar):

1) Det finns mycket flera klottrare än admins (och så kommer det alltid
vara för att ta bort klotter är i längden ett mycket otacksamt jobb).
2) Allt arbete med att ta bort klotter tar tid ifrån kvalitétsarbete. De
flesta admins är ju även flitiga bidragsgivare.
3) Den stora massan "skolbarn" går i *grundskolan* och är av naturliga
skäl i regel ganska omogna. Vad vi än säger och gör så kommer dessa barn
fortsätta vara just barn.
4) Oskar lägger fram en viktig poäng; det extremt sällan ett före detta
klotter IP blir till seriösa anonyma bidragsgivare. Rätt mig om jag har
fel men vi har väl egentligen bara en handfull riktigt seriösa anonyma
bidragsgivare och om jag minns rätt är några av dessa samma person?
5) Vi hindrar faktiskt inte någon ifrån att bidra öht,
långtidsblockeringarna gör bara så att folk tvingas registra ett namn.
Detta namn kan sen användas för att skilja ut "agnen ifrån vetet".

Jag tycker Rastens insatser med att introducera wiki i skolan är mycket
lovvärd, jag hoppas det går att hitta en kompromiss så att vi kan
reducera klottret och R samtidigt kan fortsätta sitt arbete.

Jag tror långtidsblockeringarna är en nettovinst för svwp. Jag tror fler
kommer att nå den slutsatsen om de kollar på mängden klotter som rullar
in under skoltid. Riggwelter är av de admins som verkligen jobbat mycket
aktivt med just skolklottret så hans ord borde imho värderas.


mvh
Martin (mnemo)


> 2006/10/18, [hidden email] <[hidden email]>:
>
>>  Det är väl fler än två administratörer som har "sprungit iväg"?
>
>
> Det kände jag inte till... man vet inte allt.
>
> 2006/10/19, [hidden email] <[hidden email]>:
>
>>  Jag uppfattade detta som en policy som var allmänt accepterad,
>> eftersom vi har gjort så i några veckor nu och mig veterligen ingen
>> har klagat förrän RaSten började avblockera häromdagen. Att någon
>> börjar göra på ett visst sätt och några andra tar efter och ingen
>> anmärker på det är väl ett vanligt sätt att införa en ny policy?
>
>
> Ja, det är ett vanligt sätt att införa nya "standarder" för hur man
> agerar. Samtidigt är reaktioner mot detta och stöt-å-blöt ett sätt att
> komma framåt och etablera handlingssättet - om det går åt det hållet,
> då vilket jag tror. Sen får man alltid fundera på detaljerna... kanske
> dags att skapa
> http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%A5ngtidsblockering_av_offentliga_datorer 
>
> med utgångspunkt från vad som hittills sagts, på Bybrunnen och andra
> ställen.
>
> /habj
>
>
> /habj
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Habj-2
Här måstes jag säga emot några av argumenten, även om jag nog kommer
till samma slutsats i slutändan.

Den 2006-10-22 skrev Martin Olsson <[hidden email]>:
> 4) Oskar lägger fram en viktig poäng; det extremt sällan ett före detta
> klotter IP blir till seriösa anonyma bidragsgivare. Rätt mig om jag har
> fel men vi har väl egentligen bara en handfull riktigt seriösa anonyma
> bidragsgivare och om jag minns rätt är några av dessa samma person?

Om man inte tror på att klottrare kan utvecklas till seriösa
bidragsgivare, då bör man verkligen fundera på just OA... (var god ta
eventuella avstickare till detta i separat tråd, tack)

Resonemanget ovan tycker jag _inte_ är en poäng, alls. Jag tycker du
blandar ihop person och IP-nummer här. På ett IP-nummer som det kommer
klotter ifrån kan det förvisso finnas flera personer som utvecklas
till seriösa bidragsgivare. Ibland när man ser att ungar (och det kan
mycket väl vara fråga om tonåringar) sitter och klottrar i
skolbiblioteket, ser man en unge på samma bibliotek ta bort de andras
klotter. Jag ser IP-nummer med råkoll både då och då. Kanske det är
lätt att tro att alla IP-nummer med koll är en och samma person, bara
för att man inte orkar skilja på olika IP-nummer. Denna nedlåtande
attityd mot icke inloggade användare har gamla gamla anor på svenska
Wikipedia, och jag tycker hjärtligt illa om den.

