Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
17 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Kanskje den adressen funker..
John

John Erling Blad skrev:

> Etter en telefonrunde er det klart at:
>
> Konkurransetilsynet har ennå ingen formening om dette er en sak som de
> skal ha noen mening om, og kan heller ikke gi noe svar på hvor lang tid
> det tar før de kan gi noe svar i saken, heller ikke om det er en sak for
> dem. Kontakt er Kristian Lund som er seksjonssjef.
>
> Merkedsrådet kunne ikke gjøre greie for hva som er skjedd med
> forespørselen, men skulle komme tilbake til saken.
>
> Forbrukerombudet har arkivert forespørselen, aka "tatt den til
> etteretning" uten å svare eller følge opp videre. En mulig grunn er at
> de ikke har oppfattet det som en klage. Problemet var vistnok diskutert
> og kjent. Kontakt er Jens Thommesen.
>
> John
>
> John Erling Blad skrev:
>  
>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som har
>> skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>>
>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på kunnskap
>> og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn på
>> et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer internasjonalt
>> fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke bredden og
>> omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller hadde sett et
>> fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>>
>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En stor
>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale,
>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er på
>> banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og Giske her
>> gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform der
>> forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å aksessere
>> informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b) hva som er det
>> reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell støtte og annen
>> indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre samarbeidende
>> aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak som berøres av
>> regler om offentlig støtte slik de beskrives i EØS-avtalens
>> konkurranseregler.
>>
>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som "«alle
>> må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de
>> demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny universell
>> utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor»"
>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer
>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette
>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>>
>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal
>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han eventuelt
>> er feilsitert.
>>
>> John Erling Blad
>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>>
>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>>    
>
>  

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
John

post-ftu skrev:

>
> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> Mvh Åse Ulvin
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: post-ftu
> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> Til: Åse Ulvin
> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: John Erling Blad [m
> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> Til: post-ftu
> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>
> Da prøver vi igjen!
> E-posten skal til Markedsrådet.
> John
>
> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som
> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>
> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn
> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke
> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller
> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>
> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En stor
> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale,
> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er
> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og Giske
> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform
> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> EØS-avtalens konkurranseregler.
>
> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig
> sektor»"
> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer
> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette
> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>
> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal
> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> eventuelt er feilsitert.
>
> John Erling Blad
> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>
> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>>_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Thomas Gramstad-2
Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
det er flott med "gratis leksikon til folket".

Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
konkurransen etc.

Thomas


On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:

> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> John
>
> post-ftu skrev:
> >
> > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > Mvh Åse Ulvin
> >
> > -----Opprinnelig melding-----
> > Fra: post-ftu
> > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > Til: Åse Ulvin
> > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >
> >
> >
> > -----Opprinnelig melding-----
> > Fra: John Erling Blad [m
> > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > Til: post-ftu
> > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >
> > Da prøver vi igjen!
> > E-posten skal til Markedsrådet.
> > John
> >
> > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som
> > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
> > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> >
> > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
> > kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn
> > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke
> > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller
> > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> >
> > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En stor
> > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale,
> > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er
> > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og Giske
> > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform
> > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
> > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
> > samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
> > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > EØS-avtalens konkurranseregler.
> >
> > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig
> > sektor»"
> > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer
> > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette
> > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> >
> > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal
> > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > eventuelt er feilsitert.
> >
> > John Erling Blad
> > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> >
> > http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> > ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
> >>
>
>
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Nina Wikipedia
  Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet  
kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri lisens.

Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er kommet  
videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise og  
snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært positiv  
til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er SNL som  
eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.

Nina Wikipedia
[hidden email]Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:

> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> det er flott med "gratis leksikon til folket".
>
> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> konkurransen etc.
>
> Thomas
>
>
> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>
>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>> John
>>
>> post-ftu skrev:
>>>
>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>>> Mvh Åse Ulvin
>>>
>>> -----Opprinnelig melding-----
>>> Fra: post-ftu
>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>>> Til: Åse Ulvin
>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>
>>>
>>>
>>> -----Opprinnelig melding-----
>>> Fra: John Erling Blad [m
>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>>> Til: post-ftu
>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>
>>> Da prøver vi igjen!
>>> E-posten skal til Markedsrådet.
>>> John
>>>
>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som
>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>>>
>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om  
>>> enn
>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke
>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller
>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>>>
>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En  
>>> stor
>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i  
>>> tale,
>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er
>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og  
>>> Giske
>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform
>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
>>>
>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i  
>>> offentlig
>>> sektor»"
>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi  
>>> lurer
>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i  
>>> dette
>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>>>
>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi  
>>> skal
>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>>> eventuelt er feilsitert.
>>>
>>> John Erling Blad
>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>>>
>>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?
>>> id=441497
>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>>>>
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> WikiNO-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>
>
> _______________________________________________
> Wikino-admin-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l


_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Thomas Gramstad-2
Fint innspill.
Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
om dette.

Thomas


On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:

> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> lisens.
>
> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>
> Nina Wikipedia
> [hidden email]
>
>
>
> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>
> > Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> > tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> > at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> > at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> > det er flott med "gratis leksikon til folket".
> >
> > Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> > Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> > SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> > konkurransen etc.
> >
> > Thomas
> >
> >
> > On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> >
> > > Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> > > John
> > >
> > > post-ftu skrev:
> > > >
> > > > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > > > Mvh Åse Ulvin
> > > >
> > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > Fra: post-ftu
> > > > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > > > Til: Åse Ulvin
> > > > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > Fra: John Erling Blad [m
> > > > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > > > Til: post-ftu
> > > > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > >
> > > > Da prøver vi igjen!
> > > > E-posten skal til Markedsrådet.
> > > > John
> > > >
> > > > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > > > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som
> > > > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
> > > > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> > > >
> > > > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> > > > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
> > > > kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn
> > > > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > > > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke
> > > > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller
> > > > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> > > >
> > > > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> > > > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En stor
> > > > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale,
> > > > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er
> > > > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og Giske
> > > > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform
> > > > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> > > > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
> > > > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> > > > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
> > > > samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
> > > > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > > > EØS-avtalens konkurranseregler.
> > > >
> > > > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> > > > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> > > > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> > > > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig
> > > > sektor»"
> > > > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer
> > > > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette
> > > > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> > > >
> > > > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> > > > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal
> > > > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > > > eventuelt er feilsitert.
> > > >
> > > > John Erling Blad
> > > > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> > > >
> > > > http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> > > > ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> > > > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
> > > > >
> > >
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > WikiNO-l mailing list
> > > [hidden email]
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > Wikino-admin-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Ulf Larsen
Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her, jeg
har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til bilder fra
NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider ved NB så
er ikke avtalen særlig omfattende.

At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side bør
vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt noen
motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge ble forsøkt
stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som organisasjon
(den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å betale inn
kontingent).

Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner i en
slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
Norge etablert.

Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan få
støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre arbeidet
med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler og
avtale som SNL har fått.

Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>

> Fint innspill.
> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> om dette.
>
> Thomas
>
>
> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>
> > Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> > kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> > lisens.
> >
> > Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> > kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
> > og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> > positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
> > SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> >
> > Nina Wikipedia
> > [hidden email]
> >
> >
> >
> > Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> >
> > > Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> > > tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> > > at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> > > at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> > > det er flott med "gratis leksikon til folket".
> > >
> > > Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> > > Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> > > SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> > > konkurransen etc.
> > >
> > > Thomas
> > >
> > >
> > > On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> > >
> > > > Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> > > > John
> > > >
> > > > post-ftu skrev:
> > > > >
> > > > > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > > > > Mvh Åse Ulvin
> > > > >
> > > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > > Fra: post-ftu
> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > > > > Til: Åse Ulvin
> > > > > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > > Fra: John Erling Blad [m
> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > > > > Til: post-ftu
> > > > > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > > >
> > > > > Da prøver vi igjen!
> > > > > E-posten skal til Markedsrådet.
> > > > > John
> > > > >
> > > > > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > > > > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
> som
> > > > > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
> > > > > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> > > > >
> > > > > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> > > > > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
> mange
> > > > > kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
> enn
> > > > > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > > > > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
> øke
> > > > > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
> heller
> > > > > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> > > > >
> > > > > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> > > > > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
> stor
> > > > > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
> tale,
> > > > > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
> er
> > > > > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
> Giske
> > > > > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
> plattform
> > > > > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> > > > > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
> > > > > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> > > > > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
> > > > > samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
> > > > > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > > > > EØS-avtalens konkurranseregler.
> > > > >
> > > > > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> > > > > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> > > > > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> > > > > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
> offentlig
> > > > > sektor»"
> > > > > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
> lurer
> > > > > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
> dette
> > > > > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> > > > >
> > > > > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> > > > > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
> skal
> > > > > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > > > > eventuelt er feilsitert.
> > > > >
> > > > > John Erling Blad
> > > > > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> > > > >
> > > > >
> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> > > > >
> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> > > > > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
> > > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > WikiNO-l mailing list
> > > > [hidden email]
> > > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Wikino-admin-l mailing list
> > > [hidden email]
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
> >
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Nina Wikipedia
Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden  
høsten 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så  
mye videre.

Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.  
billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt  
refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .

Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder  
litteraturhenvisninger i deres utgave så skal de utarbeides av NB og  
ikke av artikkelforfattere og fagansvarlige.

I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten  
måtte gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd  
kontakt og dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder  
kontakt med departementene så har de personene som har hatt  egne  
møter med dem også nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.

Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å  
bruke kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder  
som SNL under frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta  
egne bilder i institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere  
bildene under frie lisenser.

Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik  
linje med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på  
pengestøtte  til konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av  
materiale i institusjoner en har tilgang til og kursing av  
skribenter. Jeg har liten tro på at det vil bli bevilget midler som  
ikke er øremerket noe konkret prosjekt.

