Re: Pora powstrzymać to szaleń stwo z botami generującymi

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pora powstrzymać to szaleń stwo z botami generującymi

Jakub Bielamowicz
>>Stub stworzony przez bota, nie ruszony przez ludzi przez X czasu - >>do
>>skasowania? Jestem za.

>>pzdr
>>LukMak

Ośmielam się nawet powiedzieć, że pomysł jest genialny, ponieważ takie stuby
tworzą tylko sztuczny powód do radości z 200 000 artykułów.
--
Z poważaniem
Jakub Bielamowicz
[hidden email]

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Re: Pora powstrzymać to szaleń stwo z botami generującymi

Paweł Dembowski
Jakub Bielamowicz napisału:

> Ośmielam się nawet powiedzieć, że pomysł jest genialny, ponieważ takie stuby
> tworzą tylko sztuczny powód do radości z 200 000 artykułów.
> --
> Z poważaniem
> Jakub Bielamowicz

Ośmielam się powiedzieć, że jakością te stuby nie odstają od stubów
tworzonych ręcznie, a jesli nawet to in plus. Nie widzę więc powodu,
aby tak traktować jedynie stuby tworzone przez boty. Jeśli chcecie być
konsekwentni, to zgłaszajcie do usunięcia również podobne stuby
tworzone ręcznie. Tym bardziej, że bot to jedynie narzędzie - artykuły
o wsiach stworzył człowiek, posługując się botem.

--
Ausir
Wikipedia, wolna encyklopedia
http://pl.wikipedia.org

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l