> 5) Vi hindrar faktiskt inte någon ifrån att bidra öht,
> långtidsblockeringarna gör bara så att folk tvingas registra ett namn.
> Detta namn kan sen användas för att skilja ut "agnen ifrån vetet".

Steget _blir_ större till att börja bidra, om man är tvungen att
registrera sig, så jo i realiteten kan någon stoppas från att bidra
som annars skulle gjort det. Detta bör vi inte förneka. Argumenten
blir inte starkare för att man överdriver... snarare tappar man i
trovärdighet, och skapar polarisering. Många är så vana vid att
registrera sig innebär att man måste uppge en mailadress, och sen får
man spam och skit och elände... och så reggar man sig när man hängt på
sajten ett tag istället, även om det innebär att man får tillbringa
sina första veckor på t.ex. webbforumet med att bara läsa. Jag säger
inte att alla funkar så här, bara att tillräckligt många gör det för
att det ska vara värt att ta med i beräkningen.

Trots det, tror jag som sagt att det kan vara värt det. Krångel för
undervisande lärare tror jag faktiskt vi får överlåta på dem att lösa,
till exempel genom att ge ungarna i läxa att regga sig + ha några
förberedda, för-reggade konton i beredskap för dem som ändå inte gjort
det - alternativt kontakta en administratör och be att få det
IP-nummer det gäller tillfälligt avblockat. Mitt eget motstånd byggde
nog till stor del på ryggmärgsreflex vad gäller långa spärrar av
offentliga datorer, en reflex som slog ut min kunskap om att man
numera kan blocka IP-nummer utan att hindra registrerade användare
från att redigera från IP-numret - och så att jag verkligen, verkligen
vill värna om rätten att redigera oinloggat, eftersom jag ser hur
mycket bra som skrivs av oinloggade både i artiklar, på Bybrunnen och
på andra ställen.

Ska vi ha långtidsblockar av IP-nummer till offentliga datorer, bör vi
nog ha något slags riktlinjer för det. Oändliga blockar kan väl till
exempel inte vara så smart, ifall det byts ut så någon helt annan av
kommunens datorer blir oändlighetsblockade för oinloggade.

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

David Öhlin
In reply to this post by Martin Olsson-3
> 4) Oskar lägger fram en viktig poäng; det extremt sällan ett före detta
> klotter IP blir till seriösa anonyma bidragsgivare. Rätt mig om jag har
> fel men vi har väl egentligen bara en handfull riktigt seriösa anonyma
> bidragsgivare och om jag minns rätt är några av dessa samma person?

Okej. Du har fel. :-) Vi har busskaravaner av anonyma, seriösa
bidragsgivare. De kanske bara lämnar en handfull bidrag varje år. De
kanske inte sitter på samma adress varje gång. De kanske använder
samma dator som Klottergreger eller den där personen som tycker att
"Sprutcaesar" är ett bättre namn på min användarsida. Men de är likväl
seriösa bidragsgivare. Man ska inte behöva ha 5000 redigeringar under
ett och samma namn för att få räknas som det.

Jag tror att att skicka mejl till abuse-adressen är bättre än att
evighetsblockera. Okej, blocka en vecka om det känns ohanterligt men
tala om det för skolan eller kommunen i fråga så att de kan ta hand om
det, sätta upp regler, sätta sig och surfa med eleverna -- vad som nu
krävs.