Nina Wikipedia
[hidden email]Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:

> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver  
> her, jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv  
> rett til bilder fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius  
> Helgå, som arbeider ved NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>
> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias  
> side bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett  
> ikke har hatt noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner.  
> Wikimedia Norge ble forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles  
> ikke "oppe og går" som organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer,  
> da det ikke er mulig å betale inn kontingent).
>
> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for  
> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til  
> enkeltpersoner i en slik sak, forutsetningen for å utvikle en  
> relasjon er da å få Wikimedia Norge etablert.
>
> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet  
> positivt, spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/
> Wikimedia også kan få støtte på linje med det SNL får (en mill pr  
> år i tre år). Gangen i dette videre fra Wikipedia/Wikimedias side  
> bør følgelig være å fullføre arbeidet med etablering av det lokale  
> kapittel for så å søke tilsvarende midler og avtale som SNL har fått.
>
> Ulf Larsen
> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
> Fint innspill.
> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> om dette.
>
> Thomas
>
>
> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>
> > Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> > kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> > lisens.
> >
> > Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> > kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
> > og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> > positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
> > SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> >
> > Nina Wikipedia
> > [hidden email]
> >
> >
> >
> > Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> >
> > > Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> > > tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> > > at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> > > at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> > > det er flott med "gratis leksikon til folket".
> > >
> > > Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> > > Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> > > SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> > > konkurransen etc.
> > >
> > > Thomas
> > >
> > >
> > > On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> > >
> > > > Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> > > > John
> > > >
> > > > post-ftu skrev:
> > > > >
> > > > > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > > > > Mvh Åse Ulvin
> > > > >
> > > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > > Fra: post-ftu
> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > > > > Til: Åse Ulvin
> > > > > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > -----Opprinnelig melding-----
> > > > > Fra: John Erling Blad [m
> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > > > > Til: post-ftu
> > > > > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > > >
> > > > > Da prøver vi igjen!
> > > > > E-posten skal til Markedsrådet.
> > > > > John
> > > > >
> > > > > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > > > > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert  
> på det som
> > > > > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og  
> statens
> > > > > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> > > > >
> > > > > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all  
> fokus på
> > > > > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en  
> av mange
> > > > > kunnskapsleverandører i en felles digital  
> kunnskapsallmenning, om enn
> > > > > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > > > > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til  
> SNL vil øke
> > > > > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om  
> vi heller
> > > > > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> > > > >
> > > > > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har  
> gått ut
> > > > > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten:  
> - En stor
> > > > > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få  
> staten i tale,
> > > > > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene  
> som nå er
> > > > > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det  
> KKD og Giske
> > > > > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en  
> plattform
> > > > > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de  
> ønsker å
> > > > > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre  
> aktører, (b)
> > > > > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte  
> finansiell
> > > > > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter  
> til andre
> > > > > samarbeidende aktører og (c) om dette er  
> konkurransevridende tiltak
> > > > > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > > > > EØS-avtalens konkurranseregler.
> > > > >
> > > > > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn  
> slik som
> > > > > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det  
> mulig å
> > > > > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast  
> på «ny
> > > > > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i  
> offentlig
> > > > > sektor»"
> > > > > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for  
> alle). Vi lurer
> > > > > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om  
> det i dette
> > > > > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> > > > >
> > > > > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller  
> andre
> > > > > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og  
> hvordan vi skal
> > > > > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > > > > eventuelt er feilsitert.
> > > > >
> > > > > John Erling Blad
> > > > > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> > > > >
> > > > > http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar- 
> og-melding
> > > > > ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?
> id=441497
> > > > > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/ 
> article2656743.ece
> > > > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > _______________________________________________
> > > > WikiNO-l mailing list
> > > > [hidden email]
> > > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Wikino-admin-l mailing list
> > > [hidden email]
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
> >
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
In reply to this post by Ulf Larsen
Jeg tror nok SNL påberoper seg mer eksklusivitet enn de har dekning for,
men samtidig har vi fått svært lite og varierende tilbakemelding om den
faktiske situaasjonen.

At Ulf mener WM Norge ikke har prøvd å få aktører i staten i tale er en
påstand som får stå for hans egen regning.

John

Ulf Larsen skrev:

> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her, jeg
> har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til bilder fra
> NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider ved NB så
> er ikke avtalen særlig omfattende.
>
> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side bør
> vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt noen
> motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge ble forsøkt
> stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som organisasjon
> (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å betale inn
> kontingent).
>
> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner i en
> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
> Norge etablert.
>
> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan få
> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre arbeidet
> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler og
> avtale som SNL har fått.
>
> Ulf Larsen
> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
>
>> Fint innspill.
>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
>> om dette.
>>
>> Thomas
>>
>>
>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>>
>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
>>> lisens.
>>>
>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>>>
>>> Nina Wikipedia
>>> [hidden email]
>>>
>>>
>>>
>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>>>
>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
>>>>
>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>>>> konkurransen etc.
>>>>
>>>> Thomas
>>>>
>>>>
>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>>>>
>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>>>>> John
>>>>>
>>>>> post-ftu skrev:
>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>>>>>> Mvh Åse Ulvin
>>>>>>
>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>>> Fra: post-ftu
>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>>>>>> Til: Åse Ulvin
>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>>>>>> Til: post-ftu
>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>>>>
>>>>>> Da prøver vi igjen!
>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
>>>>>> John
>>>>>>
>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
>> som
>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>>>>>>
>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
>> mange
>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
>> enn
>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
>> øke
>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
>> heller
>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>>>>>>
>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
>> stor
>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
>> tale,
>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
>> er
>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
>> Giske
>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
>> plattform
>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b)
>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre
>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak
>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
>>>>>>
>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
>> offentlig
>>>>>> sektor»"
>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
>> lurer
>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
>> dette
>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>>>>>>
>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
>> skal
>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>>>>>> eventuelt er feilsitert.
>>>>>>
>>>>>> John Erling Blad
>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>>>>>>
>>>>>>
>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>>>>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> WikiNO-l mailing list
>>>>> [hidden email]
>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Wikino-admin-l mailing list
>>>> [hidden email]
>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>> _______________________________________________
>> WikiNO-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Ulf Larsen
In reply to this post by Nina Wikipedia
Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at styret i
Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette strander på
at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke. Wikimedia
Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan betale
inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
arbeidet her har kommet.

Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør være å
søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så kan
organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende medlemmer
(fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto hvor
statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke publisert).

I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det hele
starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt, opprette
konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en formell
søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.

Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>

> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden høsten
> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye videre.
> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
>
> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder litteraturhenvisninger i
> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av artikkelforfattere og
> fagansvarlige.
>
> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten måtte
> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt og
> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem også
> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
>
> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke
> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som SNL under
> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under frie
> lisenser.
>
> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik linje
> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte  til
> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i institusjoner en
> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at det vil
> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
>
> Nina Wikipedia
> [hidden email]
>
>
>
> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
>
> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her,
> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til bilder
> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider ved
> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>
> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side
> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt
> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge ble
> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å betale
> inn kontingent).
>
> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner i en
> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
> Norge etablert.
>
> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan få
> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre arbeidet
> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler og
> avtale som SNL har fått.
>
> Ulf Larsen
> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
>
>> Fint innspill.
>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
>> om dette.
>>
>> Thomas
>>
>>
>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>>
>> > Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
>> > kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
>> > lisens.
>> >
>> > Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
>> > kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
>> > og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
>> > positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
>> > SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>> >
>> > Nina Wikipedia
>> > [hidden email]
>> >
>> >
>> >
>> > Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>> >
>> > > Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
>> > > tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>> > > at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
>> > > at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
>> > > det er flott med "gratis leksikon til folket".
>> > >
>> > > Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
>> > > Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>> > > SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>> > > konkurransen etc.
>> > >
>> > > Thomas
>> > >
>> > >
>> > > On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>> > >
>> > > > Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>> > > > John
>> > > >
>> > > > post-ftu skrev:
>> > > > >
>> > > > > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>> > > > > Mvh Åse Ulvin
>> > > > >
>> > > > > -----Opprinnelig melding-----
>> > > > > Fra: post-ftu
>> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>> > > > > Til: Åse Ulvin
>> > > > > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > > -----Opprinnelig melding-----
>> > > > > Fra: John Erling Blad [m
>> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>> > > > > Til: post-ftu
>> > > > > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>> > > > >
>> > > > > Da prøver vi igjen!
>> > > > > E-posten skal til Markedsrådet.
>> > > > > John
>> > > > >
>> > > > > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>> > > > > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
>> som
>> > > > > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
>> statens
>> > > > > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>> > > > >
>> > > > > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>> > > > > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
>> mange
>> > > > > kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
>> enn
>> > > > > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>> > > > > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
>> øke
>> > > > > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
>> heller
>> > > > > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>> > > > >
>> > > > > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>> > > > > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
>> stor
>> > > > > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
>> tale,
>> > > > > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
>> er
>> > > > > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
>> Giske
>> > > > > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
>> plattform
>> > > > > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>> > > > > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
>> (b)
>> > > > > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
>> > > > > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
>> andre
>> > > > > samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
>> tiltak
>> > > > > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>> > > > > EØS-avtalens konkurranseregler.
>> > > > >
>> > > > > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
>> > > > > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
>> > > > > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
>> > > > > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
>> offentlig
>> > > > > sektor»"
>> > > > > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
>> lurer
>> > > > > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
>> dette
>> > > > > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>> > > > >
>> > > > > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>> > > > > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
>> skal
>> > > > > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>> > > > > eventuelt er feilsitert.
>> > > > >
>> > > > > John Erling Blad
>> > > > > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>> > > > >
>> > > > >
>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>> > > > >
>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>> > > > > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>> > > > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > > _______________________________________________
>> > > > WikiNO-l mailing list
>> > > > [hidden email]
>> > > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>> > > >
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Wikino-admin-l mailing list
>> > > [hidden email]
>> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> WikiNO-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>
>
>
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte
som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge å
gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en aktør i
markedet.

Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge, ikke
Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia. Det
ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.

WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi er
to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
oppstod når vi skulle starte organisasjonen.

John

Ulf Larsen skrev:

> Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
> enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at styret i
> Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette strander på
> at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke. Wikimedia
> Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan betale
> inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
> arbeidet her har kommet.
>
> Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør være å
> søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så kan
> organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende medlemmer
> (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto hvor
> statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke publisert).
>
> I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det hele
> starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt, opprette
> konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en formell
> søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
> underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
>
> Ulf Larsen
> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>
>
>> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden høsten
>> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye videre.
>> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
>>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
>> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
>>
>> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder litteraturhenvisninger i
>> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av artikkelforfattere og
>> fagansvarlige.
>>
>> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten måtte
>> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt og
>> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
>> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem også
>> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
>>
>> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke
>> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som SNL under
>> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
>> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under frie
>> lisenser.
>>
>> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik linje
>> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte  til
>> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i institusjoner en
>> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at det vil
>> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
>>
>> Nina Wikipedia
>> [hidden email]
>>
>>
>>
>> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
>>
>> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her,
>> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til bilder
>> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider ved
>> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>>
>> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side
>> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt
>> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge ble
>> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
>> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å betale
>> inn kontingent).
>>
>> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
>> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner i en
>> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
>> Norge etablert.
>>
>> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
>> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan få
>> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
>> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre arbeidet
>> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler og
>> avtale som SNL har fått.
>>
>> Ulf Larsen
>> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>>
>> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
>>
>>> Fint innspill.
>>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
>>> om dette.
>>>
>>> Thomas
>>>
>>>
>>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>>>
>>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
>>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
>>>> lisens.
>>>>
>>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
>>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
>>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
>>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
>>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>>>>
>>>> Nina Wikipedia
>>>> [hidden email]
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>>>>
>>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
>>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
>>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
>>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
>>>>>
>>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
>>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>>>>> konkurransen etc.
>>>>>
>>>>> Thomas
>>>>>
>>>>>
>>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>>>>>
>>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>>>>>> John
>>>>>>
>>>>>> post-ftu skrev:
>>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>>>>>>> Mvh Åse Ulvin
>>>>>>>
>>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>>>> Fra: post-ftu
>>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>>>>>>> Til: Åse Ulvin
>>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
>>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>>>>>>> Til: post-ftu
>>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>>>>>>>
>>>>>>> Da prøver vi igjen!
>>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
>>>>>>> John
>>>>>>>
>>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
>>> som
>>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
>>> statens
>>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>>>>>>>
>>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
>>> mange
>>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
>>> enn
>>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
>>> øke
>>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
>>> heller
>>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>>>>>>>
>>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
>>> stor
>>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
>>> tale,
>>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
>>> er
>>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
>>> Giske
>>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
>>> plattform
>>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
>>> (b)
>>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
>>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
>>> andre
>>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
>>> tiltak
>>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
>>>>>>>
>>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
>>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
>>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
>>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
>>> offentlig
>>>>>>> sektor»"
>>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
>>> lurer
>>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
>>> dette
>>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>>>>>>>
>>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
>>> skal
>>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>>>>>>> eventuelt er feilsitert.
>>>>>>>
>>>>>>> John Erling Blad
>>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>>>>>>>
>>>>>>>
>>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>>>>>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> WikiNO-l mailing list
>>>>>> [hidden email]
>>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Wikino-admin-l mailing list
>>>>> [hidden email]
>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>>> _______________________________________________
>>> WikiNO-l mailing list
>>> [hidden email]
>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>>
>>
>>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

mariann holm
In reply to this post by John at Darkstar
Jeg må bare si jeg beundrer din utolige tålmodighet med visse John og Nina. Må være en drøm å ha deg som far, håper du har det:)
vennlig hilsen Mariann----- Original Message ----
From: Ulf Larsen <[hidden email]>
To: Nina Wikipedia <[hidden email]>
Cc: Ulf Larsen <[hidden email]>; Norsk diskusjonsliste <[hidden email]>; [hidden email]
Sent: Wednesday, October 22, 2008 5:38:37 PM
Subject: Re: [Wikino-l] [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at styret i
Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette strander på
at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke. Wikimedia
Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan betale
inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
arbeidet her har kommet.

Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør være å
søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så kan
organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende medlemmer
(fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto hvor
statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke publisert).

I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det hele
starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt, opprette
konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en formell
søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.

Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>

> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden høsten
> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye videre.
> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
>
> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder litteraturhenvisninger i
> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av artikkelforfattere og
> fagansvarlige.
>
> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten måtte
> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt og
> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem også
> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
>
> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke
> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale  og andre kilder som SNL under
> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under frie
> lisenser.
>
> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik linje
> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte  til
> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i institusjoner en
> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at det vil
> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
>
> Nina Wikipedia
> [hidden email]
>
>
>
> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
>
> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her,
> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til bilder
> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider ved
> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>
> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side
> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har hatt
> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge ble
> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å betale
> inn kontingent).
>
> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner i en
> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
> Norge etablert.
>
> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan få
> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre arbeidet
> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler og
> avtale som SNL har fått.
>
> Ulf Larsen
> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
>
>> Fint innspill.
>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
>> om dette.
>>
>> Thomas
>>
>>
>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>>
>> > Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
>> > kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
>> > lisens.
>> >
>> > Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
>> > kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
>> > og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
>> > positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
>> > SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>> >
>> > Nina Wikipedia
>> > [hidden email]
>> >
>> >
>> >
>> > Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>> >
>> > > Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
>> > > tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>> > > at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
>> > > at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
>> > > det er flott med "gratis leksikon til folket".
>> > >
>> > > Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
>> > > Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>> > > SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>> > > konkurransen etc.
>> > >
>> > > Thomas
>> > >
>> > >
>> > > On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>> > >
>> > > > Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>> > > > John
>> > > >
>> > > > post-ftu skrev:
>> > > > >
>> > > > > Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>> > > > > Mvh Åse Ulvin
>> > > > >
>> > > > > -----Opprinnelig melding-----
>> > > > > Fra: post-ftu
>> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>> > > > > Til: Åse Ulvin
>> > > > > Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > >
>> > > > > -----Opprinnelig melding-----
>> > > > > Fra: John Erling Blad [m
>> > > > > Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>> > > > > Til: post-ftu
>> > > > > Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>> > > > >
>> > > > > Da prøver vi igjen!
>> > > > > E-posten skal til Markedsrådet.
>> > > > > John
>> > > > >
>> > > > > 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>> > > > > En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
>> som
>> > > > > har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
>> statens
>> > > > > engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>> > > > >
>> > > > > Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>> > > > > kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
>> mange
>> > > > > kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
>> enn
>> > > > > på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>> > > > > internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
>> øke
>> > > > > bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
>> heller
>> > > > > hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>> > > > >
>> > > > > Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
>> > > > > såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
>> stor
>> > > > > dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
>> tale,
>> > > > > og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
>> er
>> > > > > på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
>> Giske
>> > > > > her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
>> plattform
>> > > > > der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>> > > > > aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
>> (b)
>> > > > > hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
>> > > > > støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
>> andre
>> > > > > samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
>> tiltak
>> > > > > som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>> > > > > EØS-avtalens konkurranseregler.
>> > > > >
>> > > > > Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
>> > > > > "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
>> > > > > delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
>> > > > > universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
>> offentlig
>> > > > > sektor»"
>> > > > > (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
>> lurer
>> > > > > på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
>> dette
>> > > > > tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>> > > > >
>> > > > > Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
>> > > > > aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
>> skal
>> > > > > tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>> > > > > eventuelt er feilsitert.
>> > > > >
>> > > > > John Erling Blad
>> > > > > En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>> > > > >
>> > > > >
>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>> > > > >
>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>> > > > > http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>> > > > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > >
>> > > > _______________________________________________
>> > > > WikiNO-l mailing list
>> > > > [hidden email]
>> > > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>> > > >
>> > >
>> > > _______________________________________________
>> > > Wikino-admin-l mailing list
>> > > [hidden email]
>> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> WikiNO-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>>
>
>
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l     

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Ulf Larsen
In reply to this post by John at Darkstar
Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første påstand, dvs at
"Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"

Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til Kulturdepartementet,
Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller andre aktuelle
organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle formelt? Og NB -
med formell søknad så menes her søknad fra Wikimedia Norge, ikke private
e-poster fra John Erling Blad. Og vedrørende Blads siste punkt over, er han
kjent med at det er konsensus innen det norske Wikimediamiljøet at en ikke
skal kompensere bidragsytere økonomisk?

Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra Wikimedia Norge, og
det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen rimelig tid) så
kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det så dummer vi oss ut.

Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de
tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å
støtte Wikipedia. Det
ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.

For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet på at det skal
"gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over, det som derimot er
tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til kursing av frivillige
bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise spørsmålet på Tinget
og i andre relevante fora. Så til første ledd, om hvem eventuell statlige
midler tildeles til. Wikimedia er det klart største enkeltprosjektet og om
staten ved kulturdep og/eller andre ønsker å støtte Wikimedia Norge så vil
det forundre meg meget om det ikke er ment at pengene skal gå til å bygge
opp under det prosjektet, og i en eventuell søknad bør en uansett angi hva
pengene skal gå til.

Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email]>

> Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
> får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte
> som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
> innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
> tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge å
> gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
> uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
> forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
> Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
> tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en aktør i
> markedet.
>
> Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge, ikke
> Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia. Det
> ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
> pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.
>
> WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi er
> to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
> Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
> oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
>
> John
>
> Ulf Larsen skrev:
> > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
> > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at
> styret i
> > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette strander
> på
> > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke.
> Wikimedia
> > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan betale
> > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
> > arbeidet her har kommet.
> >
> > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør være
> å
> > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så kan
> > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende medlemmer
> > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto hvor
> > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke publisert).
> >
> > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det
> hele
> > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt,
> opprette
> > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en formell
> > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
> > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
> >
> > Ulf Larsen
> > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >
> > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>
> >
> >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden
> høsten
> >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye videre.
> >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
> >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
> >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
> >>
> >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder litteraturhenvisninger
> i
> >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av artikkelforfattere
> og
> >> fagansvarlige.
> >>
> >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten
> måtte
> >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt og
> >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> >> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem også
> >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
> >>
> >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke
> >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som SNL
> under
> >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
> >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under
> frie
> >> lisenser.
> >>
> >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik
> linje
> >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte
>  til
> >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i institusjoner
> en
> >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at det
> vil
> >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
> >>
> >> Nina Wikipedia
> >> [hidden email]
> >>
> >>
> >>
> >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
> >>
> >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her,
> >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til
> bilder
> >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider
> ved
> >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
> >>
> >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side
> >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har
> hatt
> >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge
> ble
> >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
> >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å
> betale
> >> inn kontingent).
> >>
> >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner
> i en
> >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
> >> Norge etablert.
> >>
> >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
> >> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan
> få
> >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
> >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre
> arbeidet
> >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler
> og
> >> avtale som SNL har fått.
> >>
> >> Ulf Larsen
> >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >>
> >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
> >>
> >>> Fint innspill.
> >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> >>> om dette.
> >>>
> >>> Thomas
> >>>
> >>>
> >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
> >>>
> >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> >>>> lisens.
> >>>>
> >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
> >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
> >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> >>>>
> >>>> Nina Wikipedia
> >>>> [hidden email]
> >>>>
> >>>>
> >>>>
> >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> >>>>
> >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
> >>>>>
> >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> >>>>> konkurransen etc.
> >>>>>
> >>>>> Thomas
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> >>>>>
> >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> >>>>>> John
> >>>>>>
> >>>>>> post-ftu skrev:
> >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
> >>>>>>>
> >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> >>>>>>> Fra: post-ftu
> >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> >>>>>>> Til: Åse Ulvin
> >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >>>>>>>
> >>>>>>>
> >>>>>>>
> >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
> >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> >>>>>>> Til: post-ftu
> >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >>>>>>>
> >>>>>>> Da prøver vi igjen!
> >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
> >>>>>>> John
> >>>>>>>
> >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
> >>> som
> >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
> >>> statens
> >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> >>>>>>>
> >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
> >>> mange
> >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
> >>> enn
> >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
> >>> øke
> >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
> >>> heller
> >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
> >>> stor
> >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
> >>> tale,
> >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
> >>> er
> >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
> >>> Giske
> >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
> >>> plattform
> >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
> >>> (b)
> >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
> >>> andre
> >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
> >>> tiltak
> >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
> >>> offentlig
> >>>>>>> sektor»"
> >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
> >>> lurer
> >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
> >>> dette
> >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
> >>> skal
> >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
> >>>>>>>
> >>>>>>> John Erling Blad
> >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> >>>>>>>
> >>>>>>>
> >>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> >>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> >>>>>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
> >>>>>>
> >>>>>>
> >>>>>> _______________________________________________
> >>>>>> WikiNO-l mailing list
> >>>>>> [hidden email]
> >>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >>>>>>
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> Wikino-admin-l mailing list
> >>>>> [hidden email]
> >>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
> >>> _______________________________________________
> >>> WikiNO-l mailing list
> >>> [hidden email]
> >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >>>
> >>
> >>
> > _______________________________________________
> > WikiNO-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Hvis WM Norge blir tildelt støtte så er det opp til styret å bestemme
hvordan disse midlene skal brukes. Ulf må gjerne flagge ønsker om
kursing og annet, men det er styret som vedtar hvordan disse midlene
skal brukes. Det er ikke jeg, det er ikke Ulf, det er styret utfra
føringer gitt av vedtektene til organisasjonen og de som bevilger pengene.

