Re: Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8. mars 2008

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8. mars 2008

Lars Aronsson

Har Wikimedia Norge anmält intresse för att delta i utställningen
vid det 71. norske bibliotekmøte, 5-8. mars 2008 i Bergen?
http://www.bibliotekmote.no/

Följande kom på mailinglistan Biblioteknorge:

> INVITASJON TIL Å DELTA SOM UTSTILLER PÅ DET 71. NORSKE
> BIBLIOTEKMØTE I BERGEN
>
> Organisasjoner og institusjoner som ønsker å delta med stand på
> Bibliotekmøtet i Bergen, er velkomne til å melde seg på.
>
> Fristen er i utgangspunktet 1. desember, men det vil også være
> mulig å bestille stand etter denne datoen.
>
> Mer informasjon og påmelding: www.bibliotekmote.no--
  Lars Aronsson ([hidden email])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Det 71. norske bibliotekmøte i Bergen 5.-8. mars 2008

John at Darkstar
Det er vurdert å delta med en stand på denne messa, eventuelt sammen med
Norsk Lokalhistorisk Institutt. Det er diskusjoner rundt kostnad, og
hvem som betaler hva, og dermed hvor mye vi må ut med for å bli med.
(Mao, vi har kr 0,- på bok så noen må garantere på privat basis om vi
ikke finner noen støttepartner) Det er også et spørsmål hva som blir
prisen for å produsere en stand og hvor raskt vi kan komme opp med noe.
Vi må stille med mennesker, og da blir det fort et spørsmål om hvem som
er tilgjengelig og for hvor lang tid.
John E

Lars Aronsson skrev:

> Har Wikimedia Norge anmält intresse för att delta i utställningen
> vid det 71. norske bibliotekmøte, 5-8. mars 2008 i Bergen?
> http://www.bibliotekmote.no/
>
> Följande kom på mailinglistan Biblioteknorge:
>
>> INVITASJON TIL Å DELTA SOM UTSTILLER PÅ DET 71. NORSKE
>> BIBLIOTEKMØTE I BERGEN
>>
>> Organisasjoner og institusjoner som ønsker å delta med stand på
>> Bibliotekmøtet i Bergen, er velkomne til å melde seg på.
>>
>> Fristen er i utgangspunktet 1. desember, men det vil også være
>> mulig å bestille stand etter denne datoen.
>>
>> Mer informasjon og påmelding: www.bibliotekmote.no
>
>
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l