Caesar
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Oskar Augustsson
Seriösa bidragsgivare som skriver utan att logga in tvivlar jag inte
på att det finns. Hur många av dessa som skriver från publika IPn, som
klotter inkommit ifrån, låter jag vara osagt, men jag tvivlar på att
de övertrumfar mängden klottrare som använder dessa adresser. Egen
erfarenhet av Klotter-Greger-fallet visar att abuseanmälningar av
publika datorer inte kommer att stoppa de skyldiga. Linköpings
stadsbibliotek införde inloggningstvång på sina datorer, och sådant
tvång finns på skolorna jämväl, men ändock fortsätter samma
idiot/idiotgäng att, från kommun-IPt, göra ändringar i stil med att
flytta Caesar till Sprutcaesar. Det går inte att spåra en person som
använder kommunal IP-adress, åtminstone inte om personen inte gjort
sig skyldig till mycket grova brott (allvarliga mordhot?). En
abuseanmälan skulle möjligen leda till inskränkningar i oskyldiga
elevers datoranvändning, eller dylikt, men det är ju inte vad vi vill
uppnå. Att blockera dessa IP-adresser, från andra än inloggade, är det
enda vettiga vi kan göra. Det sparar mycken energi och möda att slippa
städa upp efter dessa vandaler, och eleverna kan använda rasterna åt
någonting vettigare än klotter. Seriösa personer, med förnuftet i
behåll, tror jag inte missar inloggningsmeddelandet i hörnet.
Självfallet bör vi ändra blockeringsmeddelandet också, så att det
tydligt framkommer att man kan skapa ett användarkonto och redigera
ifrån.

Mvh
Oskar Augustsson
som enligt någon definition må vara ett "troll", men som inte anser
att hans verksamhet på Wikipedia fordom, är att hänföra till kategorin
klotter

2006/10/22, David Öhlin <[hidden email]>:

> > 4) Oskar lägger fram en viktig poäng; det extremt sällan ett före detta
> > klotter IP blir till seriösa anonyma bidragsgivare. Rätt mig om jag har
> > fel men vi har väl egentligen bara en handfull riktigt seriösa anonyma
> > bidragsgivare och om jag minns rätt är några av dessa samma person?
>
> Okej. Du har fel. :-) Vi har busskaravaner av anonyma, seriösa
> bidragsgivare. De kanske bara lämnar en handfull bidrag varje år. De
> kanske inte sitter på samma adress varje gång. De kanske använder
> samma dator som Klottergreger eller den där personen som tycker att
> "Sprutcaesar" är ett bättre namn på min användarsida. Men de är likväl
> seriösa bidragsgivare. Man ska inte behöva ha 5000 redigeringar under
> ett och samma namn för att få räknas som det.
>
> Jag tror att att skicka mejl till abuse-adressen är bättre än att
> evighetsblockera. Okej, blocka en vecka om det känns ohanterligt men
> tala om det för skolan eller kommunen i fråga så att de kan ta hand om
> det, sätta upp regler, sätta sig och surfa med eleverna -- vad som nu
> krävs.
>
> Caesar
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
Tänk efter: finns det vuxna kloka och kunniga personer i en skola?
Jovisst, de kallas visst "lärare". Händer det att en lärare som under
sitt sökande efter några fakta råkar läsa något som läraren vet är fel?
Vad brukar lärare vilja göra då? Jo rätta till felet. "OK, det står där
att ALLA kan redigera, då kan jag också göra det. Va? Varför går det
inte? Blockerad? Jag har ju inte skrivit något dumt. Äsch det där verkar
krångligt. Det får väl vara fel då. Och Wikipedia.. ja det kan ju inte
vara pålitligt, eftersom det inte stämmer det jag känner till, hur ska
jag då kunna lita på det jag inte känner till?"

Förstår ni nu varför det är helgalet att blockera skolnätverk?

R-(

Oskar Augustsson wrote:

> Seriösa bidragsgivare som skriver utan att logga in tvivlar jag inte
> på att det finns. Hur många av dessa som skriver från publika IPn, som
> klotter inkommit ifrån, låter jag vara osagt, men jag tvivlar på att
> de övertrumfar mängden klottrare som använder dessa adresser.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Oskar Augustsson
Så mycket erfarenhet av, och respekt för, lärare har jag, att jag
tillmäter dem läskunnighet. Den lärare som vill skriva på wikipedia,
och möts av ett blockeringsmeddelande som upplyser om att man kan
skapa ett konto på 20 sekunder, och redigera från detta trots
blockeringen, tror jag är villig att registrera sig och göra sin
ändring därefter. Lärare som ägnar arbetstid åt att redigera på
Wikipedia tror jag oavsett är en så minimal grupp, att man inte bör ta
överdriven hänsyn till den. Jag tror ingen lärare är så egoistisk att
den anser att dens möjlighet att rätta ett fel är mer värd än
möjligheten till ett Wikipedia fritt från barnsligt klotter, ifrån
lärarens egna skolelevers sida.