John

Ulf Larsen skrev:

> Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første påstand, dvs at
> "Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"
>
> Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til
> Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller andre
> aktuelle organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle
> formelt? Og NB - med formell søknad så menes her søknad fra Wikimedia
> Norge, ikke private e-poster fra John Erling Blad. Og vedrørende Blads
> siste punkt over, er han kjent med at det er konsensus innen det norske
> Wikimediamiljøet at en ikke skal kompensere bidragsytere økonomisk?
>
> Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra Wikimedia Norge,
> og det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen rimelig
> tid) så kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det så dummer
> vi oss ut.
>
> Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige midler så
> blir de tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke
> disse for å støtte Wikipedia. Det
> ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
>
> For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet på at det
> skal "gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over, det som
> derimot er tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til kursing av
> frivillige bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise
> spørsmålet på Tinget og i andre relevante fora. Så til første ledd, om
> hvem eventuell statlige midler tildeles til. Wikimedia er det klart
> største enkeltprosjektet og om staten ved kulturdep og/eller andre
> ønsker å støtte Wikimedia Norge så vil det forundre meg meget om det
> ikke er ment at pengene skal gå til å bygge opp under det prosjektet, og
> i en eventuell søknad bør en uansett angi hva pengene skal gå til.
>
> Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>
>     Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
>     henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
>     kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
>     får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte
>     som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
>     innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
>     tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge å
>     gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
>     uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
>     forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
>     Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
>     tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en aktør i
>     markedet.
>
>     Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge, ikke
>     Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia. Det
>     ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
>     også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
>     og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
>     støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
>     Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
>     pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.
>
>     WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi er
>     to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
>     Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
>     oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
>
>     John
>
>     Ulf Larsen skrev:
>     > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
>     > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller
>     at styret i
>     > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette
>     strander på
>     > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke.
>     Wikimedia
>     > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan
>     betale
>     > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
>     > arbeidet her har kommet.
>     >
>     > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start
>     bør være å
>     > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått)
>     så kan
>     > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende
>     medlemmer
>     > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto
>     hvor
>     > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke
>     publisert).
>     >
>     > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår,
>     det hele
>     > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge
>     formelt, opprette
>     > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en
>     formell
>     > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
>     > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
>     >
>     > Ulf Larsen
>     > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>     >
>     > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>>
>     >
>     >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører
>     siden høsten
>     >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye
>     videre.
>     >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
>     >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
>     >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
>     >>
>     >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder
>     litteraturhenvisninger i
>     >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av
>     artikkelforfattere og
>     >> fagansvarlige.
>     >>
>     >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så
>     kontakten måtte
>     >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd
>     kontakt og
>     >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
>     >> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med
>     dem også
>     >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
>     >>
>     >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å
>     bruke
>     >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som
>     SNL under
>     >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
>     >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene
>     under frie
>     >> lisenser.
>     >>
>     >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på
>     lik linje
>     >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på
>     pengestøtte  til
>     >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i
>     institusjoner en
>     >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at
>     det vil
>     >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
>     >>
>     >> Nina Wikipedia
>     >> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     >>
>     >>
>     >>
>     >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
>     >>
>     >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun
>     skriver her,
>     >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett
>     til bilder
>     >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som
>     arbeider ved
>     >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>     >>
>     >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra
>     Wikipedia/Wikimedias side
>     >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett
>     ikke har hatt
>     >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia
>     Norge ble
>     >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
>     >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig
>     å betale
>     >> inn kontingent).
>     >>
>     >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
>     >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til
>     enkeltpersoner i en
>     >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få
>     Wikimedia
>     >> Norge etablert.
>     >>
>     >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
>     >> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia
>     også kan få
>     >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen
>     i dette
>     >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre
>     arbeidet
>     >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende
>     midler og
>     >> avtale som SNL har fått.
>     >>
>     >> Ulf Larsen
>     >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>     >>
>     >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>     >>
>     >>> Fint innspill.
>     >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>     >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>     >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
>     >>> om dette.
>     >>>
>     >>> Thomas
>     >>>
>     >>>
>     >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>     >>>
>     >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
>     >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
>     >>>> lisens.
>     >>>>
>     >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
>     >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å
>     reise
>     >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
>     >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
>     >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
>     >>>>
>     >>>> Nina Wikipedia
>     >>>> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     >>>>
>     >>>>
>     >>>>
>     >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>     >>>>
>     >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
>     >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>     >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
>     >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
>     >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
>     >>>>>
>     >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
>     >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>     >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>     >>>>> konkurransen etc.
>     >>>>>
>     >>>>> Thomas
>     >>>>>
>     >>>>>
>     >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>     >>>>>
>     >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>     >>>>>> John
>     >>>>>>
>     >>>>>> post-ftu skrev:
>     >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
>     >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>     >>>>>>> Fra: post-ftu
>     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>     >>>>>>> Til: Åse Ulvin
>     >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>     >>>>>>>
>     >>>>>>>
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>     >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
>     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>     >>>>>>> Til: post-ftu
>     >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> Da prøver vi igjen!
>     >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
>     >>>>>>> John
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>     >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
>     >>> som
>     >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
>     >>> statens
>     >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
>     >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
>     >>> mange
>     >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital
>     kunnskapsallmenning, om
>     >>> enn
>     >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
>     >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
>     >>> øke
>     >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
>     >>> heller
>     >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har
>     gått ut
>     >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
>     >>> stor
>     >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
>     >>> tale,
>     >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene
>     som nå
>     >>> er
>     >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
>     >>> Giske
>     >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
>     >>> plattform
>     >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
>     >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
>     >>> (b)
>     >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte
>     finansiell
>     >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
>     >>> andre
>     >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
>     >>> tiltak
>     >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
>     >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn
>     slik som
>     >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det
>     mulig å
>     >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast
>     på «ny
>     >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
>     >>> offentlig
>     >>>>>>> sektor»"
>     >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
>     >>> lurer
>     >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
>     >>> dette
>     >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller
>     andre
>     >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og
>     hvordan vi
>     >>> skal
>     >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
>     >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
>     >>>>>>>
>     >>>>>>> John Erling Blad
>     >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>     >>>>>>>
>     >>>>>>>
>     >>>
>     http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>     >>>
>     ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>     >>>>>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>     >>>>>>
>     >>>>>>
>     >>>>>> _______________________________________________
>     >>>>>> WikiNO-l mailing list
>     >>>>>> [hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>
>     >>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>     >>>>>>
>     >>>>> _______________________________________________
>     >>>>> Wikino-admin-l mailing list
>     >>>>> [hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>
>     >>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>     >>> _______________________________________________
>     >>> WikiNO-l mailing list
>     >>> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>     >>>
>     >>
>     >>
>     > _______________________________________________
>     > WikiNO-l mailing list
>     > [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>     >
>
>     _______________________________________________
>     WikiNO-l mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Wikino-admin-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Ulf Larsen
John Erling Blad, fortell meg noe jeg ikke vet. Samtidig må styret i
Wikimedia Norge sende en søknad for å få tildelt midler og den søknaden må
ha en støtte i realitetene, i dette tilfelle er det hvordan man best kan
forvente å få tildelt midler og hva de best kan brukes til.

Å søke midler til innholdsproduksjon vil være særdeles uklokt, av flere
grunner, mens det å søke midler til kursing internnt/eksternt vil ha bred
støtte i miljøet.

Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email]>

> Hvis WM Norge blir tildelt støtte så er det opp til styret å bestemme
> hvordan disse midlene skal brukes. Ulf må gjerne flagge ønsker om
> kursing og annet, men det er styret som vedtar hvordan disse midlene
> skal brukes. Det er ikke jeg, det er ikke Ulf, det er styret utfra
> føringer gitt av vedtektene til organisasjonen og de som bevilger pengene.
>
> John
>
> Ulf Larsen skrev:
> > Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første påstand, dvs at
> > "Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> > henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> > kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"
> >
> > Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til
> > Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller andre
> > aktuelle organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle
> > formelt? Og NB - med formell søknad så menes her søknad fra Wikimedia
> > Norge, ikke private e-poster fra John Erling Blad. Og vedrørende Blads
> > siste punkt over, er han kjent med at det er konsensus innen det norske
> > Wikimediamiljøet at en ikke skal kompensere bidragsytere økonomisk?
> >
> > Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra Wikimedia Norge,
> > og det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen rimelig
> > tid) så kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det så dummer
> > vi oss ut.
> >
> > Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige midler så
> > blir de tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke
> > disse for å støtte Wikipedia. Det
> > ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> > også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> > og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> > støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> >
> > For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet på at det
> > skal "gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over, det som
> > derimot er tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til kursing av
> > frivillige bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise
> > spørsmålet på Tinget og i andre relevante fora. Så til første ledd, om
> > hvem eventuell statlige midler tildeles til. Wikimedia er det klart
> > største enkeltprosjektet og om staten ved kulturdep og/eller andre
> > ønsker å støtte Wikimedia Norge så vil det forundre meg meget om det
> > ikke er ment at pengene skal gå til å bygge opp under det prosjektet, og
> > i en eventuell søknad bør en uansett angi hva pengene skal gå til.
> >
> > Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >
> > 2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
> >
> >     Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> >     henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> >     kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når
> Nasjonalbiblioteket
> >     får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk
> støtte
> >     som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
> >     innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
> >     tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge
> å
> >     gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
> >     uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
> >     forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
> >     Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
> >     tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en
> aktør i
> >     markedet.
> >
> >     Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge,
> ikke
> >     Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia.
> Det
> >     ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> >     også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til
> Wikipedia
> >     og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> >     støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> >     Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
> >     pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.
> >
> >     WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi
> er
> >     to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
> >     Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
> >     oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
> >
> >     John
> >
> >     Ulf Larsen skrev:
> >     > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke
> at
> >     > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller
> >     at styret i
> >     > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette
> >     strander på
> >     > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke.
> >     Wikimedia
> >     > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan
> >     betale
> >     > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det
> organisatoriske
> >     > arbeidet her har kommet.
> >     >
> >     > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start
> >     bør være å
> >     > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått)
> >     så kan
> >     > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende
> >     medlemmer
> >     > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto
> >     hvor
> >     > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke
> >     publisert).
> >     >
> >     > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår,
> >     det hele
> >     > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge
> >     formelt, opprette
> >     > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en
> >     formell
> >     > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
> >     > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
> >     >
> >     > Ulf Larsen
> >     > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >     >
> >     > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]
> >     <mailto:[hidden email]>>
> >     >
> >     >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører
> >     siden høsten
> >     >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye
> >     videre.
> >     >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
> >     >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også
> blitt
> >     >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
> >     >>
> >     >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder
> >     litteraturhenvisninger i
> >     >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av
> >     artikkelforfattere og
> >     >> fagansvarlige.
> >     >>
> >     >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så
> >     kontakten måtte
> >     >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd
> >     kontakt og
> >     >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> >     >> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med
> >     dem også
> >     >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
> >     >>
> >     >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å
> >     bruke
> >     >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som
> >     SNL under
> >     >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder
> i
> >     >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene
> >     under frie
> >     >> lisenser.
> >     >>
> >     >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på
> >     lik linje
> >     >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på
> >     pengestøtte  til
> >     >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i
> >     institusjoner en
> >     >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at
> >     det vil
> >     >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
> >     >>
> >     >> Nina Wikipedia
> >     >> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
> >     >>
> >     >>
> >     >>
> >     >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
> >     >>
> >     >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun
> >     skriver her,
> >     >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett
> >     til bilder
> >     >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som
> >     arbeider ved
> >     >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
> >     >>
> >     >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra
> >     Wikipedia/Wikimedias side
> >     >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett
> >     ikke har hatt
> >     >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia
> >     Norge ble
> >     >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går"
> som
> >     >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig
> >     å betale
> >     >> inn kontingent).
> >     >>
> >     >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> >     >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til
> >     enkeltpersoner i en
> >     >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få
> >     Wikimedia
> >     >> Norge etablert.
> >     >>
> >     >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet
> positivt,
> >     >> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia
> >     også kan få
> >     >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen
> >     i dette
> >     >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre
> >     arbeidet
> >     >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende
> >     midler og
> >     >> avtale som SNL har fått.
> >     >>
> >     >> Ulf Larsen
> >     >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >     >>
> >     >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
> >     >>
> >     >>> Fint innspill.
> >     >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> >     >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> >     >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> >     >>> om dette.
> >     >>>
> >     >>> Thomas
> >     >>>
> >     >>>
> >     >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
> >     >>>
> >     >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> >     >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> >     >>>> lisens.
> >     >>>>
> >     >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> >     >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å
> >     reise
> >     >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> >     >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå
> er
> >     >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> >     >>>>
> >     >>>> Nina Wikipedia
> >     >>>> [hidden email] <mailto:[hidden email]>
> >     >>>>
> >     >>>>
> >     >>>>
> >     >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> >     >>>>
> >     >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> >     >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> >     >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> >     >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> >     >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
> >     >>>>>
> >     >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> >     >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> >     >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> >     >>>>> konkurransen etc.
> >     >>>>>
> >     >>>>> Thomas
> >     >>>>>
> >     >>>>>
> >     >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> >     >>>>>
> >     >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> >     >>>>>> John
> >     >>>>>>
> >     >>>>>> post-ftu skrev:
> >     >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på
> dette.
> >     >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> >     >>>>>>> Fra: post-ftu
> >     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> >     >>>>>>> Til: Åse Ulvin
> >     >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> >     >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
> >     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> >     >>>>>>> Til: post-ftu
> >     >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> Da prøver vi igjen!
> >     >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
> >     >>>>>>> John
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> >     >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på
> det
> >     >>> som
> >     >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
> >     >>> statens
> >     >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus
> på
> >     >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en
> av
> >     >>> mange
> >     >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital
> >     kunnskapsallmenning, om
> >     >>> enn
> >     >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> >     >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL
> vil
> >     >>> øke
> >     >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
> >     >>> heller
> >     >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har
> >     gått ut
> >     >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: -
> En
> >     >>> stor
> >     >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få
> staten i
> >     >>> tale,
> >     >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene
> >     som nå
> >     >>> er
> >     >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD
> og
> >     >>> Giske
> >     >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
> >     >>> plattform
> >     >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker
> å
> >     >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre
> aktører,
> >     >>> (b)
> >     >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte
> >     finansiell
> >     >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
> >     >>> andre
> >     >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
> >     >>> tiltak
> >     >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> >     >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn
> >     slik som
> >     >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det
> >     mulig å
> >     >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast
> >     på «ny
> >     >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
> >     >>> offentlig
> >     >>>>>>> sektor»"
> >     >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle).
> Vi
> >     >>> lurer
> >     >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det
> i
> >     >>> dette
> >     >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller
> >     andre
> >     >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og
> >     hvordan vi
> >     >>> skal
> >     >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om
> han
> >     >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>> John Erling Blad
> >     >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> >     >>>>>>>
> >     >>>>>>>
> >     >>>
> >
> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> >     >>>
> >     ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> >     >>>>>>>
> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
> >     >>>>>>
> >     >>>>>>
> >     >>>>>> _______________________________________________
> >     >>>>>> WikiNO-l mailing list
> >     >>>>>> [hidden email]
> >     <mailto:[hidden email]>
> >     >>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >     >>>>>>
> >     >>>>> _______________________________________________
> >     >>>>> Wikino-admin-l mailing list
> >     >>>>> [hidden email]
> >     <mailto:[hidden email]>
> >     >>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
> >     >>> _______________________________________________
> >     >>> WikiNO-l mailing list
> >     >>> [hidden email] <mailto:
> [hidden email]>
> >     >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >     >>>
> >     >>
> >     >>
> >     > _______________________________________________
> >     > WikiNO-l mailing list
> >     > [hidden email] <mailto:[hidden email]>
> >     > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >     >
> >
> >     _______________________________________________
> >     WikiNO-l mailing list
> >     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
> >     https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
> >
> >
> >
> > ------------------------------------------------------------------------
> >
> > _______________________________________________
> > Wikino-admin-l mailing list
> > [hidden email]
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Når noen gjør tilgjengelig stoff for oss, eller på en slik måte at vi
kan bruke det, så er det tilgjengeliggjøring av innhold som kommer med
en kostnad for vedkommende aktør. Dette gjøres i dag av SSB ved at de
åpner for gjenbruk, uten at de såvidt jeg vet har fått økonomisk støtte
til dette. Kartverket åpner ikke for slik gjenbruk av sine kartdata.
Nasjonalbiblioteket skal levere underlagsdata til SNL og skal få 1 mill
årlig i økonomisk støtte for å gjøre dette.

