Re: Media było : Polskie Radio

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Media było : Polskie Radio

Panterka
Użytkownik Paweł Dembowski napisał:

>>To nowa NF?
>>W takim wypadku uznawać - za naruszenie praw autorskich autorów
>>hasła oraz zasad licencji.
>>Pozdrawiam jeszcze z Kalifornii,
>>a.m.
>>    
>>
>
>Zaraz, jakiś artykuł o elfach był w listopadowej NF i nie widzę tam
>większego podobieństwa do naszego artykułu.
>  
>
No jak to nie widzisz? Poczytaj dokładnie opisy elfów i porównaj z Wiki!
Panther(ka)
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Media było : Polskie Radio

Paweł Dembowski
> No jak to nie widzisz? Poczytaj dokładnie opisy elfów i porównaj z Wiki!
> Panther(ka)

To znaczy, możliwe że opierali się m.in. na Wikipedii - na pewno
jednak nie przepisali tego wprost, a i napisali o rzeczach, których u
nas nie ma. Może po prostu opierali się na tych samych źródłach co
autor artykułu w Wikipedii? Nie przesadzajmy z przypisywaniem sobie
wszelkich zasług...

--
Ausir
Wikipedia, wolna encyklopedia
http://pl.wikipedia.org

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l