/Oskar A

Den 2006-10-22 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> Tänk efter: finns det vuxna kloka och kunniga personer i en skola?
> Jovisst, de kallas visst "lärare". Händer det att en lärare som under
> sitt sökande efter några fakta råkar läsa något som läraren vet är fel?
> Vad brukar lärare vilja göra då? Jo rätta till felet. "OK, det står där
> att ALLA kan redigera, då kan jag också göra det. Va? Varför går det
> inte? Blockerad? Jag har ju inte skrivit något dumt. Äsch det där verkar
> krångligt. Det får väl vara fel då. Och Wikipedia.. ja det kan ju inte
> vara pålitligt, eftersom det inte stämmer det jag känner till, hur ska
> jag då kunna lita på det jag inte känner till?"
>
> Förstår ni nu varför det är helgalet att blockera skolnätverk?
>
> R-(
>
> Oskar Augustsson wrote:
>
> > Seriösa bidragsgivare som skriver utan att logga in tvivlar jag inte
> > på att det finns. Hur många av dessa som skriver från publika IPn, som
> > klotter inkommit ifrån, låter jag vara osagt, men jag tvivlar på att
> > de övertrumfar mängden klottrare som använder dessa adresser.
>
>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
Du missade poängen. Det handlar om spontana redigeringar, som inte är
beroende av att vara läskunnig och sätta sig in i ett regelverk. Dessa
spontana redigeringar som jag skulle kunna tro mina kolleger om är lågt
prioriterade i jämförelse med mycket annat, och om det finns en tröskel,
aldrig så låg, så uteblir redigeringen,

R-I

Oskar Augustsson wrote:

> Så mycket erfarenhet av, och respekt för, lärare har jag, att jag
> tillmäter dem läskunnighet. Den lärare som vill skriva på wikipedia,
> och möts av ett blockeringsmeddelande som upplyser om att man kan
> skapa ett konto på 20 sekunder, och redigera från detta trots
> blockeringen, tror jag är villig att registrera sig och göra sin
> ändring därefter. Lärare som ägnar arbetstid åt att redigera på
> Wikipedia tror jag oavsett är en så minimal grupp, att man inte bör ta
> överdriven hänsyn till den. Jag tror ingen lärare är så egoistisk att
> den anser att dens möjlighet att rätta ett fel är mer värd än
> möjligheten till ett Wikipedia fritt från barnsligt klotter, ifrån
> lärarens egna skolelevers sida.
>
> /Oskar A
>
> Den 2006-10-22 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:
>
>> Tänk efter: finns det vuxna kloka och kunniga personer i en skola?
>> Jovisst, de kallas visst "lärare". Händer det att en lärare som under
>> sitt sökande efter några fakta råkar läsa något som läraren vet är fel?
>> Vad brukar lärare vilja göra då? Jo rätta till felet. "OK, det står där
>> att ALLA kan redigera, då kan jag också göra det. Va? Varför går det
>> inte? Blockerad? Jag har ju inte skrivit något dumt. Äsch det där verkar
>> krångligt. Det får väl vara fel då. Och Wikipedia.. ja det kan ju inte
>> vara pålitligt, eftersom det inte stämmer det jag känner till, hur ska
>> jag då kunna lita på det jag inte känner till?"
>>
>> Förstår ni nu varför det är helgalet att blockera skolnätverk?
>>
>> R-(
>>
>> Oskar Augustsson wrote:
>>
>> > Seriösa bidragsgivare som skriver utan att logga in tvivlar jag inte
>> > på att det finns. Hur många av dessa som skriver från publika IPn, som
>> > klotter inkommit ifrån, låter jag vara osagt, men jag tvivlar på att
>> > de övertrumfar mängden klottrare som använder dessa adresser.
>>
>>
>>
>>
>
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Alexander "LX" Nordström
Sunday, 22 October 2006 15:14, Ragnar Ståhle wrote:
> Du missade poängen. Det handlar om spontana redigeringar, som inte är
> beroende av att vara läskunnig och sätta sig in i ett regelverk.
> Dessa spontana redigeringar som jag skulle kunna tro mina kolleger om
> är lågt prioriterade i jämförelse med mycket annat, och om det finns
> en tröskel, aldrig så låg, så uteblir redigeringen,