John

Hans Rosbach skrev:

> Innholdsproduksjon kan være mer enn den daglige skrivingen av tekst. Der
> er jeg selvsagt enig med Ulf i at det ikke er pengestøtte som vil ha
> betydning. Men hvis det fx. dreier seg om å leie noen musikere til å
> spille inn musikk som så legges ut fri, så tror jeg ikke resultatet av
> diskusjonen er like opplagt. (Ikke dermed sagt at detteskal være første
> prioritet, men det er ikke opplagt at innholdsproduksjon er utelukket)
>
> Innholdsproduksjon som vi lett kan stå for selv uten betaling er det
> hverken nødvendig eller lurt å bruke penger på. Den typen hvor vi MÅ
> benytte noen som har det som yrke, stiller det seg anderledes.
>
> Hans
>
> 2008/10/22 Ulf Larsen <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>
>     John Erling Blad, fortell meg noe jeg ikke vet. Samtidig må styret i
>     Wikimedia Norge sende en søknad for å få tildelt midler og den
>     søknaden må ha en støtte i realitetene, i dette tilfelle er det
>     hvordan man best kan forvente å få tildelt midler og hva de best kan
>     brukes til.
>
>     Å søke midler til innholdsproduksjon vil være særdeles uklokt, av
>     flere grunner, mens det å søke midler til kursing internnt/eksternt
>     vil ha bred støtte i miljøet.
>
>
>     Ulf Larsen
>     Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
>     2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>
>         Hvis WM Norge blir tildelt støtte så er det opp til styret å
>         bestemme
>         hvordan disse midlene skal brukes. Ulf må gjerne flagge ønsker om
>         kursing og annet, men det er styret som vedtar hvordan disse midlene
>         skal brukes. Det er ikke jeg, det er ikke Ulf, det er styret utfra
>         føringer gitt av vedtektene til organisasjonen og de som
>         bevilger pengene.
>
>         John
>
>         Ulf Larsen skrev:
>         > Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første
>         påstand, dvs at
>         > "Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til
>         Wikipedia
>         > henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
>         > kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"
>         >
>         > Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til
>         > Kulturdepartementet, Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller
>         andre
>         > aktuelle organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle
>         > formelt? Og NB - med formell søknad så menes her søknad fra
>         Wikimedia
>         > Norge, ikke private e-poster fra John Erling Blad. Og
>         vedrørende Blads
>         > siste punkt over, er han kjent med at det er konsensus innen
>         det norske
>         > Wikimediamiljøet at en ikke skal kompensere bidragsytere
>         økonomisk?
>         >
>         > Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra
>         Wikimedia Norge,
>         > og det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen
>         rimelig
>         > tid) så kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det
>         så dummer
>         > vi oss ut.
>         >
>         > Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige
>         midler så
>         > blir de tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil
>         bruke
>         > disse for å støtte Wikipedia. Det
>         > ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men
>         det er
>         > også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til
>         Wikipedia
>         > og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi
>         velger å
>         > støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene
>         Wikipedia.
>         >
>         > For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet
>         på at det
>         > skal "gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over,
>         det som
>         > derimot er tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til
>         kursing av
>         > frivillige bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise
>         > spørsmålet på Tinget og i andre relevante fora. Så til første
>         ledd, om
>         > hvem eventuell statlige midler tildeles til. Wikimedia er det
>         klart
>         > største enkeltprosjektet og om staten ved kulturdep og/eller andre
>         > ønsker å støtte Wikimedia Norge så vil det forundre meg meget
>         om det
>         > ikke er ment at pengene skal gå til å bygge opp under det
>         prosjektet, og
>         > i en eventuell søknad bør en uansett angi hva pengene skal gå til.
>         >
>         > Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>         >
>         > 2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]> <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>>
>         >
>         >     Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til
>         Wikipedia
>         >     henger på manglende politisk vilje til å la aktører få
>         økonomisk
>         >     kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når
>         Nasjonalbiblioteket
>         >     får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette
>         økonomisk støtte
>         >     som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til
>         produksjon av
>         >     innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke
>         Wikipedia
>         >     tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe
>         med WM Norge å
>         >     gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for
>         ABM-utvikling
>         >     uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er
>         en klar
>         >     forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en
>         løsning ovenfor
>         >     Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der
>         som skal
>         >     tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å
>         favorisere en aktør i
>         >     markedet.
>         >
>         >     Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt
>         WM Norge, ikke
>         >     Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte
>         Wikipedia. Det
>         >     ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon,
>         men det er
>         >     også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte
>         til Wikipedia
>         >     og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når
>         vi velger å
>         >     støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene
>         Wikipedia.
>         >     Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende
>         modell hvor
>         >     pengene er gitt føringer og skal medføre
>         innholdsproduksjon på SNL.
>         >
>         >     WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM
>         Foundation. Vi er
>         >     to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et
>         samarbeid.
>         >     Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i
>         problemene som
>         >     oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
>         >
>         >     John
>         >
>         >     Ulf Larsen skrev:
>         >     > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg
>         betviler ikke at
>         >     > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten
>         ei heller
>         >     at styret i
>         >     > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at
>         dette
>         >     strander på
>         >     > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr.
>         idag ikke.
>         >     Wikimedia
>         >     > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt
>         interesserte kan
>         >     betale
>         >     > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det
>         organisatoriske
>         >     > arbeidet her har kommet.
>         >     >
>         >     > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en
>         god start
>         >     bør være å
>         >     > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL
>         har fått)
>         >     så kan
>         >     > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi
>         betalende
>         >     medlemmer
>         >     > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke
>         noen konto
>         >     hvor
>         >     > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke
>         >     publisert).
>         >     >
>         >     > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre
>         hjemmeleksen vår,
>         >     det hele
>         >     > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge
>         >     formelt, opprette
>         >     > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så
>         sende en
>         >     formell
>         >     > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent
>         status som
>         >     > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
>         >     >
>         >     > Ulf Larsen
>         >     > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>         >     >
>         >     > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         >     <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>>
>         >     >
>         >     >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere
>         aktører
>         >     siden høsten
>         >     >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er
>         kommet så mye
>         >     videre.
>         >     >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til
>          f. eks.
>         >     >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det
>         er også blitt
>         >     >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
>         >     >>
>         >     >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder
>         >     litteraturhenvisninger i
>         >     >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av
>         >     artikkelforfattere og
>         >     >> fagansvarlige.
>         >     >>
>         >     >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så
>         >     kontakten måtte
>         >     >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd
>         >     kontakt og
>         >     >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder
>         kontakt med
>         >     >> departementene så har de personene som har hatt  egne
>         møter med
>         >     dem også
>         >     >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
>         >     >>
>         >     >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme
>         tilgang til å
>         >     bruke
>         >     >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre
>         kilder som
>         >     SNL under
>         >     >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta
>         egne bilder i
>         >     >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere
>         bildene
>         >     under frie
>         >     >> lisenser.
>         >     >>
>         >     >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til
>         materiale på
>         >     lik linje
>         >     >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på
>         >     pengestøtte  til
>         >     >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i
>         >     institusjoner en
>         >     >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten
>         tro på at
>         >     det vil
>         >     >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret
>         prosjekt.
>         >     >>
>         >     >> Nina Wikipedia
>         >     >> [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>         >     >>
>         >     >>
>         >     >>
>         >     >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
>         >     >>
>         >     >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun
>         >     skriver her,
>         >     >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha
>         ekslusiv rett
>         >     til bilder
>         >     >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius
>         Helgå, som
>         >     arbeider ved
>         >     >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
>         >     >>
>         >     >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra
>         >     Wikipedia/Wikimedias side
>         >     >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og
>         slett
>         >     ikke har hatt
>         >     >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner.
>         Wikimedia
>         >     Norge ble
>         >     >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe
>         og går" som
>         >     >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det
>         ikke er mulig
>         >     å betale
>         >     >> inn kontingent).
>         >     >>
>         >     >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan
>         ha for
>         >     >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til
>         >     enkeltpersoner i en
>         >     >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er
>         da å få
>         >     Wikimedia
>         >     >> Norge etablert.
>         >     >>
>         >     >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i
>         utgangspunktet positivt,
>         >     >> spesielt fordi det legger grunnlag for at
>         Wikipedia/Wikimedia
>         >     også kan få
>         >     >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre
>         år). Gangen
>         >     i dette
>         >     >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være
>         å fullføre
>         >     arbeidet
>         >     >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke
>         tilsvarende
>         >     midler og
>         >     >> avtale som SNL har fått.
>         >     >>
>         >     >> Ulf Larsen
>         >     >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>         >     >>
>         >     >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]> <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>>
>         >     >>
>         >     >>> Fint innspill.
>         >     >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
>         >     >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
>         >     >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller
>         kommentarer
>         >     >>> om dette.
>         >     >>>
>         >     >>> Thomas
>         >     >>>
>         >     >>>
>         >     >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
>         >     >>>
>         >     >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale
>         og annet
>         >     >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det
>         under en fri
>         >     >>>> lisens.
>         >     >>>>
>         >     >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005
>         uten at vi er
>         >     >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og
>         krefter på å
>         >     reise
>         >     >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere
>         aktører vært
>         >     >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset
>         over at det nå er
>         >     >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til
>         materiale.
>         >     >>>>
>         >     >>>> Nina Wikipedia
>         >     >>>> [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>         >     >>>>
>         >     >>>>
>         >     >>>>
>         >     >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
>         >     >>>>
>         >     >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev,
>         samtidig
>         >     >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
>         >     >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å
>         fokusere på
>         >     >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle
>         synes
>         >     >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
>         >     >>>>>
>         >     >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i
>         dette.
>         >     >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
>         >     >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
>         >     >>>>> konkurransen etc.
>         >     >>>>>
>         >     >>>>> Thomas
>         >     >>>>>
>         >     >>>>>
>         >     >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
>         >     >>>>>
>         >     >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
>         >     >>>>>> John
>         >     >>>>>>
>         >     >>>>>> post-ftu skrev:
>         >     >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen
>         synspunktet på dette.
>         >     >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>         >     >>>>>>> Fra: post-ftu
>         >     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
>         >     >>>>>>> Til: Åse Ulvin
>         >     >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
>         >     >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
>         >     >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
>         >     >>>>>>> Til: post-ftu
>         >     >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> Da prøver vi igjen!
>         >     >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
>         >     >>>>>>> John
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
>         >     >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har
>         reagert på det
>         >     >>> som
>         >     >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon
>         (SNL) og
>         >     >>> statens
>         >     >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for
>         all fokus på
>         >     >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter
>         SNL som en av
>         >     >>> mange
>         >     >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital
>         >     kunnskapsallmenning, om
>         >     >>> enn
>         >     >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia
>         har et mer
>         >     >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at
>         satsningen til SNL vil
>         >     >>> øke
>         >     >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold,
>         selv om vi
>         >     >>> heller
>         >     >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis
>         innhold.
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond
>         Giske har
>         >     gått ut
>         >     >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør
>         (Aftenposten: - En
>         >     >>> stor
>         >     >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt
>         å få staten i
>         >     >>> tale,
>         >     >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av
>         aktørene
>         >     som nå
>         >     >>> er
>         >     >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på
>         om det KKD og
>         >     >>> Giske
>         >     >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett
>         produkt og en
>         >     >>> plattform
>         >     >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også
>         når de ønsker å
>         >     >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og
>         andre aktører,
>         >     >>> (b)
>         >     >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte
>         >     finansiell
>         >     >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom
>         driftsbudsjetter til
>         >     >>> andre
>         >     >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er
>         konkurransevridende
>         >     >>> tiltak
>         >     >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de
>         beskrives i
>         >     >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere
>         utsagn
>         >     slik som
>         >     >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som
>         gjør det
>         >     mulig å
>         >     >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det
>         skal satsast
>         >     på «ny
>         >     >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv
>         IKT-politikk i
>         >     >>> offentlig
>         >     >>>>>>> sektor»"
>         >     >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn
>         for alle). Vi
>         >     >>> lurer
>         >     >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger
>         bak, og om det i
>         >     >>> dette
>         >     >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved
>         KKD eller
>         >     andre
>         >     >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og
>         >     hvordan vi
>         >     >>> skal
>         >     >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har
>         gitt, og om han
>         >     >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>> John Erling Blad
>         >     >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>>>>>
>         >     >>>
>         >    
>         http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
>         >     >>>
>         >    
>         ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
>         >     >>>>>>>
>         http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>         >     >>>>>>
>         >     >>>>>>
>         >     >>>>>> _______________________________________________
>         >     >>>>>> WikiNO-l mailing list
>         >     >>>>>> [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         >     <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >     >>>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>         >     >>>>>>
>         >     >>>>> _______________________________________________
>         >     >>>>> Wikino-admin-l mailing list
>         >     >>>>> [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         >     <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >     >>>>>
>         https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>         >     >>> _______________________________________________
>         >     >>> WikiNO-l mailing list
>         >     >>> [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >     >>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>         >     >>>
>         >     >>
>         >     >>
>         >     > _______________________________________________
>         >     > WikiNO-l mailing list
>         >     > [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >     > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>         >     >
>         >
>         >     _______________________________________________
>         >     WikiNO-l mailing list
>         >     [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         <mailto:[hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>>
>         >     https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>         >
>         >
>         >
>         >
>         ------------------------------------------------------------------------
>         >
>         > _______________________________________________
>         > Wikino-admin-l mailing list
>         > [hidden email]
>         <mailto:[hidden email]>
>         > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>
>         _______________________________________________
>         WikiNO-l mailing list
>         [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>         https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
>
>
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> Wikino-admin-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Thomas Gramstad-2
In reply to this post by Ulf Larsen
Jeg har med interesse -- og forundring -- lest den siste runden
med innlegg.

