Re: Pora powstrzymać to szaleń stwo z botami

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Pora powstrzymać to szaleń stwo z botami

Jakub Bielamowicz
>Ośmielam się powiedzieć, że jakością te stuby nie odstają od stubów
>tworzonych ręcznie, a jesli nawet to in plus. Nie widzę więc powodu,
>aby tak traktować jedynie stuby tworzone przez boty. Jeśli chcecie być
>konsekwentni, to zgłaszajcie do usunięcia również podobne stuby
>tworzone ręcznie. Tym bardziej, że bot to jedynie narzędzie - artykuły
>o wsiach stworzył człowiek, posługując się botem.

Wedle życzenia.

--
Z poważaniem
Jakub Bielamowicz
[hidden email]

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l