Som sagt tidigare: betydligt fler seriösa bidrag uteblir för att seriösa
bidragsgivare är uppbundna av klottersanering och för att Wikipedia ger
ett oseriöst intryck på grund av allt klotter. Det är mycket
allvarligare än att någon struntar i att rätta något stavfel här och
där för att de inte orkar registrera sig.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Habj-2
2006/10/22, Alexander LX Nordström <[hidden email]>:

> Som sagt tidigare: betydligt fler seriösa bidrag uteblir för att seriösa
> bidragsgivare är uppbundna av klottersanering och för att Wikipedia ger
> ett oseriöst intryck på grund av allt klotter.

Det där vet du inte - det är din egen högst personliga gissning. Jag
vet inte huruvida du har rätt eller inte, men jag skulle önska lite
mera ödmjukhet och lite mera vilja till samförstånd istället för
polarisering i den här diskussionen.

/HB


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Lars Aronsson-2
In reply to this post by Ragnar Ståhle
Ragnar Ståhle skrev:

> Förstår ni nu varför det är helgalet att blockera skolnätverk?

Både ja och nej.  Ur en rent subjektiv vinkel tror jag att en hård
linje för blockeringar (som Oskar Augustsson föreslår) kan ha den
fördelen att det skapar uppmärksamhet i media.  Debatten kommer
nog att flytta från Bybrunnen till tidningar som Internetworld.
Är det bra eller dåligt?

Om man blockerar hårt på det viset, hur skulle man då kunna
fortsätta att kommunicera med de som drabbas?  Visst finns risken
att de helt enkelt ger upp, men det finns ju också en chans att de
orkar läsa förklaringen om hur blockering fungerar och vill ta sig
vidare.

Antag att meddelandet innehöll "om du har frågor eller synpunkter,
skriv till..." - vem skulle de i så fall skriva till?  Det finns
ju ingen officiell förening för Wikipedia i Sverige, ingen
talesman som kan ta ansvar för de fattade besluten.  Ska man
uppmuntra dem att skriva till den här mailinglistan?  Kommer vi
att kunna besvara dem då?  Eller kommer vi att få en störtskur av
klotter till mailinglistan?  Kommer de seriösa att ge upp, medan
klottrarna fortsätter att kontakta oss på alla sätt de kan?

Kunde man på varje blockerad skola upprätta en kontaktperson, en
lärare som får ansvara för att eventuellt klotter följs upp?  Kan
vi låta frivilliga administratörer "adoptera" (och därmed
avblockera) en IP-adress (eller serie av adresser)?  Ragnar, när
du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna tänkta dig att
adoptera dem då, så att du följer upp (och städar upp) det klotter
som senare kommer därifrån?  Det kanske går att spåra
datoranvändning inom en skola till en viss elev, om det hela sköts
internt på skolan, utan att blanda in polisanmälan?

Jag har funderat på de här frågorna sedan jag stängde susning.nu
för snart 2,5 år sedan, utan att komma till några användbara svar.


--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
lars wrote:

>Ragnar, när
>du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna tänkta dig att
>adoptera dem då, så att du följer upp (och städar upp) det klotter
>som senare kommer därifrån?
>
Som Grillo påpekat många gånger: på en wiki finns inga åtaganden.

Men städar upp gör jag så mycket jag hinner, orkar och har lust, trots
att det renderar mig beskyllningar att endast ägna mig åt "metaaktivitet".