Det er helt klart at offentlige aktører som Nasjonalbiblioteket,
ABM-utvikling, departementer, osv. ikke forholder seg til
privatpersoner i saker om støtte til prosjekter som dette. De
krever å forholde seg til en seriøs organisasjon, noe som bl.a.
innebærer et demokratisk valgt styre, offentlige og demokratiske
vedtekter, ordnet medlemsliste og økonomi m.m. Søknader om støtte
må komme fra en slik organisasjon, være skriftlig og undertegnet.
Epost fra privatpersoner er en helt annen kategori.

Stemmer det at ingen slike skriftlige søknader har blitt sendt inn?
I såfall blir det veldig vanskelig å hevde at Wikimedia Norge har
søkt om støtte og fått avslag.

Da blir heller spørsmålet hva WN kan gjøre for å bli såpass
etablert at man kommer i en posisjon der man kan opptre som en
aktør med søknader og andre innspill i forhold til det offentlige.

Man er ikke nødt til å være en medlemsorganisasjon. Man kan f.eks.
være en stiftelse (som ikke har medlemmer), eller en annen type
organisasjon (dette må fremgå av vedtektene).

Stemmer det at Wikimedia Norge ikke har bankkonto? Hvordan skal
da WN kunne ta imot evt. støttemidler fra det offentlige?

Dersom det søkes om midler til Wikipedia, kan man selvsagt ikke
bruke slike midler til andre formål enn det som er oppgitt i
søknaden og som midlene er øremerket til.

Det ble også nevnt en regel om at bidragsytere til Wikipedia ikke
skal honoreres. Hva med frikjøp av opphavsrettslig vernet
materiale -- f.eks. at WN søker om midler til å frikjøpe bilder,
musikk eller tekster slik at disse mot betaling til og med
godkjennelse fra opphavsrettsinnehaver utstyres med en fri lisens
som muliggjør bruk av materialet i Wikipedia. Synes man dette er
en god, grei eller ugrei fremgangsmåte for å få mer fritt
materiale?

Thomas Gramstad
[hidden email]


On Wed, 22 Oct 2008, Ulf Larsen wrote:

> Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første påstand, dvs at
> "Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"
>
> Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til Kulturdepartementet,
> Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller andre aktuelle
> organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle formelt? Og NB -
> med formell søknad så menes her søknad fra Wikimedia Norge, ikke private
> e-poster fra John Erling Blad. Og vedrørende Blads siste punkt over, er han
> kjent med at det er konsensus innen det norske Wikimediamiljøet at en ikke
> skal kompensere bidragsytere økonomisk?
>
> Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra Wikimedia Norge, og
> det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen rimelig tid) så
> kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det så dummer vi oss ut.
>
> Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de
> tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å
> støtte Wikipedia. Det
> ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
>
> For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet på at det skal
> "gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over, det som derimot er
> tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til kursing av frivillige
> bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise spørsmålet på Tinget
> og i andre relevante fora. Så til første ledd, om hvem eventuell statlige
> midler tildeles til. Wikimedia er det klart største enkeltprosjektet og om
> staten ved kulturdep og/eller andre ønsker å støtte Wikimedia Norge så vil
> det forundre meg meget om det ikke er ment at pengene skal gå til å bygge
> opp under det prosjektet, og i en eventuell søknad bør en uansett angi hva
> pengene skal gå til.
>
> Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
>
> 2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email]>
>
> > Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> > henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> > kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
> > får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte
> > som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
> > innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
> > tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge å
> > gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
> > uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
> > forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
> > Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
> > tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en aktør i
> > markedet.
> >
> > Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge, ikke
> > Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia. Det
> > ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> > også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> > og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> > støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> > Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
> > pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.
> >
> > WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi er
> > to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
> > Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
> > oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
> >
> > John
> >
> > Ulf Larsen skrev:
> > > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
> > > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at
> > styret i
> > > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette strander
> > på
> > > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke.
> > Wikimedia
> > > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan betale
> > > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det organisatoriske
> > > arbeidet her har kommet.
> > >
> > > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør være
> > å
> > > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så kan
> > > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende medlemmer
> > > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto hvor
> > > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke publisert).
> > >
> > > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det
> > hele
> > > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt,
> > opprette
> > > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en formell
> > > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
> > > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
> > >
> > > Ulf Larsen
> > > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> > >
> > > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>
> > >
> > >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden
> > høsten
> > >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye videre.
> > >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
> > >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
> > >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
> > >>
> > >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder litteraturhenvisninger
> > i
> > >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av artikkelforfattere
> > og
> > >> fagansvarlige.
> > >>
> > >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten
> > måtte
> > >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt og
> > >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> > >> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem også
> > >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
> > >>
> > >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å bruke
> > >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som SNL
> > under
> > >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
> > >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene under
> > frie
> > >> lisenser.
> > >>
> > >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på lik
> > linje
> > >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte
> >  til
> > >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i institusjoner
> > en
> > >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at det
> > vil
> > >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
> > >>
> > >> Nina Wikipedia
> > >> [hidden email]
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
> > >>
> > >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver her,
> > >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett til
> > bilder
> > >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som arbeider
> > ved
> > >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
> > >>
> > >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias side
> > >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke har
> > hatt
> > >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia Norge
> > ble
> > >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
> > >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å
> > betale
> > >> inn kontingent).
> > >>
> > >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> > >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til enkeltpersoner
> > i en
> > >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få Wikimedia
> > >> Norge etablert.
> > >>
> > >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet positivt,
> > >> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også kan
> > få
> > >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i dette
> > >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre
> > arbeidet
> > >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende midler
> > og
> > >> avtale som SNL har fått.
> > >>
> > >> Ulf Larsen
> > >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> > >>
> > >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
> > >>
> > >>> Fint innspill.
> > >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> > >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> > >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> > >>> om dette.
> > >>>
> > >>> Thomas
> > >>>
> > >>>
> > >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
> > >>>
> > >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> > >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> > >>>> lisens.
> > >>>>
> > >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> > >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å reise
> > >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> > >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå er
> > >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> > >>>>
> > >>>> Nina Wikipedia
> > >>>> [hidden email]
> > >>>>
> > >>>>
> > >>>>
> > >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> > >>>>
> > >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> > >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> > >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> > >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> > >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
> > >>>>>
> > >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> > >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> > >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> > >>>>> konkurransen etc.
> > >>>>>
> > >>>>> Thomas
> > >>>>>
> > >>>>>
> > >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> > >>>>>
> > >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> > >>>>>> John
> > >>>>>>
> > >>>>>> post-ftu skrev:
> > >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> > >>>>>>> Fra: post-ftu
> > >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > >>>>>>> Til: Åse Ulvin
> > >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > >>>>>>>
> > >>>>>>>
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> > >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
> > >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > >>>>>>> Til: post-ftu
> > >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> Da prøver vi igjen!
> > >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
> > >>>>>>> John
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det
> > >>> som
> > >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
> > >>> statens
> > >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> > >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
> > >>> mange
> > >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om
> > >>> enn
> > >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil
> > >>> øke
> > >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
> > >>> heller
> > >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> > >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En
> > >>> stor
> > >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i
> > >>> tale,
> > >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå
> > >>> er
> > >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og
> > >>> Giske
> > >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
> > >>> plattform
> > >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> > >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
> > >>> (b)
> > >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell
> > >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
> > >>> andre
> > >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
> > >>> tiltak
> > >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som
> > >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å
> > >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny
> > >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
> > >>> offentlig
> > >>>>>>> sektor»"
> > >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi
> > >>> lurer
> > >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
> > >>> dette
> > >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> > >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi
> > >>> skal
> > >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
> > >>>>>>>
> > >>>>>>> John Erling Blad
> > >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> > >>>>>>>
> > >>>>>>>
> > >>> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> > >>> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> > >>>>>>> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

Ulf Larsen
Vedrørende punktene rundt hvilke formelle henvendelser Wikimedia Norge har
gjort overfor myndighetene så bør det besvares av noen fra styret, men det
er pr. idag (halvannet år etter stiftelsesmøte) ikke mulig å betale
medlemskontingent, og meg bekjent registreres det heller ingen medlemmer,
noe som vel burde kunne gi forhandlingstyngde overfor myndigheter og ulike
stiftelser, dersom en skal søke støtte.

Når det gjelder type organisasjon så er Wikimedia Norge ment å være en
medlemsorganisasjon, se vedtekter:

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Norge/Vedtekter

-det er følgelig viktig at det praktiske rundt kontingentinnbetaling og
registrering av medlemmer er på plass, noe som altså ikke er tilfelle pr.
idag.

Når det gjelder honorering kontra midler til å frikjøpe materiale så anser
jeg for egen del at det sentrale er å unngå at en ødelegger motivasjonen til
frivillige bidragsytere. I et slikt perspektiv bør det være uproblematisk at
en f.eks får midler som kan bidra til at en frikjøper billedmateriale, mens
frikjøp av tekster kan være mer problematisk. Når det gjelder tilgang til
historiske bilder fra Norge så vil kanskje det viktigste bidraget være å ha
en person som kan arbeide med dette overfor myndighetene/museer for å få det
tilgjengelig, denne typen arbeid er noe som ikke passer godt for deltid og
frivilllighet.

