Re: Anv ändardiskussioner som endast kan redigeras av inloggade

classic Classic list List threaded Threaded
50 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Oskar Augustsson
Det ger extra jobb, anser jag, att behöva blockera i åtta timmar
varenda dag. Nu är ju blockeringsmeddelandet ändrat, så att den
blockerade bör förstå att de kan skaffa ett konto, och redigera ifrån
detta. Jag ser nu inga hinder mot en evighetsblockering av skolor, för
oinloggade.

/Oskar Augustsson

2006/10/23, [hidden email] <[hidden email]>:

>  "Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? "
>
> Den stora skillnaden är ju att man numera kan blockera endast oinloggade användare.
>
> Vad tycker övriga om RaStens nya taktik att blockera skol-IP:n i åtta timmar för oinloggade, för att slippa mer klotter under resten av skoldagen? Är det acceptabelt, eller är det för lång blockeringstid?
>
> /Nicke L
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email]
> To: [hidden email]
> Sent: Mon, 23 Oct 2006 4:52 AM
> Subject: Re: [WikiSV-l] Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter
>
>
> lars wrote:
>
> >Ragnar, när >du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna tänkta dig att >adoptera dem då, så att du följer upp (och städar upp) det klotter >som senare kommer därifrån?
> >
> Som Grillo påpekat många gånger: på en wiki finns inga åtaganden.
>
> Men städar upp gör jag så mycket jag hinner, orkar och har lust, trots att det renderar mig beskyllningar att endast ägna mig åt "metaaktivitet".
>
> Sen vill jag uttrycka min förvåning över hur det hela förändrats från i våras. Jag förväntade mig samma mängd klotter på förmiddagarna efter sommarlovet, och trodde att bristen på klotter snarast berodde på att verksamheten på detta håll liksom mycket annat (jag har i många år sett hur datasalarna används utanför lektionstid) inte är lika intensiv i början på höstterminen. Därför förvånade det mig att se att Riggwelter oändlighetsblockerat 106 IP-nummer som inte var öppna proxier eller klart knutna till vandalnick (Mnemo stod för merparten av de övriga, ett tiotal). Efter att ha lyssnat i kanalen om det var någon policyändring om oändlighetsblockeringar och då fått nekande reaktion, tog jag mig före att avblockera alla dessa oändlighetsblockeringar, särskilt som jag inte fick kontakt med Riggwelter.
>
> Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför inte oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med NAT, så dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig av. Kollektiv bestraffning eller vad???
>
> Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna efter avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat analysera. Nu verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i våras, och det border vi kunna klar av.
>
> R-)
>
> ________________________________________________________________________
> Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and industry-leading spam and email virus protection.
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
Jag har just idag fått ett klagomål på att jag blockerade ett IP så
LÄNGE som 8 timmar.... Se min diskus.

R-(

Oskar Augustsson wrote:

> Det ger extra jobb, anser jag, att behöva blockera i åtta timmar
> varenda dag. Nu är ju blockeringsmeddelandet ändrat, så att den
> blockerade bör förstå att de kan skaffa ett konto, och redigera ifrån
> detta. Jag ser nu inga hinder mot en evighetsblockering av skolor, för
> oinloggade.
>
> /Oskar Augustsson
>
> 2006/10/23, [hidden email] <[hidden email]>:
>
>>  "Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så
>> varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? "
>>
>> Den stora skillnaden är ju att man numera kan blockera endast
>> oinloggade användare.
>>
>> Vad tycker övriga om RaStens nya taktik att blockera skol-IP:n i åtta
>> timmar för oinloggade, för att slippa mer klotter under resten av
>> skoldagen? Är det acceptabelt, eller är det för lång blockeringstid?
>>
>> /Nicke L
>>
>> -----Original Message-----
>> From: [hidden email]
>> To: [hidden email]
>> Sent: Mon, 23 Oct 2006 4:52 AM
>> Subject: Re: [WikiSV-l] Blockering av anonyma "bidrag" efter
>> ihållande omfattande klotter
>>
>>
>> lars wrote:
>>
>> >Ragnar, när >du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna
>> tänkta dig att >adoptera dem då, så att du följer upp (och
>> städar upp) det klotter >som senare kommer därifrån?
>> >
>> Som Grillo påpekat många gånger: på en wiki finns inga åtaganden.
>>
>> Men städar upp gör jag så mycket jag hinner, orkar och har lust,
>> trots att det renderar mig beskyllningar att endast ägna mig åt
>> "metaaktivitet".
>>
>> Sen vill jag uttrycka min förvåning över hur det hela förändrats från
>> i våras. Jag förväntade mig samma mängd klotter på förmiddagarna
>> efter sommarlovet, och trodde att bristen på klotter snarast berodde
>> på att verksamheten på detta håll liksom mycket annat (jag har i
>> många år sett hur datasalarna används utanför lektionstid) inte är
>> lika intensiv i början på höstterminen. Därför förvånade det mig att
>> se att Riggwelter oändlighetsblockerat 106 IP-nummer som inte var
>> öppna proxier eller klart knutna till vandalnick (Mnemo stod för
>> merparten av de övriga, ett tiotal). Efter att ha lyssnat i kanalen
>> om det var någon policyändring om oändlighetsblockeringar och då fått
>> nekande reaktion, tog jag mig före att avblockera alla dessa
>> oändlighetsblockeringar, särskilt som jag inte fick kontakt med
>> Riggwelter.
>>
>> Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så
>> varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför
>> inte oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med
>> NAT, så dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig
>> av. Kollektiv bestraffning eller vad???
>>
>> Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna
>> efter avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat
>> analysera. Nu verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i
>> våras, och det border vi kunna klar av.
>>
>> R-)
>>
>> ________________________________________________________________________
>> Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and
>> industry-leading spam and email virus protection.
>>
>
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Oskar Augustsson
Jo, och Notwist väger uppenbarligen inte Wikipedias intressen mot
sina, utan övervärderar de sistnämnda. Jag förstår för övrigt inte
problemet. RaSten, blockerar du inte adresserna endast för oinloggade?
Om de blockeras bara för oinloggade borde väl Notwist kunna logga in
som vanligt?

/O.A

Den 2006-10-23 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:

> Jag har just idag fått ett klagomål på att jag blockerade ett IP så
> LÄNGE som 8 timmar.... Se min diskus.
>
> R-(
>
> Oskar Augustsson wrote:
>
> > Det ger extra jobb, anser jag, att behöva blockera i åtta timmar
> > varenda dag. Nu är ju blockeringsmeddelandet ändrat, så att den
> > blockerade bör förstå att de kan skaffa ett konto, och redigera ifrån
> > detta. Jag ser nu inga hinder mot en evighetsblockering av skolor, för
> > oinloggade.
> >
> > /Oskar Augustsson
> >
> > 2006/10/23, [hidden email] <[hidden email]>:
> >
> >>  "Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så
> >> varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? "
> >>
> >> Den stora skillnaden är ju att man numera kan blockera endast
> >> oinloggade användare.
> >>
> >> Vad tycker övriga om RaStens nya taktik att blockera skol-IP:n i åtta
> >> timmar för oinloggade, för att slippa mer klotter under resten av
> >> skoldagen? Är det acceptabelt, eller är det för lång blockeringstid?
> >>
> >> /Nicke L
> >>
> >> -----Original Message-----
> >> From: [hidden email]
> >> To: [hidden email]
> >> Sent: Mon, 23 Oct 2006 4:52 AM
> >> Subject: Re: [WikiSV-l] Blockering av anonyma "bidrag" efter
> >> ihållande omfattande klotter
> >>
> >>
> >> lars wrote:
> >>
> >> >Ragnar, när >du avblockerade en del IP-adresser, skulle du kunna
> >> tänkta dig att >adoptera dem då, så att du följer upp (och
> >> städar upp) det klotter >som senare kommer därifrån?
> >> >
> >> Som Grillo påpekat många gånger: på en wiki finns inga åtaganden.
> >>
> >> Men städar upp gör jag så mycket jag hinner, orkar och har lust,
> >> trots att det renderar mig beskyllningar att endast ägna mig åt
> >> "metaaktivitet".
> >>
> >> Sen vill jag uttrycka min förvåning över hur det hela förändrats från
> >> i våras. Jag förväntade mig samma mängd klotter på förmiddagarna
> >> efter sommarlovet, och trodde att bristen på klotter snarast berodde
> >> på att verksamheten på detta håll liksom mycket annat (jag har i
> >> många år sett hur datasalarna används utanför lektionstid) inte är
> >> lika intensiv i början på höstterminen. Därför förvånade det mig att
> >> se att Riggwelter oändlighetsblockerat 106 IP-nummer som inte var
> >> öppna proxier eller klart knutna till vandalnick (Mnemo stod för
> >> merparten av de övriga, ett tiotal). Efter att ha lyssnat i kanalen
> >> om det var någon policyändring om oändlighetsblockeringar och då fått
> >> nekande reaktion, tog jag mig före att avblockera alla dessa
> >> oändlighetsblockeringar, särskilt som jag inte fick kontakt med
> >> Riggwelter.
> >>
> >> Redan månadslånga blockeringar av nätverk var tidigare fy-fy, så
> >> varför nu helt plötsligt oändlighetsblockera hela nätverk? Varför
> >> inte oändlighetsblockera hela Sverige???? Det blir allt vanligare med
> >> NAT, så dessa blockeringar av nätverk är absout inget att använda sig
> >> av. Kollektiv bestraffning eller vad???
> >>
> >> Nästa förvåning för mig var den storm av klotter som kom dagarna
> >> efter avblockeringen. Vad beror den på? Det har jag inte kunnat
> >> analysera. Nu verkar klottret ha stabiliserat sig på samma nivå som i
> >> våras, och det border vi kunna klar av.
> >>
> >> R-)
> >>
> >> ________________________________________________________________________
> >> Check Out the new free AIM(R) Mail -- 2 GB of storage and
> >> industry-leading spam and email virus protection.
> >>
> >
> >
> >
>
>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Ragnar Ståhle
Just det, och det ska jag nog tänka på i fortsättningen.

R-)

Oskar Augustsson wrote:

> Jo, och Notwist väger uppenbarligen inte Wikipedias intressen mot
> sina, utan övervärderar de sistnämnda. Jag förstår för övrigt inte
> problemet. RaSten, blockerar du inte adresserna endast för oinloggade?
> Om de blockeras bara för oinloggade borde väl Notwist kunna logga in
> som vanligt?
>
> /O.A
>
> Den 2006-10-23 skrev Ragnar Ståhle <[hidden email]>:
>
>> Jag har just idag fått ett klagomål på att jag blockerade ett IP så
>> LÄNGE som 8 timmar.... Se min diskus.
>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Gunnar Larsson
In reply to this post by David Öhlin
> Vi har busskaravaner av anonyma, seriösa
>bidragsgivare. De kanske bara lämnar en handfull bidrag varje år.

Absolut, och det är viktigt att komma ihåg. Prova att slumpa fram artiklar
tills du kommer med en med mer än några få meningar. Kolla sen historiken.
Då är det ofta (skulle gissa på oftast) så att det med mesta av texten
kommer från anonyma skribenter. Vad de inloggade, mer aktiva, personerna gör
är ofta främst att strukturera upp artikeln, korrigera stavfel, wikifiera
m.m.