Sen vill jag uttrycka min förvåning över hur det hela förändrats från i
våras. Jag förväntade mig samma mängd klotter på förmiddagarna efter
sommarlovet, och trodde att bristen på klotter snarast berodde på att
verksamheten på detta håll liksom mycket annat (jag har i många år sett
hur datasalarna används utanför lektionstid) inte är lika intensiv i
början på höstterminen. Därför förvånade det mig att se att Riggwelter
oändlighetsblockerat 106 IP-nummer som inte var öppna proxier eller
klart knutna till vandalnick (Mnemo stod för merparten av de övriga, ett
tiotal). Efter att ha lyssnat i kanalen om det var någon policyändring
om oändlighetsblockeringar och då fått nekande reaktion, tog jag mig
före att avblockera alla dessa oändlighetsblockeringar, särskilt som jag
inte fick kontakt med Riggwelter.

Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så varför
nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför inte
oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med NAT, så
dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig av.
Kollektiv bestraffning eller vad???

Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna efter
avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat analysera. Nu
verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i våras, och det
border vi kunna klar av.

R-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Alexander "LX" Nordström
Monday, 23 October 2006 10:52, Ragnar Ståhle wrote:
> Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så
> varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför
> inte oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med
> NAT, så dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig
> av. Kollektiv bestraffning eller vad???

Blockering är *inte* en form av bestraffning. Det är en åtgärd som
pragmatiskt vidtas för att skydda Wikipedia. Det är inte tal om att
oändlighetsblockera alla skolor, än mindre hela Sverige. Vad frågan
gäller är huruvida vi ska utfärda långvariga blockeringar till skolor
som skapar extremt mycket merarbete för seriösa bidragsgivare.

> Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna
> efter avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat
> analysera. Nu verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i
> våras, och det border vi kunna klar av.

Förmodligen därför att de värsta klottrarna återigen har blockerats
under en lång tid, om än inte oändligt. Det må vara självsvåldigt med
tanke på de nuvarande diskussionerna, men inte mer självsvåldigt än att
släppa på klotterkranen för fullt, och så länge det inte finns tydligt
konsensus mot långvariga blockeringar har de mitt stöd, då det
förefaller vara det mest pragmatiska handlandet i nuläget.

Jag kan hålla med om att oändlighetsblockering är i längsta laget, och
om blockeringar en till tre månader i taget för de värsta förbrytarna
kan ge oss ett hanterligt arbetsflöde så är det okej för min del.

Det är för övrigt idag två veckor sedan jag skickade ut de första breven
till skolklottrares kommuner:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:LX/Brev_till_skolklottrares_kommuner

Mjölby och Lund har ännu inte bemödat sig att svara, ens för att meddela
att de mottagit meddelandet. Detta ger upphov till frågan: vad gör vi
med kommuner och skolor som visar sig helt ovilliga att ta itu med
klottret?

För en vecka sedan kontaktade jag vidare Komvux i Kungälv, Uddevalla
kommun, Sandvikens montessoriskola, Sollefteå kommun och Lidingö stad.

Dataansvarig på Sandvikens montessoriskola svarade fem minuter senare
att han skulle undersöka saken. Efter fyra dagar återkom han utan att
ha kunnat avgöra vem som var ansvarig.

Ingen annan har svarat.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
Alexander "LX" Nordström wrote:

>Det är för övrigt idag två veckor sedan jag skickade ut de första breven
>till skolklottrares kommuner:
>
>http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:LX/Brev_till_skolklottrares_kommuner
>
>Mjölby och Lund har ännu inte bemödat sig att svara, ens för att meddela
>att de mottagit meddelandet. Detta ger upphov till frågan: vad gör vi
>med kommuner och skolor som visar sig helt ovilliga att ta itu med
>klottret?
>

Jag har inte fått någon reaktion på formuleringen som jag skickade till
en bekant sysop på vår kommuns avdelning. Han brukar svara på det jag
skriver annars. Jag kanske ska skicka det som skarpt meddelande i
stället i stället för att fråga vad han tycker om formuleringen.
(ungefär som "ja, jag undrade om du vi ha en batong eller
hushållspappersrulle i huvet om jag blir arg, men eftersom du inte
svarat blir det batongen...)