Ulf Larsen
Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia

2008/10/23 Thomas Gramstad <[hidden email]>

> Jeg har med interesse -- og forundring -- lest den siste runden
> med innlegg.
>
> Det er helt klart at offentlige aktører som Nasjonalbiblioteket,
> ABM-utvikling, departementer, osv. ikke forholder seg til
> privatpersoner i saker om støtte til prosjekter som dette. De
> krever å forholde seg til en seriøs organisasjon, noe som bl.a.
> innebærer et demokratisk valgt styre, offentlige og demokratiske
> vedtekter, ordnet medlemsliste og økonomi m.m. Søknader om støtte
> må komme fra en slik organisasjon, være skriftlig og undertegnet.
> Epost fra privatpersoner er en helt annen kategori.
>
> Stemmer det at ingen slike skriftlige søknader har blitt sendt inn?
> I såfall blir det veldig vanskelig å hevde at Wikimedia Norge har
> søkt om støtte og fått avslag.
>
> Da blir heller spørsmålet hva WN kan gjøre for å bli såpass
> etablert at man kommer i en posisjon der man kan opptre som en
> aktør med søknader og andre innspill i forhold til det offentlige.
>
> Man er ikke nødt til å være en medlemsorganisasjon. Man kan f.eks.
> være en stiftelse (som ikke har medlemmer), eller en annen type
> organisasjon (dette må fremgå av vedtektene).
>
> Stemmer det at Wikimedia Norge ikke har bankkonto? Hvordan skal
> da WN kunne ta imot evt. støttemidler fra det offentlige?
>
> Dersom det søkes om midler til Wikipedia, kan man selvsagt ikke
> bruke slike midler til andre formål enn det som er oppgitt i
> søknaden og som midlene er øremerket til.
>
> Det ble også nevnt en regel om at bidragsytere til Wikipedia ikke
> skal honoreres. Hva med frikjøp av opphavsrettslig vernet
> materiale -- f.eks. at WN søker om midler til å frikjøpe bilder,
> musikk eller tekster slik at disse mot betaling til og med
> godkjennelse fra opphavsrettsinnehaver utstyres med en fri lisens
> som muliggjør bruk av materialet i Wikipedia. Synes man dette er
> en god, grei eller ugrei fremgangsmåte for å få mer fritt
> materiale?
>
> Thomas Gramstad
> [hidden email]
>
>
> On Wed, 22 Oct 2008, Ulf Larsen wrote:
>
> > Interessant kommentar fra John Erling Blad. Til første påstand, dvs at
> > "Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> > henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> > kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia"
> >
> > Har det overhodet blitt sendt noen formell søknad til
> Kulturdepartementet,
> > Nasjonalbiblioteket, ABM utvikling eller andre aktuelle
> > organisasjoner/samarbeidspartnere som de da kan behandle formelt? Og NB -
> > med formell søknad så menes her søknad fra Wikimedia Norge, ikke private
> > e-poster fra John Erling Blad. Og vedrørende Blads siste punkt over, er
> han
> > kjent med at det er konsensus innen det norske Wikimediamiljøet at en
> ikke
> > skal kompensere bidragsytere økonomisk?
> >
> > Med mindre det er sendt noen slik formell søknad, fra Wikimedia Norge, og
> > det er mottatt noe avslag (eller den ikke er besvart innen rimelig tid)
> så
> > kan vi ikke hevde oss forskjellsbehandlet, gjør vi det så dummer vi oss
> ut.
> >
> > Så neste påstand fra JEB: "Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir
> de
> > tildelt WM Norge, ikke Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å
> > støtte Wikipedia. Det
> > ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> > også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> > og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> > støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> >
> > For å imøtegå det siste først, det er INGEN støtte i miljøet på at det
> skal
> > "gis støtte til innholdsproduksjon" som JEB nevner over, det som derimot
> er
> > tatt opp gjentatte ganger er behov for støtte til kursing av frivillige
> > bidragsytere. Om JEB ønsker å endre dette må han reise spørsmålet på
> Tinget
> > og i andre relevante fora. Så til første ledd, om hvem eventuell statlige
> > midler tildeles til. Wikimedia er det klart største enkeltprosjektet og
> om
> > staten ved kulturdep og/eller andre ønsker å støtte Wikimedia Norge så
> vil
> > det forundre meg meget om det ikke er ment at pengene skal gå til å bygge
> > opp under det prosjektet, og i en eventuell søknad bør en uansett angi
> hva
> > pengene skal gå til.
> >
> > Ulf Larsen, frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> >
> > 2008/10/22 John at Darkstar <[hidden email]>
> >
> > > Støtte til Wikipedia henger ikke på WM Norge, støtte til Wikipedia
> > > henger på manglende politisk vilje til å la aktører få økonomisk
> > > kompensasjon for å frigi bidrag til Wikipedia. Når Nasjonalbiblioteket
> > > får støtte for at de skal bidra i SNL så er ikke dette økonomisk støtte
> > > som direkte tilfaller SNL, derimot får de støtte til produksjon av
> > > innhold som de kan tilby SNL. Det samme innholdet får ikke Wikipedia
> > > tilgang til. Dette er forhold som overhodet ikke har noe med WM Norge å
> > > gjøre. De samme metodene for støtte har vært luftet for ABM-utvikling
> > > uten at de har vært villig til å gå inn på dette. Dette er en klar
> > > forskjellsbehandling. Staten har valgt å gå inn i en løsning ovenfor
> > > Nasjonalbiblioteket for å støtte innholdsproduksjon der som skal
> > > tilflyte SNL, som konkurransevridende tiltak for å favorisere en aktør
> i
> > > markedet.
> > >
> > > Hvis WM Norge søker om statlige midler så blir de tildelt WM Norge,
> ikke
> > > Wikipedia. Vi velger om vi vil bruke disse for å støtte Wikipedia. Det
> > > ligger i vedtektene at vi støtter slik innholdsproduksjon, men det er
> > > også veldig klart at WM Norge er _ikke_ Wikipedia. Støtte til Wikipedia
> > > og støtte til WM Norge er to forskjellige ting. Først når vi velger å
> > > støtte innholdsproduksjon på Wikipedia tilflyter pengene Wikipedia.
> > > Nasjonalbiblioteket har valgt å gå inn på en tilsvarende modell hvor
> > > pengene er gitt føringer og skal medføre innholdsproduksjon på SNL.
> > >
> > > WM Norge er forøvrig ikke en "underorganisasjon" av WM Foundation. Vi
> er
> > > to uavhengige organisasjoner som har valgt å initiere et samarbeid.
> > > Denne distinksjonen er veldig viktig og er sentral i problemene som
> > > oppstod når vi skulle starte organisasjonen.
> > >
> > > John
> > >
> > > Ulf Larsen skrev:
> > > > Til John og Nina, vennligst les hva jeg skriver. Jeg betviler ikke at
> > > > enkeltpersoner har forsøkt å komme i dialog med staten ei heller at
> > > styret i
> > > > Wikimedia Norge har forsøkt samme, men min påstand er at dette
> strander
> > > på
> > > > at staten må ha en reell motpart, og en slik har de pr. idag ikke.
> > > Wikimedia
> > > > Norge har ikke engang en bankkonto hvor eventuelt interesserte kan
> betale
> > > > inn en medlemskonto, det sier vel alt om hvor kort det
> organisatoriske
> > > > arbeidet her har kommet.
> > > >
> > > > Om Wikimedia Norge f.eks skal søke statlige midler (en god start bør
> være
> > > å
> > > > søke 3 millioner fordelt over 3 år, tilsvarende hva SNL har fått) så
> kan
> > > > organisasjonen på det nåværende tidspunkt ikke oppgi betalende
> medlemmer
> > > > (fordi den ikke har noen) og den har vel da heller ikke noen konto
> hvor
> > > > statlige midler kan overføres (noe slikt er ihvertfall ikke
> publisert).
> > > >
> > > > I kort - før vi klager på staten så må vi gjøre hjemmeleksen vår, det
> > > hele
> > > > starter der. Og hjemmeleksen er å etablere Wikimedia Norge formelt,
> > > opprette
> > > > konto så interesserte kan betale for medlemsskap og så sende en
> formell
> > > > søknad hvor en da viser til antall medlemmer, godkjent status som
> > > > underorganisasjon av Wikimedia Foundation osv.
> > > >
> > > > Ulf Larsen
> > > > Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> > > >
> > > > 2008/10/22 Nina Wikipedia <[hidden email]>
> > > >
> > > >> Jeg har dekning for at det har vært kontakt med flere aktører siden
> > > høsten
> > > >> 2005 for å få tilgang til materiale uten at en er kommet så mye
> videre.
> > > >> Jeg har bare fått referert at SNL skal få tilgang til  f. eks.
> > > >>  billedmateriale, men har ikke sett noen avtaler. Det er også blitt
> > > >> refertert at her skal være et samarbeid med ABM-utvikling .
> > > >>
> > > >> Det er også blitt sagt fra SNL at når det gjelder
> litteraturhenvisninger
> > > i
> > > >> deres utgave så skal de utarbeides av NB og ikke av
> artikkelforfattere
> > > og
> > > >> fagansvarlige.
> > > >>
> > > >> I 2005 hadde en ikke tenkt på å stifte Wikimedia Norge så kontakten
> > > måtte
> > > >> gå mellom enkeltpersoner og institusjonene. Det var oppnådd kontakt
> og
> > > >> dialog som dengang syntes positiv.  Når det gjelder kontakt med
> > > >> departementene så har de personene som har hatt  egne møter med dem
> også
> > > >> nevnt at de er innvolvert i Wikimedia.
> > > >>
> > > >> Det vi nå kan peke på er at Wikipedia bør få samme tilgang til å
> bruke
> > > >> kilder f,eks. billedbaser,  ABMs materiale   og andre kilder som SNL
> > > under
> > > >> frie lisenser. Wikipedia bør også få tilgang til å ta egne bilder i
> > > >> institusjoner hvor det finnes fri kunst for å publisere bildene
> under
> > > frie
> > > >> lisenser.
> > > >>
> > > >> Jeg tror det kan være lurt å arbeide med tilgang til materiale på
> lik
> > > linje
> > > >> med SNL som en egen sak og så eventuelt også fokusere på pengestøtte
> > >  til
> > > >> konkrete prosjekter som f. eks. innsamling av materiale i
> institusjoner
> > > en
> > > >> har tilgang til og kursing av skribenter. Jeg har liten tro på at
> det
> > > vil
> > > >> bli bevilget midler som ikke er øremerket noe konkret prosjekt.
> > > >>
> > > >> Nina Wikipedia
> > > >> [hidden email]
> > > >>
> > > >>
> > > >>
> > > >> Den 22. okt. 2008 kl. 16.52 skrev Ulf Larsen:
> > > >>
> > > >> Jeg er noe usikker på hvor mye dekning Nina har for hva hun skriver
> her,
> > > >> jeg har f.eks ikke sett noe som sier at SNL skal ha ekslusiv rett
> til
> > > bilder
> > > >> fra NB. I følge Wikimedia Norges styreleder Marius Helgå, som
> arbeider
> > > ved
> > > >> NB så er ikke avtalen særlig omfattende.
> > > >>
> > > >> At vi ikke har kommet noe videre med dette fra Wikipedia/Wikimedias
> side
> > > >> bør vi vel også mye ta på egen kappe, da staten rett og slett ikke
> har
> > > hatt
> > > >> noen motpart, men en rekke engasjerte privatpersoner. Wikimedia
> Norge
> > > ble
> > > >> forsøkt stiftet i juni 2007 men er fremdeles ikke "oppe og går" som
> > > >> organisasjon (den har f.eks ingen medlemmer, da det ikke er mulig å
> > > betale
> > > >> inn kontingent).
> > > >>
> > > >> Uansett hvor mye interesse enkeltpersoner i staten kan ha for
> > > >> Wikipedia/Wikimedia så kan de vanskelig forholde seg til
> enkeltpersoner
> > > i en
> > > >> slik sak, forutsetningen for å utvikle en relasjon er da å få
> Wikimedia
> > > >> Norge etablert.
> > > >>
> > > >> Når det gjelder SNLs relansering så er det i utgangspunktet
> positivt,
> > > >> spesielt fordi det legger grunnlag for at Wikipedia/Wikimedia også
> kan
> > > få
> > > >> støtte på linje med det SNL får (en mill pr år i tre år). Gangen i
> dette
> > > >> videre fra Wikipedia/Wikimedias side bør følgelig være å fullføre
> > > arbeidet
> > > >> med etablering av det lokale kapittel for så å søke tilsvarende
> midler
> > > og
> > > >> avtale som SNL har fått.
> > > >>
> > > >> Ulf Larsen
> > > >> Frivillig bidragsyter Wikipedia/Wikimedia
> > > >>
> > > >> 2008/10/22 Thomas Gramstad <[hidden email]>
> > > >>
> > > >>> Fint innspill.
> > > >>> Kanskje jeg kan lage en sak på alt dette for et av
> > > >>> bibliotektidsskriftene jeg skriver for. Jeg skal sjekke
> > > >>> det, og tar gjerne imot enda flere innspill eller kommentarer
> > > >>> om dette.
> > > >>>
> > > >>> Thomas
> > > >>>
> > > >>>
> > > >>> On Wed, 22 Oct 2008, Nina Wikipedia wrote:
> > > >>>
> > > >>>> Wikipedia bør få adgang til det samme billedmateriale og annet
> > > >>>> kildemateriale som SNL og anledning til å bruke det under en fri
> > > >>>> lisens.
> > > >>>>
> > > >>>> Det er blitt arbeidet med dette siden høsten 2005 uten at vi er
> > > >>>> kommet videre. Vi har av egne midler brukt tid og krefter på å
> reise
> > > >>>> og snakke med ulike aktører.  I samtaler har flere aktører vært
> > > >>>> positiv til Wikipedia, så jeg er ganske forbauset over at det nå
> er
> > > >>>> SNL som eventuelt skal få enerett på tilgang til materiale.
> > > >>>>
> > > >>>> Nina Wikipedia
> > > >>>> [hidden email]
> > > >>>>
> > > >>>>
> > > >>>>
> > > >>>> Den 22. okt.. 2008 kl. 00.21 skrev Thomas Gramstad:
> > > >>>>
> > > >>>>> Synes du hadde mange gode poenger i det du skrev, samtidig
> > > >>>>> tenkte jeg at det kanskje ville være bedre å fokusere på
> > > >>>>> at WN får for lite/hva kan WN få istedenfor å fokusere på
> > > >>>>> at SNL får for mye. Det siste strander på at at alle synes
> > > >>>>> det er flott med "gratis leksikon til folket".
> > > >>>>>
> > > >>>>> Kronikk og/eller pressemelding kan ta utgangspunkt i dette.
> > > >>>>> Hva ønsker WN seg fra myndighetene? Hva kan WN tilby som
> > > >>>>> SNL ikke har er eller er dårligere på? Hvordan stimulere
> > > >>>>> konkurransen etc.
> > > >>>>>
> > > >>>>> Thomas
> > > >>>>>
> > > >>>>>
> > > >>>>> On Tue, 21 Oct 2008, John at Darkstar wrote:
> > > >>>>>
> > > >>>>>> Fikk dette svaret fra Markedsrådet.
> > > >>>>>> John
> > > >>>>>>
> > > >>>>>> post-ftu skrev:
> > > >>>>>>> Sekretariatet for Markedsrådet har ingen synspunktet på dette.
> > > >>>>>>> Mvh Åse Ulvin
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> > > >>>>>>> Fra: post-ftu
> > > >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 11:29
> > > >>>>>>> Til: Åse Ulvin
> > > >>>>>>> Emne: VS: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> -----Opprinnelig melding-----
> > > >>>>>>> Fra: John Erling Blad [m
> > > >>>>>>> Sendt: 17. oktober 2008 10:47
> > > >>>>>>> Til: post-ftu
> > > >>>>>>> Emne: Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> Da prøver vi igjen!
> > > >>>>>>> E-posten skal til Markedsrådet.
> > > >>>>>>> John
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> 2008/9/29 John Erling Blad <>:
> > > >>>>>>> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på
> det
> > > >>> som
> > > >>>>>>> har skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og
> > > >>> statens
> > > >>>>>>> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på
> > > >>>>>>> kunnskap og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av
> > > >>> mange
> > > >>>>>>> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning,
> om
> > > >>> enn
> > > >>>>>>> på et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer
> > > >>>>>>> internasjonalt fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL
> vil
> > > >>> øke
> > > >>>>>>> bredden og omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi
> > > >>> heller
> > > >>>>>>> hadde sett et fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått
> ut
> > > >>>>>>> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: -
> En
> > > >>> stor
> > > >>>>>>> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten
> i
> > > >>> tale,
> > > >>>>>>> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som
> nå
> > > >>> er
> > > >>>>>>> på banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD
> og
> > > >>> Giske
> > > >>>>>>> her gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en
> > > >>> plattform
> > > >>>>>>> der forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å
> > > >>>>>>> aksessere informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører,
> > > >>> (b)
> > > >>>>>>> hva som er det reelle omfanget av direkte og indirekte
> finansiell
> > > >>>>>>> støtte og annen indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til
> > > >>> andre
> > > >>>>>>> samarbeidende aktører og (c) om dette er konkurransevridende
> > > >>> tiltak
> > > >>>>>>> som berøres av regler om offentlig støtte slik de beskrives i
> > > >>>>>>> EØS-avtalens konkurranseregler.
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik
> som
> > > >>>>>>> "«alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig
> å
> > > >>>>>>> delta i de demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på
> «ny
> > > >>>>>>> universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i
> > > >>> offentlig
> > > >>>>>>> sektor»"
> > > >>>>>>> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle).
> Vi
> > > >>> lurer
> > > >>>>>>> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i
> > > >>> dette
> > > >>>>>>> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller
> andre
> > > >>>>>>> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan
> vi
> > > >>> skal
> > > >>>>>>> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han
> > > >>>>>>> eventuelt er feilsitert.
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>> John Erling Blad
> > > >>>>>>> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
> > > >>>>>>>
> > > >>>>>>>
> > > >>>
> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-melding
> > > >>>
> ar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> > > >>>>>>>
> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece
>
> _______________________________________________
> WikiNO-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l
>
_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l