/GunnarReply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Alexander "LX" Nordström
Wednesday, 25 October 2006 17:36, Gunnar Larsson wrote:
> Prova att slumpa fram
> artiklar tills du kommer med en med mer än några få meningar. Kolla
> sen historiken. Då är det ofta (skulle gissa på oftast) så att det
> med mesta av texten kommer från anonyma skribenter. Vad de inloggade,
> mer aktiva, personerna gör är ofta främst att strukturera upp
> artikeln, korrigera stavfel, wikifiera m.m.

Sånt här är svårt, eftersom det baserar sig så mycket på subjektiva
omdömen. Min känsla är att de allra bästa och mest uttömmande
artiklarna oftast skrivs av inloggade.

Seriösa artikelbidrag från oinloggade är i allmänhet halvlånga (något
stycke), inte särskilt uttömmande och i behov av bearbetning. De bidrar
i första hand till att skapa bredd.

Räknat i antal redigeringar är dock de vanligaste oinloggade
redigeringarna interwikilänkar. Det minskar nog om vi någonsin får ett
globalt inloggningssystem, men inom överskådlig framtid är det en
faktor att räkna med som är lätt att glömma bort. Detta är en av många
anledningar till att jag anser att tanken på generellt inloggningstvång
är helt orimlig.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Habj-2
2006/10/25, Alexander LX Nordström <[hidden email]>:

> Räknat i antal redigeringar är dock de vanligaste oinloggade
> redigeringarna interwikilänkar.

Har du någon källa till detta påstående, eller är det bara din maggropskänsla?

/habj


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Alexander "LX" Nordström
Wednesday, 25 October 2006 19:40, habj wrote:
> 2006/10/25, Alexander LX Nordström <[hidden email]>:
> > Räknat i antal redigeringar är dock de vanligaste oinloggade
> > redigeringarna interwikilänkar.
>
> Har du någon källa till detta påstående, eller är det bara din
> maggropskänsla?

Det senare. Det skulle också stå "de vanligaste *seriösa*
redigeringarna". De vanligaste oinloggade redigeringarna är sannolikt
klotter, delvis beroende på tiden på dygnet.

--
Alexander Nordström
http://lx.n3.net
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på wikisv-l.

attachment0 (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

David Castor-2
In reply to this post by Alexander "LX" Nordström
Alexander Nordström skrev:
"Räknat i antal redigeringar är dock de vanligaste oinloggade
redigeringarna interwikilänkar. Det minskar nog om vi någonsin får ett
globalt inloggningssystem, men inom överskådlig framtid är det en
faktor att räkna med som är lätt att glömma bort. Detta är en av många
anledningar till att jag anser att tanken på generellt inloggningstvång
är helt orimlig."

När nu många lägger fram vad man tror rimligen gäller gör även jag så. Jag
är tämligen övertygad om att den övervägande mängden iw-länkning från
oinloggade kommer från utländska användare och därmed inte skulle påverkas
av långtidsblockeringar av svenska skol-IP.

/David Castor

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Blockering av anonyma "bidrag" efter ihållande omfattande klotter

Daniel Svensson-3
På tal om utlandet, hur har andra länder löst sina klotter problem?


/Daniel

25 okt 2006 kl. 15.14 skrev David Castor:

> Alexander Nordström skrev:
> "Räknat i antal redigeringar är dock de vanligaste oinloggade
> redigeringarna interwikilänkar. Det minskar nog om vi någonsin får ett
> globalt inloggningssystem, men inom överskådlig framtid är det en
> faktor att räkna med som är lätt att glömma bort. Detta är en av många
> anledningar till att jag anser att tanken på generellt  
> inloggningstvång
> är helt orimlig."
>
> När nu många lägger fram vad man tror rimligen gäller gör även jag  
> så. Jag
> är tämligen övertygad om att den övervägande mängden iw-länkning från
> oinloggade kommer från utländska användare och därmed inte skulle  
> påverkas
> av långtidsblockeringar av svenska skol-IP.
>
> /David Castor
>
>
>123