R-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Oskar Augustsson
Upplysningsvis skall meddelas att åtminstone LK Data i Linköpings
kommun inte spårade trafik, såvida de inte ombetts av polisen att göra
detta. Jag tror knappast att andra kommuner är mindre noga med
integriteten. De kommunala operatörerna ska inte behöva få travar med
"skolelever sköter sig inte", som de ändå inte kan vidta någon åtgärd
med anledning av. De som inte är för en oändlighetsblockering, eller
åtminstone en längre sådan, av problematiska publika IP-adresser,
undrar jag vilken intresseavvägning de gör. Vilka är de skyddsvärda?
De [skolelever] som sitter på problematiska adresser och varken vill
eller orkar skapa ett användarkonto? Eventuella lärare som redigerar
spontant på arbetstid? Är dessa minimala grupper verkligen så
skyddsvärda att de ska skapa merjobb för stora delar av
wikipediagemenskapen?

/Oskar Augustsson

Den 2006-10-23 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> Alexander "LX" Nordström wrote:
>
> >Det är för övrigt idag två veckor sedan jag skickade ut de första breven
> >till skolklottrares kommuner:
> >
> >http://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:LX/Brev_till_skolklottrares_kommuner
> >
> >Mjölby och Lund har ännu inte bemödat sig att svara, ens för att meddela
> >att de mottagit meddelandet. Detta ger upphov till frågan: vad gör vi
> >med kommuner och skolor som visar sig helt ovilliga att ta itu med
> >klottret?
> >
>
> Jag har inte fått någon reaktion på formuleringen som jag skickade till
> en bekant sysop på vår kommuns avdelning. Han brukar svara på det jag
> skriver annars. Jag kanske ska skicka det som skarpt meddelande i
> stället i stället för att fråga vad han tycker om formuleringen.
> (ungefär som "ja, jag undrade om du vi ha en batong eller
> hushållspappersrulle i huvet om jag blir arg, men eftersom du inte
> svarat blir det batongen...)
>
> R-)
>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

niklaskn-VsqqI1RANlHk1uMJSBkQmQ
In reply to this post by Ragnar Ståhle
 "Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? "
 
Den stora skillnaden är ju att man numera kan blockera endast oinloggade användare.
 
Vad tycker övriga om RaStens nya taktik att blockera skol-IP:n i åtta timmar för oinloggade, för att slippa mer klotter under resten av skoldagen? Är det acceptabelt, eller är det för lång blockeringstid?
 
/Nicke L
 
-----Original Message-----
From: [hidden email]
To: [hidden email]
Sent: Mon, 23 Oct 2006 4:52 AM
Subject: Re: [WikiSV-l] Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter


lars wrote:
 
>Ragnar, när >du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna tänkta dig att >adoptera dem då, så att du följer upp (och städar upp) det klotter >som senare kommer därifrån?
>
Som Grillo påpekat många gånger: på en wiki finns inga åtaganden.
 
Men städar upp gör jag så mycket jag hinner, orkar och har lust, trots att det renderar mig beskyllningar att endast ägna mig åt "metaaktivitet".
 
Sen vill jag uttrycka min förvåning över hur det hela förändrats från i våras. Jag förväntade mig samma mängd klotter på förmiddagarna efter sommarlovet, och trodde att bristen på klotter snarast berodde på att verksamheten på detta håll liksom mycket annat (jag har i många år sett hur datasalarna används utanför lektionstid) inte är lika intensiv i början på höstterminen. Därför förvånade det mig att se att Riggwelter oändlighetsblockerat 106 IP-nummer som inte var öppna proxier eller klart knutna till vandalnick (Mnemo stod för merparten av de övriga, ett tiotal). Efter att ha lyssnat i kanalen om det var någon policyändring om oändlighetsblockeringar och då fått nekande reaktion, tog jag mig före att avblockera alla dessa oändlighetsblockeringar, särskilt som jag inte fick kontakt med Riggwelter.
 
Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför inte oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med NAT, så dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig av. Kollektiv bestraffning eller vad???
 
Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna efter avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat analysera. Nu verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i våras, och det border vi kunna klar av.
 
R-)
 
________________________________________________________________________
Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and industry-leading spam and email virus protection.


123